НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

24. Малкото камъче (В. «Братство», бр. 287 (6), 15.XII.1941 г., стр. 3)

(В. «Братство», бр. 287 (6), 15.XII.1941 г., стр. 3) ТОМ 20
Алтернативен линк

24. МАЛКОТО КАМЪЧЕ

(В. «Братство», бр. (6) 287, 15.XII.1941 г., стр. 3)


Нашият народ, който е имал твърде бурно минало, свързано с големи величия и падения, опитвал е величавите върхове на победи и радости и е слизал до най-тъмните пропасти на робството, е имал достатъчно време да прави от лични наблюдения, които е синтезирал в кратки духовити пословици и поговорки. Така например той казва: «Малкото камъче претуря колата.»

Разбира се, не всяка кола се претуря от малките камъчета. Малки камъчета има навсякъде и те тогава не биха могли да се движат.

По-правилно е да се каже, че малкото камъче претуря претоварената кола. Днес колите на всички хора са претоварени с много грижи, с много съмнения, с много сметки, с много правила, с много безполезни и излишни неща...

И затова лесно се претурят. Хората се чувствуват несигурни, пазят се и едни от други, нахвърлят се често, съмняват се винаги...

Защо?

Много ясно липсва общопризнат гарант, който да гарантира тия всекидневни отношения. Кой може да бъде тоя гарант, ценен от всички, уважаван от всички? Нека всеки го потърси и отговори. Й ако го намери ще му се оправи животът, отношенията с хората ще се подобрят. Мир и спокойствие ще зацарува в душата му.

Малкото камъче претуря колата. От малките неща идат големи последици. Една свещ изгори някога Чикаго. Но и за доброто е същото. Една правилна мисъл, една добре разбрана истина, един малък ключ може цял дворец да ти отвори и ти направи достъпни вътрешните му блага.

Чели сме в Свещеното писание как рекъл Бог да стане нещо и то станало. Сега и човек би могъл да казва само това, което може да направи. Тогава думи и дело биха се покривали.

А сега как е всички знаем. Мнозина приказват за богатство, без да са богати; повтарят Христовите думи, без да вървят в пътя Му. Това е нещастието малкото камъче, което претуря колата! Отделено е Словото от Делото. А Словото и Делото това е Истината. Тя е едничката основа, върху която може да се гради във всички времена и при всички условия.

Отделянието на Словото от Делото ето малкото камъче, което претуря колата.

Успехът седи в поправените погрешки казва Учителят. Тия погрешки могат да-станат източник на бъдещи успехи, ако се заловим здравата да ги поправим. С това ние ще бъдем полезни и на себе си, и на околните, и на държавата си. Скъпи на думи трябва да станем и нека всяко Слово е съпроводено с дело! Тогава ще дойде онова, което търсим, ако Словото ни е право, или ще се коригираме бързо защото животът е най-добрият учител неговата санкция оправя всички криви философии.


Л. Лулчев, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ