НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

17. Характерология (продължение от бр. 174)

(В. «Братство», бр. 175, 27.XII.1936 г., стр. 4) ТОМ 20
Алтернативен линк

17. ХАРАКТЕРОЛОГИЯ

(Продължение от брой 174)


(В. «Братство», бр. 175, 27.XII.1936 г., стр. 4)

НОРМИ

Като характерологични белези, според Учителя, може да служат и ноздрите. Колкото по-добре развита е дихателната система и кръвообръщението у някой човек, толкова ноздрите са по-здрави и имат задоволителна широчина. Самото състояние на ноздрите: по-твърди или по-меки, е белег изобщо за здравословното състояние и от друга страна за начина на проявата му.

Колкото е по-слабо развита дихателната система у някой човек, толкова той е по-сприхав, по-нервен, вследствие на което и носът и ноздрите са по-тесни. Значи можем да имаме една избухливост, дължаща се на прекомерно претрупана енергия (широки ноздри при къс нос) и други, извикани от недостиг на въздух нервозност, сприхавост, дължима на тесни ноздри.

Тесният нос и ноздри показват, че вдишаното количество въздух е малко и често са съпроводени с хлътнали гърди. Като средство за видоизменение на ноздрите, а същевременно и въздействие на характера (самовъзпитание), Учителят препоръчва дълбоко и пълно дишане. Като норма на носа в здравия човек Учителят сочи 3 см широчина. По-голямата или по-малката широчина Той смята като отрицателен признак.

Подобна характерологична норма Учителят дава и за врата 30 см за нормална 165 см височина. А като обща норма дава 2 пъти обиколката на ръката при дланта да е равна на една обиколка на шията. Два пъти обиколката на шията обиколката на кръста. Всяко отклонение плюс или минус е признак на качества на притежателя им. Намали ли се дебелината на врата, изтънее ли (в туберкулозните), това е лош признак, но и увеличи ли се много (апоплексичните натури), това е също недобър знак. Късите дебели вратове са признак на затлъстявание и апоплексия. Старите гърци са смятали като норма лицето да е равно на една десета от ръста на тялото, а челото на една трета от лицето.

(Следва)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ