НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Любомир Лулчев VII. Вестник «Братство» Статии

1. ЛЪЧИ ОТ «ИЗГРЕВА» ТОМ 20
Алтернативен линк

Любомир Лулчев VII.

Вестник «Братство»


Статии1. Лъчи от «Изгрева»
(В. «Братство», бр. 146, 7.I.1936 г. стр. 1)  


2. Лъчи от «Изгрева»
(В. «Братство», бр. 179, 7.II.1937 г., стр. 3-4)  


3. Лъчи от «Изгрева»
(В. «Братство», бр. 180, 7.III.1937 г., стр. 3-4)


4. От «Изгрева»
(В. «Братство», бр. 255, 18.II.1940 г., стр. 3)


5. Паневритмия
(В. «Братство», г. X, бр. 210, 20.III.1938 г., стр. 1, 3)


6. В светлината на Учителя
(В. «Братство», бр. 202, 5.XII.1937 г., стр. 3)  


7. В светлината на Учителя
(В. «Братство», бр. 203,12.XII.1937 г., стр. 3-4)


8. В един и същ свят живеем
(В. «Братство», бр. 160, 17.V.1936 г., стр. 1)


9. Новото
(В. «Братство», бр. 164, 28.VI. 1936 г., стр. 1)


10. Прости, но велики истини
(В. «Братство», бр. 8 (289), 15.I.1942 г.)


11.Реално и нереално
(В. «Братство», бр. 11 (292), 10.V.1942 г., стр. 3)


12. Изучаване на човешкия характер
(В. «Братство», бр. 170, 25.Х.1936 г., стр. 3-4)


13. Изучаване на човешкия характер (продължение)
(В. «Братство», бр. 171,1 .XI.1936 г., стр. 4)  


14. Изучаване на човешкия характер (продължение)
(В. «Братство», бр. 172, 8.XI.1936 г., стр. 3-4)  


15. Изучаване на човешкия характер (продължение)
(В. «Братство», бр. 173, 22.XI.1936 г., стр. 3-4)


16. Характерология (продължение)
(В. «Братство», бр. 174, 6.XII.1936 г., стр. 3-4)


17. Характерология (продължение от бр. 174)
(В. «Братство», бр. 175, 27.XII.1936 г., стр. 4)  


18. Характерология (продължение от бр. 175)
(В. «Братство», бр. 176, 7.I.1937 г., стр. 4)


19. Характерология
(В. «Братство», г. I, бр. 180, 7.III.1937 г., стр. 4)  


20. Носът и характерът
(В. «Живот», бр. 9,17.V.1929 г., стр. 4)  


21. Човещина
(В. «Братство», бр. 66,15.VIII.1933 г., стр. 2)  


22. Приказки и басни: Правосъдие; Великият майстор и щурецът
(В. «Братство», бр. 184,11.IV.1937 г.)  


23. Днешното време
(В. «Братство», бр. 273 (9), 22.III.1943 г., стр. 4)  


24. Малкото камъче
(В. «Братство», бр. 287 (6), 15.XII.1941 г., стр. 3)


25. Най-лесното
(В. «Братство», бр. Бр. 287 (6), 15.XII.1941 г., стр. 3)  


26. Съработници на Бога
(В. «Братство», бр. 291 (10), 5.IV.1942 г., стр. 3)  


27. Лоши времена
(В. «Братство», бр. 291 (10), 5.IV. 1942 г., стр. 3)  


28. Писма до познати и непознати
(В. «Братство», бр. 299 (4), 15.XII.1942 г., стр. 3)


29. Писма до познати и непознати
(В. «Братство», бр. 300 (5), 1.I.1943 г., стр. 3)  


30. Писма до познати и непознати
(В. «Братство», бр. 301 (6), 20.1.1943 г., стр. 3)  


31. Писма до познати и непознати
(В. «Братство», бр. 302 (7), 20.II.1943 г., стр. 3)  


32. Писма до познати и непознати
(В. «Братство», бр. 303(8), 7.III.1943 г.)


33. Из науката и живота: Влияе ли войната върху климата
(В. «Братство», бр. 2 (297), 15.Х.1942 г., стр. 4)  
* * *


1. ЛЪЧИ ОТ «ИЗГРЕВА»(В. «Братство», бр. 146, 7.I.1936 г., стр. 1)

Щастието е цел на всички. Но могат да го намерят  тия, които знаят пътя към него. И да имат достатъчно сила да го  задържат. Защото мнозина са зър-вали, но малцина са го имали. И само  тия, които щедро са го споделяли с всички околни, са го наистина  познали.

Сила имат тия, които знаят. Да насиляш не е сила,  то е злоупотребление със силата. Онова, което върви по лични прищевки,  винаги пада. Само обоснованото на природните закони успява и има  трайност. Спазеният природен закон дава вътрешна сила и вънкашни  възможности. Произволът носи вътрешен смут и вънкашно ограничение.

Провери се, ако се смущава умът ти, ако срещаш спънки и препятствия -погрешен е пътят ти.

Незнанието вътре е препятствие отвън. И спънката  отвън е спънка и вътре. Ако отвътре знаеш как да преодолееш една  мъчнотия - то и отвън ще стане това, стига да си намерил вярното  решение. Защото твърде често се търсят други средства, а не истинските, и  с това се само усложняват положенията. Касиерът, който прави погрешки в  сметките си, ако мисли, че пари му са необходими, за да покрие  погрешките си, а не знае как да манипулира правилно -много пъти ще  повтаря погрешките си и ще плаща, като се чуди защо го преследва  съдбата... Когато всъщност това е невежеството, от което трябва да се  отърве!

И мнозина се оплакват от живота, без да са влезли  в самия живот. Лошите условия на живот не са животът, както и дрехите  не са човекът. Той е зад тях и е нещо по-съществено.

Колко пъти «лошите условия» са само подтик да се  развият скритите дарби в нас! И природата, като умна майка, ни само  предизвиква с тях. Тогава една дума «мога» вместо «не мога», една  надежда вместо обезсърчение - и ще ни се отвори нова врата към живота,  за да видим богатството, което се крие в нашата душа и незнайния околен  свят.

Съзнателната мисъл е най-великото съкровище и  талисман, който природата ни е турила на разположение. Няма мрак и  дълбочина, от която да не ни извади; пропаст, от която да не ни изнесе  като на крила. Мисълта - това е стълбата, с нея се качиш и в рая -  слизаш и в ада. От теб зависи накъде ще тръгнеш.

За неразумните мисълта е река, стихия, която  влачи където тя си иска. За разумните мисълта е средство, с което те си  служат да стигат там, където желаят.

За едни тя е мъчение, колело, което постоянно се  върти, без да знаят кой го движи; за други - знающи - тя е възможност да  опознае красотата, богатството, величието на световете, които го  заобикалят.

Научи се да работиш с мисълта си, както работиш с  ръката си. Да възприемаш мисли, които искаш само - да влизаш и излизаш  от тяхното мощно течение, както влизаш и излизаш в морето, когато се  къпеш.

Само правата мисъл внася мир, светлина и свобода.  Ако ги нямаш в душата си - смени мисълта си! Правата мисъл води към  поставената цел, дава очаквания резултат. Но ако заедно с това дойде  безпокойствието, тъмнината и ограничението - мисълта ти не е права,  смени я.

Правата мисъл е като прав път - най-скоро стига  към целта, без излишна умора и тревога. Проверете себе си. Ключ е това,  ключ и талисман. Който го има, истински цар е на безкрайно царство.

Смени дишанието си - задръж го, - и мисълта ти  скоро ще се смени. Мисли както гледаш - отправи мисълта си към други  предмет, както отправяш погледа си. И ако не можеш да затвориш мозъка  си, както очите, то поне имай един красив обект, към който винаги, както  към пристанище в буря - да бяга твоят кораб на мисълта и си почива,  докато го пратите наново там, където искате.

Любомир


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ