НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

32. В неспирна борба минава животът...

(В. «Живот», г. I, бр. 19, 27.VII.1929 г., стр. 1) ТОМ 20
Алтернативен линк

32.

(В. «Живот», бр. 19, 27. VII. 1929 г., стр. 1)


Любовта носи всички методи, всички начини, чрез които светът може да се изправи; чрез които животът ви може да бъде щастлив.


От «Книгата на Живота»


* * *


Ако вие сте дошли на земята гладни, боси, бедни, със скъсани и кирливи дрехи и ви изпратим пак такива - вашето идване на земя- та е безсмислено.


От «Книгата на Живота»


В неспирна борба минава животът на човека. От сутрин до вечер той търси прехрана, работи, за да постигне своите идеали, да осъществи своите мечти. Колко разнообразни са те и колко много закони трябва да се пишат, за да се накара «разумният» човек да постъпва справедливо, естествено, искрено поне колкото животните...

И чудното е, че человек сам се приравнява с животните - той приема техния принцип - борбата, като основа на живота. А забравя, че дори те - дивите животни, се сдружават на стада, за да си подпомагат...

Много закони, много идеали, еднакво неосъществени от хиляди години... За да се бори и брани срещу своя подобен, човек е измислил толкова много оръдия, оръжия, най-страшни средства, а за да го обича - тъй малко е мислил и работил!

А нали всичките най-заплетени въпроси - най-остри икономически отношения, се свеждат към нищо между двама братя, които искрено се обичат и които мислят само как да си помогнат един други? Тогава не е ли най-естествен, най-разумен, най-целесъобразен начин именно тоя - да се накарат хората да разберат, че едничкият закон, който ще разреши всичките тежки проблеми на днешните измъчени народи, не е смъртта, насилието, непосилните данъци и страшни оръдия и отрови, а законът за любовта, за взаимната обич и братство, които ще съборят всички граници, ще повдигнат всички до великото съществено разбирание на свещеното име «човек»!

Чрез единствения закон, който може да донесе благоденствие на отделния човек, семейство, нация, е всеки от тях да постъпи с другите тъй, както би искал в дадения случай да постъпят с него.

Обич трябва днес между хората, а не външни ограничения, сковани на- бързо закони, които дори тия, които ги пишат, често не изпълняват. И тогава за тия, които истински обичат, няма никакви прегради.

А нали ний всички се считаме християни, т.е. последователи на Тоя, Който тъй възлюби света, че даде едничкия Си син за него, а последният, като верен пастир, положи живота Си за Своето стадо?

Не е ли време да се запитаме: докога и накъде?

Никога отделният войник не може сам да грабне победата, но всички заедно са, които побеждават.

Не е ли време хората на Братството и Любовта да се приближат един към други, да сгъстят редовете и вдигнат мощно гласа си?*


Публикувано изображениеиг., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ