НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

21. [Мисли]

(В. «Живот», г. I, бр. 13, 14.VI.1929 г., стр. 1) ТОМ 20
Алтернативен линк

21. [МИСЛИ]

(В. «Живот», бр. 13, 14.VI.1929г., стр. 1)


Всички съвременни придобивки са резултат на човешкото съзнание. Щастлив е онзи, който се радва, че е могъл да направи добро безкористно.

Всички неща в света са облечени с обвивки, и ако имаме достатъчно знания, ние ще намерим същността.

Земята е едно училище само за индивидуалната човешка душа. Ако има нещо реално в света, то е човешката душа.

Любовта е вечен закон, тя няма минало, тя има вечно настояще и вечно бъдеще.

Великите хора са плодът на един народ и по тях той ще се познае какъв е. Вярването е за слабия, знанието е за силния.

На земята сме да разрешим защо трябва да живеем. Като живеем, ще се научим да мислим.

За онези, които разбират - всичко има смисъл, а за онези, които не разбират - всичко е безмислица.

Всички съвременни придобивки са резултат на човешкия дух.

Ако искаш да бъдеш здрав, яж само това, което си готвил, а всичко друго да се проверява.

Онзи, който се влияе от външните условия, той ще се лиши от живота. Не е смъртта, която може да ограничи живота.

Пази се от злото в сърцето си и в ума си.

Не е достатъчно само да се създаде семето, но се изискват ред условия за неговото растение и развитие. Ако това е нужно за семето, толкова по-необходимо е за човека, който представлява разумен зародиш. Ако не се дадат на този зародиш съответните условия - светлина, топлина, влага, почва и нужните в нея елементи, неговото развитие ще се прекрати, ще се опорочи.

От «Книгата на Живота»


Когато низшето съзнание у човека отстъпи на висшето, тогава той ще бъде свободен, способен за великата наука на живота, да разбере неговия дълбок смисъл и да намери това, което търси.

Всеки ще разрешава задачите си сам за себе си. Никой няма право да се меси в работата на другиго.

Публикувано изображение


(В. «Живот», бр. 13, 14. VI. 1929 г., стр. 1*)


____________________________
* Под тази рисунка е поместена «Приказка за царския син и мъдреца», която е публикувана в книгата на Любомир Лулчев «Вечният извор» и в настоящия том е в раздел II. Творчество: В светлината на Учителя, на стр. 127-128 (Бел М И )


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ