НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. Когато искате да строите...

(В. «Живот», г. I, бр. 5, 19.IV.1929 г., стр. 1) ТОМ 20
Алтернативен линк

8.

(В. «Живот», г. I, бр. 5, 19.IV.1929 г., стр. 1)

«Вложи истината в душата си, и свободата, която търсиш, ще я придобиеш.»

От «Книгата на Живота»

«Благословение за хората е, когато те говорят Истината.»

От «Книгата на Живота»

Когато искате да строите, има много хора около вас, но вие не викате всички, а само майстори. Те знаят какво е потребно и от дадения материал изграждат нужното.

Когато дойде Исус в света, имаше много философи, важни учени и всички свещеници и първосвещеници с Писанията лягаха, с тях ставаха. И въпреки това те не Го познаха, ни Го разбраха! Други - прости наглед рибари, схванаха с душите си това, което многоучените с умовете си не можаха - и повдигнаха факела на освобождението на милиони. И до днес думите им се четат като върховни авторитети...

Животът днес също чака своите апостоли.

Малката ябълчна семка не е ябълка - но вътре в нея има затворени възможности да се прояви при удобни условия ябълката. И сега тук, между нас, има мнозина, които са малки ябълчни семки, но утре ще бъдат отрупани с плодове дървета.

Не са важни множествата, които тичат подир идеите и партиите, като по някаква мода - важни са тия, макар и сравнително малко личности, в които кипи жаждата за Истината и готовността да си посветят живота в служение ней.Публикувано изображение
ОСВОБОЖДЕНИЕ

(В. «Живот», бр. 5, 19.IV.1929 г., стр. 1)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ