НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

41.1. КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ И АБОНАТИТЕ НИ

ТОМ 20
Алтернативен линк


41.1. КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ И АБОНАТИТЕ НИ


(В. «Алфа», г. I, бр. 8, понеделник, 23. VI. 1924 г., стр. 4)

Последните два броя на вестника ни закъсняха.  Много причини имаше за това. Най-главната от всичките (особено за  последните два броя) беше неуредицата в администрацията и експедицията  на вестника. По неволя редакцията трябваше да се мести. Всички хора,  които работят в «Алфа», правят това безплатно, следователно могат да  отделят само от свободното си време, когато не са ангажирани да си  изкарват прехраната. Днес идат едни, други път -други, вследствие което  понякога стават грешки в експедицията, в адресите, закъснявание в самото  изпращане. Ний молим извинение за това от нашите читатели. Ще направим  всичко в бъдеще да върви всичко по-редовно. Но за това е потребно едно  условие, което не е в нашата възможност - средствата.

Един идеен вестник мъчно се поддържа, особено ако не всички, които го четат, заплащат за това.

Ето защо ний молим всички наши читатели по  възможност: 1) Да платят веднага, ако не за цяла година, поне за половин  година абонамента си; 2) Да сторят всичко да запишат поне по един още  нов абонамент или поне да пишат в редакцията адреса на някой свой  приятел, на който да го пратим; 3) Тези от тях, които имат възможност,  да отделят макар и най-малки суми за фонд «Алфа», с които да се посрещат  разноските по издаванието, които досега не се покриват от прихода и се  правят дългове.

Молим съмишлениците във всички градове и села да  ни облекчат поне в това отношение. Те знаят мъчнотиите, при които днес  излиза един вестник като «Алфа».

При това животът на тези съмишленици трябва да  намери изказ в страниците на «Алфа». Нека всеки вземе присърце делото на  светлината и не чака покана. Трудностите ще бъдат преодоляни на всяка  цена, но сега всеки има възможност да провери себе си, доколко общото  дело му е мило и какво той лично може да направи за своите идеи.

Помогнете, щото «Алфа» да проникне във всяка  къща, във всяка колиба. Нека тя разнесе всъде светлина, мир и любов.  Бъдете всинца съдейници на великото дело - Новия живот.

Разнесете и вий светлината на своите братя, както някога са я донели други вам.

Голяма е жетвата, а работниците са малко!

Усърдни бъдете, братя, помогнете - и нека Бог благослови труда ви!

От Редакцията

Р. 5. Всички изпратени суми молим да се придружават с писмо, за да се знае защо са предназначени.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ