НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

20. КУЛТУРНАТА РОЛЯ НА ЦЪРКВАТА

ТОМ 20
Алтернативен линк


20. КУЛТУРНАТА РОЛЯ НА ЦЪРКВАТА

(В. «Алфа», г. I, бр. 3, сряда, 5. V. 1924 г., стр. 3)

Господин М. Полетов (вероятно псевдоним) в  статията «Съвременната култура» (сп. «Полет», кн. 29) се изказва за  културната роля на църквата, която заслужава да се отбележи.

«Целта на културата - казва П. - е да обогатява и  освобождава човешката личност. Ролята на черквата в това отношение е  отрицателна. Тя заслужава знака «минус». Ратува ли църквата за  свободата, дава ли полет, крила на човешката душа? Вдъхновява ли тя  човеци за велики подвизи? Не. Черквата не освобождава, а заробва; тя не отваря врати, а ги заключва. Тя не води човека към висините, а го задържа в низините. Тя не вика напред, а заповядва - стой мирно! Не зове към подвиг, а съветва - пази се. Общо казано, тя е пещерата за болни души...

Смели хора, които търсят свобода и копнеят за  подвизи, не отиват за упътване към черквата. Тя е камък - не скала,  която да служи като основа за велики постройки. С тоя камък си служат хитри хора. Военачалниците я поставят на топовете, за да дадат тежест  на военния зов. Учителят я вмъква в класната стая, за да даде тежест на  дисциплината. Държавникът я поставя в законника, за да даде тежест на  своите разпореждания. Царят я закачва на указите си, за да даде тежест  на изискванията си. Богаташът я гради (вгражда в, б. н.) на своите имения, за да даде тежест на надмощието си. Черквата не освобождава, а тежи, тежи.

Кой младеж би отишел при епископ или свещеник, или пастир за свобода? Те биха му казали: «Недей, стой мирно, пази се!».

Черквата не е носител на никаква истина. Тя увековечава заблудите. Тя се бори против истината. Тя проклина и наказва онези, които дават живота си за дирене на истината. Кое учреждение най-много си служи със суеверието? Рзбира се, че черквата.

Църквата живее в противоречия. Тя проповядва мир,  а благославя войната. Тя проповядва братство, но бие камбаните, когато  чорбаджиите бият сиромасите. Тя приказва за любов, но е пълна със  сектантска омраза. Тя е дву-лична.

Църквата е изродена; тя е товар за човека в устрема му към културен напредък.

Всичко това е казано за черквата, а не за религията.  Христовата религия е велика освободителна сила и когато намери достоен  начин, по който да се изрази, тя дава на благоговейния човек непобедима  смелост и несъкруши-ма мощ... »

Такава мощ и сила лъха от съжденията на г-н П. за  просветата, политиката, забавите, изкуството. За прозорливите души, за  неизвратените сърца днешните черкви, днешната култура е обезсолена.  Доброто и възвишеното в нея е тъй малко, че добрите умове не могат да не  работят за друга възвишена, чиста, идейна, изпълнена с религиозен  трепет култура - без да работят за настъпване на вечната хармония в тоя  свят, за царството Божие.

К.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ