НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Любомир Лулчев V. Вестник «Алфа»

1. ЕДИННИЯТ ФРОНТ ТОМ 20
Алтернативен линк

Любомир Лулчев
V.
Вестник «Алфа»
1924 г.


Свободна трибуна
за житейски въпроси


Редактор: Любомир Лулчев
Статии


Мота от Словото
на Учителя Петър Дънов(В. «Алфа», г. I, бр. 1, сряда, 16.IV.1924 г.)

«По-висшите същества - ангелите, праведниците,  адептите, учителите -се интересуват от хората дотолкова, доколкото е  степента на техния стремеж към Бога»

«Аз проповядвам едно учение - Единство в Бога, и  казвам: във всичките времена само Господ е говорил! Какво хората са  говорили, то е изчезнало, а туй, което е останало да живее през  вековете, то е само Божествено. Следователно туй, което е преживяло  всички религии, то е Божествено, то ще остане».

«Разумният живот може да се сподели само с един човек, който е разумен.»

[Учителят Петър Дънов]1. ЕДИННИЯТ ФРОНТ(В. «Алфа», г. I, бр. 1, 16.IV.1924 г., стр. 1) Да бъде светлина!

От векове и векове светлината е отделена от  тъмнината. И едната има свои същества и носители, и другата има свои  адепти и учители. В един и същи свят работят и едните, и другите, но  тоя, който има светлина, не се спъва по своя път. Тъмнината ражда  незнанието, заблудата и грешката, а те от своя страна - насилието и  смъртта.

Светлината носи знанието, а знанието -  проумяванието, че един е Творецът, Незнайното, Безконечното, което ний  можем да разберем само като всеобемаща любов, в която живеем и се  движим; безграничен извор, който не оскудява, върховна мъдрост, която  прави от всяка душа чедо Божие, син на безсмъртието, единна по природа,  единна по битие.

През дебелия сняг на окървавената с братска кръв  земя, станала кост от костите на своите труженици, малките главички на  белоцветните кокичета подават своите усмихнати лица към изгряващето  слънце. Души счупват вече ледено покривало, сковано от омразата и  ненавистта, и търсят светлината, стремят се към истината, жадуват за  любовта. И техният зов стига дори до Бога: Той праща еднородния Си син,  да им донесе лъчите на живота!

И тези, до които тези лъчи на живот са се  допрели, наричани с разни прозвища и имена от хората на тъмнината, ръце  да си подадем, земята да опашем от единия до другия край, да вдигнем  глас към всички, мощен глас и зов:

«Братя, да бъде светлина!

Братя, смъртта е рожба на греха, а грехът - на тъмнината.

Братя, Бог е любов - и ний всички Негови деца сме!»


Alfa W., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ