НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XXI. ПРОПАДНАЛИТЕ АДЕПТИ

ТОМ 20
Алтернативен линк


XXI. ПРОПАДНАЛИТЕ АДЕПТИ

(стр. 355-360)

18.VII.

Седнали бяхме над Сърцето - шестото езеро. От  това място се вижда то цялото, а на изток погледът нямаше прегради,  освен далечния хоризонт. Витоша се виждаше като малко хълмче с шапка от  бели облаци, а към хоризонта на изток се вдигаха други, които криеха  отчасти и временно изгледите. Въздухът беше тих, светло небето. Като че  ли не бяхме на земята. Учителят гледаше съсредоточен. Мълчахме и ние,  околните. Неволно аз се загледах в Неговото лице. Той има много красив,  Божествен профил. Челото е мощно, обкръжено с бели коси, отметнати  назад. Носът има правилна красива линия - леко огънат. Брадата довършва  картината на библейски пророк. Така загледан, вече аз не мислех нищо, а  като че ли самата фигура ми говореше нещо, думите на което не разбрах,  но мощта на което чувствувах. И тогава ми се стори, че тая красива глава  расте постепенно, става все по-голяма и по-голяма, изпълни и небето, и  земята... Всичко друго изчезна. И стана светло, хубаво, хармонично,  точно като у майчин скут. Сърцето ми сякаш стана река, която потече  някъде и шумът на много води, който се носеше около нас, се сля с цялата  картина, като необходима нейна рамка.

Гласът на Учителя ме накара да трепна и дойда на себе си.

- Земята е място и арена на много истории и вие  сте герои на много драми на тая сцена, но сте ги забравили. Те са  записани и тук, по планините, и на небето, и във вас самите. Някои от  вас помнят отчасти, другите сте забравили.

Като деца се впериха погледите в него, пълни с очакване. Той ни погледна усмихнат и после продължи:

- Във всички народи от много години е имало царе,  които са пропадали в царуването си. Учители, които са сбърквали  задачите си; адепти, които са погрешавали пътя си. Графове, владици,  всички големци и водачи, които са изживявали своите катастрофи. И когато  Бог е искал да ги прати при другите, големите си народи, тези народи  винаги са протестирали: - «Ние имаме работа - казвали те. - Прати ги тях  - пропадналите - другаде...» Само българският народ казва: «Аз нямам  работа, прати ги при мен - светци, графове, - само, плащай за тях.» И  сега всички тези пропаднали адепти са се родили между българския народ.  Те ще поправят погрешките си и народът ще се повдигне.109

Не мога да запиша точно думите му, но записвам  смисъла. Неговият език е образно лек. Картините - ясни изведнъж и като  че ли извират, израстват и към никого не се отнасят... фигури, издялани  от гранит, които стърчат във вечността, грамадни при това. И може би  тъкмо затова повечето мислят, че не се отнасят до тях... а за другите...  и си заминават равнодушни.

Стоим ний - малка група, шепа хора, на една  височина. Гледам и мисля: «Това е ценност на един народ. Както върховете  са най-ценни на една планина. И човечеството си има своя връх. И аз съм  на една крачка от него.» А глас, смущаващ глас отвътре ме пита: «Така  ли е? Не се ли заблуждаваш?» Аз като мал ко д ете се взирам в хубавата  фигура на Учителя и слушам сякаш думите

Му: «Ако осветлява всичко - слънцето е; ако  сенките на далечината го поглъщат - свещ е. Но и слънцето ни говори. А  светлината ни говори за него - разкрива ни нещата. И ако разкрива -  светлина е. А всичката светлина иде от едно място... »

И аз пак гледам и сещам как сърцето ми трепти топло от изблик на намерилия хляб гладен...

Слънцето се вдигаше бавно, а аз мислех.  Най-умният човек - това е върхът. Той крие в себе си възможностите на  човечеството. А наглед и той може да е досущ като другите - само наглед,  за окото на невежия... Величието на народа... това сме ние, неговите  синове, нашата готовност да внесем новия живот, да сторим нещо за  изпълнението на големия разумен план, който е бъдещето на всеки един  народ. Делата на отделните индивиди образуват историята на народа, а и  народът е условие и среда за тоя индивид... Пропаднали адепти!110 - тъкмо ще имаме възможност да изправим погрешките на миналото и да внесем новото в нашия и живота на околните.

- Ако имате правилни отношения със себе си и с природата, с Бога, вие ще намерите пътя към щастието - ни каза Учителят веднъж.

Да, мисля си, три точки, три линии могат да  затварят едно пространство, една вселена... И толкова по-добре... Ако  ние познаваме себе си, страданията биха били по-малко. А ако познавахме  Бога, нищо друго не би ни било потребно, защото всичко щяхме да имаме.

Колко леко се диша и мисли тук, в планината, при  кристалните езера, при нозете на Учителя, който гледа през очите на  Любовта и вечността, който приближава небето досами земята, или,  по-право - въздига нашите съзнания до подножието на небето!...

Колко безкраен и смислен е светът, в който Той  живее и понякога ни вдига завесите, за да надникнем в неговите простори.  И тогава многото блясък ни спира да видим, или безкрайната хубост ни  прави да мислим, че това е приказка - видение, а не реалност...

На връщане той ни каза, че вече ще идват и други и  ще се приготви лагерът за идващите на летуване ученици. И тогава негови  някои думи ми разкриха дълбокия смисъл на нашата екскурзия.

Тук щяха да имат други условия, откъснати от  ежедневието, при най-леки материални несгоди, щяха да стоят лице с лице  срещу природата и ще се опознаят по-добре с Онова от нея, което в  градовете по-мъчно могат да видят. Ще почувствуват тоя върховен  ръководител, на който името устните често шепнат, но умът не може да  тури в него освен смътно, неопределено понятие за нещо далечно и  безкрайно чуждо... и дори страшно. А ето, и Мойсей някога изведе евреите  дълги години в пустинята и ги приготовляваше за новата им култура.  Старите поколения измряха в пустинята, а младите трябваше да възприемат  новото, на което Мойсей ги учеше. И сега в по-малък мащаб се прави  същото, мисля. Приготвяне за един нов живот.

Нека се надяваме, че сегашното ново ще се разбере  по-хубаво, по-дълбоко от новия човек - тоя, който е решил да изпълни  закона Божий.

И тъй, значи скоро ще имаме гости - трябва да се  приготви лагерът. Ще ги посрещаме и работа вече ще има достатъчно. Това  оживява всички ни.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ