НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XIX. СТРАДАНИЯТА СА ЕДНА НЕОБХОДИМОСТ

ТОМ 20
Алтернативен линк


XIX. СТРАДАНИЯТА СА ЕДНА НЕОБХОДИМОСТ

(стр. 353-355)

Привечер Учителят отиде към чешмичката и ние - няколко души, тръгнахме след Него. Там Той поседна на един камък срещу чучура105,  който изобилно лееше кристални води. Близката рекичка шумеше леко,  върховете надничаха отдалеч, а слънцето се скланяше вече към залез. Пеню  запита нещо, не помня какво, а Учителят заговори:

- В Бога неразположение няма - в нас е то. Ако  Бог ти даде нещо и си недоволен - грешиш. При това, помнете - смъртта не  е господар на света, а само един слуга. Страданията са метод на  природата, за да станем учени, силни, богати, святи - пред всички тия  неща седи страданието. То е пътят, който води към тях. То е почвата, на  която тия неща: богатството, светост, сила, се сеят. Страданията са една  необходимост, те са само опаковката на Божествените блага. И самата  любов без страдания е неразбрана. Но аз говоря за Любовта, а вие  разбирате за опаковката. В Любовта има вечно растене. Ако вие обичате  Бога - и Той може всичко да направи за вас. По-благоприятни времена от  сегашните няма. Помнете, че ваши са само тия неща, които Бог  първоначално е вложил във вас. Сега човек се страхува от човека, а какво  е казал Бог, не иска да знае. Сам не разбира живота, а иска другите да  оправя.

Всяко слово, постъпки, движения разкриват вашия вътрешен свят. По-грешките са неканените гости в живота.

Музиката е най-добрият начин за лекуване на всички недъзи. Любов е това, което внася живот, внася простор, светлина и свобода.

Някои братя говореха нещо и Учителят много късо отсече спора им:

- Който обича повече, е по-прав - каза Той. -  Който обича, е прав всякога. Който има мъдростта, чува гласа на Господа,  а който има свободата, върши волята Му! А и вие, ако направите и  най-малкото добро, ще чуете гласа на Бога вътре във вас.

- Дали ще го разберем? - запита някой.

- В любовта езикът е разбран.

Някой, не помня кой, намеси някаква случка с  говедаря, който биел говедо с тоягата. Тогава Учителят каза нещо, което  ми направи силно впечатление и аз си го записах.

-Ако си най-силният-бий. Но ако не си, друг, по-силен, ще дойде и щете бие и тебе лошо.

Когато се връщахме, Той каза нещо, което също ме фрапира.

- Човек може да умре, и пак да е жив.

- Как е възможно това? - запита го един брат.

- Ако днес умреш за лъжата и злото, няма ли да останеш жив за истината и доброто? Какво лошо има в това?

- А, а - рекохме ние, няколко души, неволно.

Всичко ни се стори ясно и разбрано изведнъж -  толкова ясно, колкото по-тъмно ни беше, преди да ни светне със своята  светлина - и винаги това е така. Невъзможно ти се струва - неразбрано,  абсурдно дори, а каже ли някоя и друга дума - и най-сложното ти стане  ясно, просто, възможно.

- Доколкото вие обичате вашите ближни, и Бог -  вас! И доколкото им помогнете, и Бог толкова - на вас! Какво по-лесно и  хубаво от това? Ти сам може да регулираш всичките блага и помощ, които  би искал да имаш.

Това ако разберат хората, колко лесно и бързо би се уредило всичко в живота им!

Вашето бъдеще зависи от Любовта, която имате към Бога. Богът на Любовта е пътят на живота.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ