НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Любомир Лулчев IV. Творчество: С Христа (трилогия) I.

Генко Орлето ТОМ 20
Алтернативен линк

Любомир Лулчев IV.


Творчество: С Христа

(трилогия)I. Генко Орлето

(Любомир Лулчев. Генко Орлето: Повест за деца и възрастни.
Второ илюстровано издание. София, 1938.
Първо издание 1932.)1. ПОСЛЕСЛОВИЕ


(стр. 171-172 от II изд.)

Генко оздравя, за обща  почуда. Всички почувствуваха, че стана нещо необикновено - че дойде  помощ от «невидимо». Нещо, което се случва в живота на съвременния  човек, но което той често, улисан в ежедневието, забравя или не вижда.

Генко започна да расте при други условия. Той  отиде в столицата, подпомогнат от Иванка. Там той изживя много  приключения, които го заставиха да бяга пак в провинцията. Като фабричен  работник, той попадна в работническите смутове и го затварят. Това е  разправено във втората книга от живота на Генко - «Бунт».

В затвора Генко не остава дълго. Започва се  процесът на бунтовниците. Генко се държи мъжествено. Макар самият той да  е попаднал не по своя воля в техните редове, той изнася истината както я  разбира, без да гледа на последствията. Осъждат го, но неговите  приятели - той вече има такива - се застъпват и понеже Генко не иска сам  да се ползува от услугите им, издействуват обща амнистия. В Генковата  душа става дълбок прелом. «Реалността» на живота му се налага. Той се  раздвоява вътрешно. Нещастията на хората и видимата несправедливост  разклащат вярата му във Вечната справедливост. Започва се една душевна  криза, от която го изважда само срещата с Тоя, Който носи Новото в  живота - Учителя. И то не само на думи, а и на дело. Обилна светлина е  хвърлена в неговия собствен живот и в живота на околните. Той вижда  много работи, които по-рано не е прозирал и разбира това, което му се е  струвало непонятно. Той се натъква на един нов живот, не само като  мироглед, философия и убеждение, а като нещо всекидневно, живяно,  въплотено. Той вижда Божественото, въплотено в живи хора, почувствува  помощта и Божията ръка все по-близо до себе си, както и в детинството  си. Една случка го сближава с царя, а после му дават възможност да  говори с него. Големите събития, които настъпват - опити за атентат,  хвърляне на църквата във въздуха - всичко това Генко следи отблизо, цял  настръхнал. Той търси път за новото, за доброто, което е необходимо за  доброто на народа.

И най-после, по върховете на Рила, всред  величието на природата, ръководен от Учителя, той прозира все по-ясно  своята и тая на България съдба. Той разбира, че от България излиза един  величествен пламък, който ще освети целия свят, че новото е в  братството, в козмичната обич, вместена в ежедневния живот като реална  сила, че светът има нужда вече не от думи, а от дела и образци на Новото  и че самият той е призван с великата мисия да бъде апостол на това  Ново. И той влиза в света, очакван от жадуващи души, които треперят от  желание да намерят Новото, доброто, Божественото и да му служат. Тогава  чак душата на Генко, възродена, поема към великия път на Духа, за който  всяка душа е жадувала повече или по-малко в своя живот.

Това е същината на трета книга от Генковата история - «Благословение».


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ