НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ИЗ УЛИЦИТЕ НА МЪДРОСТТА

ТОМ 20
Алтернативен линк


ИЗ УЛИЦИТЕ НА МЪДРОСТТА


Върви мъдрецът. Тълпа любопитни, пищно облечени,  го следи отблизо. Група учени се посбутват недалеч и провикват отвреме  навреме. Питат те, въпроси му сипят: едни искат да знаят Бог що е, други  - произход на Битието, трети - друго... и без да щат, суета и  самодоволство във въпросите им звучи.

Върви мъдрецът спокойно, като да го няма там, дълбоко замислен...

Край него сами, млад момък мълчалив дълго крачи. Най-после отваря и той уста и тихо пита:

- Къде живееш, татко?

С любов го поглежда мъдрецът.

- Ела и виж, сине.

Високо клонесто дърво. Под него седнал мъдрецът.

До краката му момъкът бди с очи вперени и жадна душа.

- Знае, сине мой, не онзи, който мисли, че знае, а  който е събуден. Знае онзи, който прилага в живота си методите на  разумната природа.

Знае онзи човек, който може да запази своето  щастие, здраве, богатство, дарбите на своята душа, силата на своя дух,  както и всичко възвишено и благородно в себе си.

- А аз, Татко, зная ли достатъчно?

- Няма дължина реката, която още не е протекла.

Няма смисъл живот, живот, който не е още проявен.

Не може да се определят качествата на семето, което още не е посято в земята.

Иди и посей сърцето си в сърцата на другите - и  по изобилието на плодовете ще разбереш знаеш ли достатъчно. И ако  сълзите са повече от усмивките - напразно си слушал моите слова.

Но ако раните заздравеят, болните проходят,  слепите прогледнат и видят вечната Светлина, ти добре си слушал и вярно  си предал - иди и опитай!
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ