НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ПРИ НОЗЕТЕ НА МЪДРЕЦА

ЗА СТОПЕНАТА ПЛАНИНА ТОМ 20
Алтернативен линк

ПРИ НОЗЕТЕ НА МЪДРЕЦА


ЗА СТОПЕНАТА ПЛАНИНАСеднал до нозете му, свит, със скръб на лицето, го гледаше младият момък.

- О, татко мой, кажи ми... Откак те намерих,  душата ми пламти от жажда да зная. Пия - и не се насищам. Зная, а като  че ли съм забравил всичко. Когато дойдох при теб - всичко разбирах.  Изучил бях външните науки, аз исках за всичко да говоря - и знаех... А  откак дойдох при тебе и слушах твоите слова -всичко изчезна. Светът ли  се тъй много разрасте, или аз се съвсем смалих? Тъй малък съм, татко,  сега, че се губя - като че ли сам себе си трудно намирам...

Усмихна се мъдрецът, поглади своята бяла брада и каза:

- Когато дойде при мене, ти беше голяма ледена  планина. Слънцето я пече и тя се стопи. Но вместо нея остана водата. Тя  носи живота.

И пластична е, запознава се с всичко, прониква  навсякъде, стопява много, необходима е всекиму. А снежната планина беше  само опасна...

Кое е по-добро, мислиш?

- О, татко, разбирам... И наистина, сега аз чувствувам всички хора по-добре - а по-рано нито исках да зная, че съществуват...


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ