НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Ами Вашето учение какво е?

ТОМ 20
Алтернативен линк


Ами Вашето учение какво е?


- Нашето? Не, то е на всички разумни същества. То  е новото Божествено учение, което открай време иде и носи живот на  всички. То е приложението на Божествената Любов, Божествената Мъдрост и  Божествената Истина в сегашния живот според новите методи, за да може  човек да стане разумен и съзнателен проводник и изпълнител на Божията  Воля.

- Как може да стане това? - запитаха неколцина изведнъж.

- Е, това ще учите - каза Учителят засмян. - И  тия братя и сестри, които са около вас, са ученици на това велико  училище. Там има салон и книги, а има и велик салон и ненаписани книги -  посочи той с широк замах към небето - И вие самите живи книги сте. И то  от най-интересните. Остава само да започнете да учите.

- Искаме! - обадиха се няколко души.

- Който търси, намира - каза Учителят и като вдигна ръка за поздрав, тръгна си.

Всичко относно книгата се адресира до Л. Лулчев, ул. «Опълченска» № 64, София 3.

Цена 5 лева
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ