НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ГРИЖИ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ТОМ 20
Алтернативен линк


ГРИЖИ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


- Съсипах се от грижи, Учителю - каза суха жена,  хваната под ръка с едно едро момиче, което изглеждаше, че вижда Учителя  за първи път и се взираше в него с големите си черни очи. - Учителка  бях, уволниха ме. Хайде, както и да е, пенсията едва стига за нещо...  Мъжът ми е и той пенсионер, но все кашля, болнав... Другите деца, това е  най-голямото, са все ученици... Дрешки, книжки... все не стига. Това  иска, онова иска... разстроих си нервите. Ходих при лекари, при  професори, по клиники, всичките ми казват - нерви. Е, нерви, разбира се,  човек съм, нерви... Едното дете легне, едва оздравяло, другото... Пък  имам и една сестра - стара мома, и тя решила да се жени на стари  години...

Момичето, забележимо смутено, буташе майка си, навярно да млъкне.

- Оставете я - каза Учителят кротко, - нека си каже.

Момичето се зачерви, а жената забърза още повече.

- Ами, тя не знае. Не Ви е виждала и не знае, че  на Вас човек всичко може да си каже, като на баща. - И тя продължи  поменика си, като най-после го завърши с въздишка. - Утре не зная какво  ще стане! Това най-много ме мъчи.

- Човек не трябва да мисли за утрешния ден - каза  тихо Учителят, - защото само днешният ден е наш. Утрешният ден  принадлежи на същества високо напреднали. Утрешният ден е зает вече,  защото празни пространства в природата не съществуват. Утрешният ден,  който за нас е бъдеще, е зает от същества, които живеят в този ден както  в настояще. Нашият днешен ден, нашето настояще е бъдеще за същества,  които идват след нас. Щом е така, ние няма защо да мислим за утрешния  ден. За утрешния ден мислят същества, които работят в утрешния ден. Ние,  които работим в днешния ден, каквото спечелим, остава за ония, които  идат след нас. Те ще се ползуват от нашите придобивки, а ние - от  придобивките на онези, които живеят в утрешния ден. Следователно онези,  които са над нас, работят за нас. Това значи да възложи човек товара си  на Бога, да уповава на Него.

- А, сега ми стана ясно - каза жената и започна нова история...
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ