НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ЗАКОНЪТ НА ХЕРМЕСА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

ЗАКОНЪТ НА ХЕРМЕСАЗаконът на Хермеса гласи:Знакът, градусът, на който стои Луната в момента на ЕПОХА, става Асцендент при
раждането, ако Луната расте, а Десцендент, т. е. знакът, който при раждането захожда на западния хоризонт, ако Луната се намалява.
При раждането на всеки човек Луната може да се намира в една от 4-те си фази и главно при две различни положения, а именно:

1. Луната може да бъде над хоризонта и пълнеща се, което обстоятелство показва, че бременността е траяла по-малко от 273 дена и градусът, в който е била Луната в момента на зачеването става АСЦЕНДЕНТ при раждането.

2. Луната може да бъде над хоризонта и празнеща се, което обстоятелство показва, че бременността е траяла пo-дълго от 273 дена и градусът, където е била Луната в момента на зачеването, става ДЕСЦЕНДЕНТ при раждането.

3. Луната може да бъде под хоризонта и пълнеща се, което обстоятелство показва, че бременността е траяла по-дълго от 273 дена и градусът, в който е стояла Луната в момента на зачеването, става АСЦЕНДЕНТ при раждането.

4. Луната може да бъде под хоризонта и празнеща се, което обстоятелство показва, че бременността е траяла по-малко от 273 дена и градусът, в който е стояла Луната в момента на зачеването, става ДЕСЦЕНДЕНТ при раждането.Публикувано изображение


Сн. 1. Учителят Петър Дънов


Публикувано изображение


Сн. 2. Учителят и Георги Радев


Публикувано изображение


Сн. 3. Учителят и Георги РадевПубликувано изображение


Сн. 4. Учителят Петър ДъновПубликувано изображение


Сн. 5. Учителят в молитвен Дух, в дясно е Георги РадевПубликувано изображение


Сн. 6. Салонът на Изгрева. Отпред е Георги Радев, отзад е Учителят

Публикувано изображение


Сн. 7. Георги Радев


Публикувано изображение


Сн. 8. Георги РадевПубликувано изображение


Сн. 9. Георги Радев в стаята си.Публикувано изображение


Сн. 11. Георги Радев свири на виолончело.Публикувано изображение


Сн. 12. Борис Николов, вляво, с бокала и Георги Радев, вдясно, в бяло, с книгата в ръка пред бараката на Изгрева, 1926 г.Публикувано изображение


Сн. 13. Георги Радев, до него Борис Николов на перилата, а под Борис, вдясно, е брат му Николай.Публикувано изображение


Сн. 14. Георги Радев, вдясно с бялата рубашка.
В средата е Дора Карастоянова, седнал на перилата до Георги Радев е Николай Дойнов.Публикувано изображение


Сн. 15. На Изгрева. Вторият е Георги Радев, с приятелите.Публикувано изображение


Сн. 16. На Изгрева. Георги Радев до слънчевия часовник вдясно.


Публикувано изображение


Сн. 17. Борис Николов, Васко Искренов и Георги Радев.


Публикувано изображение


Сн. 18. Елиезер Коен и Георги Радев.Публикувано изображение


Сн. 19. Учителят и Георги Радев, вдясно.


Публикувано изображение


Сн. 20. На Рила. Учителят и Георги Радев върху скалата, пред извора „Ръцете”.
Сн. 21. На Рила. Учителят и Георги Радев, седнал долу вдясно.Публикувано изображение


Сн. 21. На Рила. Учителят и Георги Радев, седнал долу вдясно.
Публикувано изображение


Сн. 22. Учителят и Георги Радев, вдясно. Рила, 1931 г.


Публикувано изображение


Сн. 23. Учителят и Георги Радев при чешмичката „Ръцете”, Рила, 1937 г.


Публикувано изображение


Сн. 24. Учителят и Георги Радев до извора „Ръцете”, Рила, 1937 г.Публикувано изображение


Сн. 25. На Рила, при Скакавица. Учителя в средата, до него Никола Нанков.

Публикувано изображение


Сн. 26. Георги Радев, Георги Константинов, Пеню Ганев, при извора Махабур до петото езеро „Бъбрека”, Рила.
Публикувано изображение


Сн. 27. Младежката група на Изгрева - в средата е Георги Радев.Публикувано изображение


Сн. 28. Младежката група на Изгрева с Георги Радев, вдясно втори по ред.Публикувано изображение


Сн. 29. Петър Манев, пети поред, с приятели на Боровец.


Публикувано изображение


Сн. 30. Учителят на 3-то езеро играе Паневритмия. Музикантите са вдясно и свирят.


Публикувано изображение


Сн. 31. Петър Манев свири с цигулката на Паневритмия, в тъмен костюм, отпред вляво.Публикувано изображение


Сн. 33. Петър Манев на Паневритмия, свири с цигулката, в тъмен костюм, вдясно., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ