НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

5. ДОМОВЕ ИЛИ ГРАДИНИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

ТОМ 18
Алтернативен линк

5. ДОМОВЕ ИЛИ ГРАДИНИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

Астрологичните домове или градини са силовите полета на зодиакалните съзвездия, излъчващи непрестанно космични лъчи, които имат отношение към устройството, развитието, живота и съдбата на човека.

І-ят ДОМ и ГРАДИНА има отношение към устройството на тялото и неговата форма, по- специално към устройството на главата и лицето и тяхната форма. Този дом показва условията и възможностите за развитието на тялото, как то възприема силите от природата, как ги оползотворява и какви постижения може да има. Първият дом показва изобщо всичко, което се отнася до физическото тяло на човека.

ІІ-ят ДОМ и ГРАДИНА има отношение към чувствата на човека, чрез който той е привлекателен за околната среда. Този дом показва също възможностите за спечелване на материални, финансови средства, тяхното количество и трайността на паричната обезпеченост на човека.

ІІІ-ят ДОМ и ГРАДИНА има отношение към силите, качествата и свойствата на природния, външния (обективния) ум на човека, той показва условията и възможностите за развитието на този ум, неговата дейност, прояви и постижения. Този дом показва още количеството и качествата на
близките и роднините, които човек има, преди всичко-братята и сестрите и определя отношението му с тях и придобивките или загубите му чрез тях, както и кореспонденцията, т. е. връзките на човека със света.

IV-ят ДОМ и ГРАДИНА показва възможностите и условията за притежаване на собствена къща или земя, показва как ще бъдат те стопанисвани от човека и какви придобивки или загуби може да има той от тях. Този дом показва още унаследените качества от майка и отношението на родения с неговата майка. Този дом показва какъв ще бъде краят на човешкия живот, т. е. последната четвърт от живота на човека. В женски хороскоп показва живота и съдбата на първото дете*.

V-ят ДОМ и ГРАДИНА има отношение главно към отглеждането на поколението, определя броя на децата, тяхната жизненост, качества и съдба, както и условията за тяхното отглеждане. Показва още сърдечните връзки и отношения на човека преди брака, неговите мечти, копнежи и желания. Този дом показва също придобивките и радостите, загубите и скърбите,причинени от поколението и сърдечните връзки на човека. Той показва още търговските сделки и предприятия и придобивките от тях.

VІ-ят ДОМ и ГРАДИНА има отношение към прехраната, облеклото и хигиената на човека. Той определя количеството и качеството на храната, която ще използва човек и ползата или вредата, която ще има от нея. От този дом съдим за здравето или за болестите на човешкото тяло. Той показва също какви ще бъдат отношенията на човека към неговите подчинени, какви придобивки или загуби ще има от тях.

VІІ-ят ДОМ и ГРАДИНА има отношение към брака на човека. Той определя схващането му за брака и отношението му към него, отношението му към съпруга или съпругата в брачния живот, щастието или нещастието, което ще има от брака. Този дом показва също количеството и качеството на съдружниците, придобивките или загубите чрез тях. Изобщо 7 дом се отнася до всичко, което има връзка с брачния живот и със сдружаванията.

VІІІ-ят ДОМ и ГРАДИНА се отнася до всичко, което е във връзка със смъртта. Той определя смъртните опасности, тяхното количество и времето, когато могат да настанат. Показва още идеите, мислите и желанията на човека, които умират, без да могат да се осъществяват.
Определя също завещанията или зестрите, които човек може да получи.

IX-ят ДОМ и ГРАДИНА има отношение към развитието и възможностите на висшия творчески разум, към условията на това развитие.
Той определя успехите и постиженията на човека в областта на науката, философията или изкуството, както и постоянството на неговите интереси и занимания с тях, на неговите идеи и убеждения.
Девети дом показва светогледа на човека, неговите връзки и отношения с висшите светове, обмяната му с тях, придобивките и загубите му от неговите идеи и замисли, показва също отношенията и връзките на човека с външния свят, с чужбина, далечните пътувания, които той може да направи вън от родината и придобивките или загубите, които ще има от тях.


Х-ят ДОМ и ГРАДИНА се отнася главно до призванието, до службата, която природата е определила на човека. Този дом определя връзките и отношенията на човека с високопоставените, управниците, съдниците. Показва почестите или славата, които човек може да придобие чрез службата си, щастието и радостите или загубите или нещастието, които може да има от нея.

XІ-ят ДОМ и ГРАДИНА показва количеството и качеството на приятелите, които може да има човек. Определя придобивките и щастието чрез приятелите или загубите и нещастието, причинени от тях.

ХІІ-ят ДОМ и ГРАДИНА показва ограниченията, лишенията и изпитанията на човека, ползотворните придобивки от изпитанията или нещастията от тях.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ