НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

3. ПЛАНЕТИ - СВЕТИЛАТА ОТ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

ТОМ 18
Алтернативен линк

3. ПЛАНЕТИ - СВЕТИЛАТА ОТ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
Символичните белези на светилата от Слънчевата система и техните основни значения, са следните:


1. О (окръжност) е символ на Бога и на всички Божествени сили, качества, свойства и прояви.

2. Публикувано изображение (окръжност с център) е символ на Слънцето и на неговите сили, качества, свойства и прояви. Символ е на Божественото начало у човека, на човешкия дух, на любовта и вярата на човека към БОГА, на всичко най-възвишено, най-благородно и най-чисто у човека. Символ е на вдъхновението, на жизнедателните сили, на творческите сили у човека, на неговата висша нравственост, на висшите му идеали. Символ е още на най-висшите заложби, дарби и способности на човека. В женски звездослов СЛЪНЦЕТО е символ на СЪПРУГА.

3. Публикувано изображение(полукръг) е символ на ЛУНАТА, на всички лунни сили, качества и свойства. Символ е още на всички духовни, ангелски светове, на техните сили, качества, свойства и прояви. Символ е на човешката личност, на човешкото, тяло на всичките му сили, качества и свойства. Всякога трябва да се помни, че ЛУНАТА е представителка на Земята и по нейното влияние съдим за влиянието на Земята върху човека. След СЛЪНЦЕТО по важност и сила на влияние идва ЛУНАТА. В мъжки звездослов ЛУНАТА е символ на СЪПРУГАТА.

4. † (кръст) е символ на материята, на Земята, на всички материални сили, качества и свойства. Символ е на тъмнината, на неорганизираните сили, на низшите светове, стоящи под човешкото царство по степен на развитие.
Символ е на всички противоречия, ограничения, лишения, на всички низши сили, на нечистотата, на смъртта.
(Всякога трябва да се помни, че всички останали символи произхождат от съчетанията на първия, третия и четвърти символи, т. е. от символите на БОГА, на ангелския и на материалния свят.)5.Публикувано изображение е символ на планетата МЕРКУРИЙ, т. е. на света, който живее на тази планета.
Символ е на природния, външния, обективния, предметния, временния, обективния ум на човека. Посредством този ум, който управлява усетоспособностите, човек изучава природата, нейните сили, качества, свойства и прояви, като събира милиарди впечатления.
От символа на МЕРКУРИЙ ясно личи, че посредством природния си ум човек може да бъде във връзка, отношения и обмяна с всички светове - божествения, ангелския и материалния.
Следователно, при сегашното си развитие с мисълта си човек може да се съобщава с всички светове.


6. Публикувано изображение е символ на планетата ВЕНЕРА, на света, който живее там, на неговите сили, качества, свойства и прояви.
Символ е на ЛЮБОВТА, красотата, радостите, щастието, които дават смисъл на човешкия живот. Символ е на сърдечния живот на човека и на всички изящни изкуства. Символ е на добродетелите на човека, на най-красивите му мечти, копнежи и желания.
В мъжки хороскоп е символ на отношенията на мъжа към женския свят.


7. Публикувано изображение е символ на планетата МАРС, на марсовия свят, на неговите сили, качества, свойства и прояви.
Символ е на човешките страсти и пороци, на неорганизираните сили у човека, на изкушенията за противоестествени удоволствия, като лакомия, пиянство, полови страсти.
В женски хороскоп е символ на отношенията на жената спрямо мъжете.


8. Публикувано изображение е символ на планетата ЮПИТЕР, на неговия свят, на неговите сили, качества, свойства и прояви.
Юпитер в човека символизира висшия духовен разум, посредством който човек има връзки, отношения и обмяна с ангелските светове, като получава от тях висши идеи, за мисли, подтици, дарби и способности. Символ е на основния човешки мироглед, на ръководните идеи и замисли на човека в живота му.
Символ е на ГОЛЯМОТО ДОБРО, големите успехи, голямото щастие, голямото изобилие, големите почести, голямата слава, на връзките и отношенията с големците, на големите служби и високи постове, на религиозните схващания и разбирания, на любовта у човека към поколението и обществото, изобщо на обществената деятелност.
Символизира също ДИХАРМАТА, т. е. вземанията, които обществото дължи на човека, благата, които човек е спестил от минали животи.


9. Публикувано изображение е символ на планетата САТУРН и неговия свят, с всичките му сили, качества и свойства, В символа кръстът, който означава материята и низшето начало, стои отгоре, а пълнещият се кръгов отрез, който означава духовното начало, стои отдолу. Това съотношение на двата символични елемента открива, че Сатурн е символ на материалистическите идеи, схващания и разбирания, на пакостния човешки егоизъм, на съмненията, подозренията, завистта, тъмнината, страха, отчаянието, на всички пакостни мисли, чувства, желания и действия, които произтичат от тях. Символ е на разрушителното човешко слово, на големите изпитания, ограничения, лишения, неуспехи. Изобщо Сатурн символизира всичко, което представя противоположност на благодатното Юпитерово влияние.

10. Публикувано изображение е символ на планетата УРАН и на неговия свят, на всички негови сили, качества, свойства и прояви.
Символ е на ангелската мъдрост, която човек е придобил. Символизира творческия огън и всичко прометеевско у човека. Символ е на връзките, отношенията и обмяната на човека с ангелите, която той има посредством разума си. Символ е на изобретателността, на висшите духовни заложби, дарби и способности, на ясновидството и откровението.
Символизира всичко самобитно в живота на човека и неговите преобразователски способности.


11. Публикувано изображение е символ на планетата НЕПТУН и неговия свят, на неговите сили и качества, свойства и прояви.
Символ е на ангелската любов, която човек може да възприема, разбира и проявява.
Символ на гениалните умове, на най-висшите вдъхновения, съновидения и пророчества и на най-висшите духовни качества, дарби, способности и заложби.


12. Публикувано изображение е символ на планетата ПЛУТОН, владетел на силите на ада. Той показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека със света на ада.
Символ е на адските замисли, чувства, желания и дела, които и човек може да прояви.


13. Публикувано изображение е символ на ЗЕМЯТА. Този символ може да означава или щастие, или нещастие, в зависимост от другите фактори.14.Публикувано изображение е символ на северното засичане на еклиптиката от Луната, наречено СЕВЕРЕН ЛУНЕН ВЪЗЕЛ или драконова глава (според древното образно наименование). Знак е на щастие и успех.

15. Публикувано изображение е символичен знак на южното засичане на еклиптиката от Луната. Нарича се ЮЖЕН ЛУНЕН ВЪЗЕЛ или драконова (змеева) опашка. Знак е на злочестини и неуспехи.
Дванадесетте зодиакални съзвездия представят дванадесет звездни океана, източници на космичните сили, които обуславят устройството, развитието, живота и съдбата на човека.
Светилата от Слънчевата система са възприематели, носители и проводници на мировите зодиакални сили към Земята и нейния живот.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ