НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Част II - Елементите на астрологията - ГЛАВА IX.

Влад Пашов ТОМ 18
Алтернативен линк

ГЛАВА IX


- 9. Лунните възли, точката на щастието и неподвижните звезди
Както казах в края на предната глава, древните са взимали под внимание освен четирите основни елемента още и така наречените Лунни възли, горен лунен възел и долен лунен възел, точката на Щастието и други чувствителни астрономични точки и неподвижните звезди. Модерната астрология доскоро пренебрегваше тези елементи, но днес вече постепенно почва да ги взима под внимание при разглеждането на хороскопа.


Лунните възли или главата и опашката на Дракона


Така се наричат двете пресечни точки на еклиптиката с лунната орбита. Горната, или възходящата пресечна точка, се нарича горен лунен възел или глава на Дракона и е добротворен по природа, от природата на Юпитер е. Долната, или низходяща пресечна точка, се нарича долен лунен възел или опашка на Дракона, и е злотворна по природа - има влияние подобно на Сатурна.

Ето какво казва за тези възли Синдбад - д-р Вайс: „Би трябвало да забележим, че лунните възли - главата и опашката на дракона - съгласно по-новите възгледи и наблюдения на английските астролози, дойдоха пак на почит като фактори с голямо значение, според тяхното положение по дом. Горният възел - главата на дракона, подобрява работите на дома, в който той се намира и при добри аспекти и когато е към зенита и асцендента, действува силно. Той е особено силен, в благоприятен смисъл, когато стои близо до асцендента.

Долният възел - опашката на дракона, е неблаготворна и влошава работите на дома, в който се намира, като носи съответните затруднения и нещастия”.

Когато главата на дракона е в съвпад с добра планета, тя увеличава твърде много силата на успеха и сполуката в зависимост от дома и аспектиращата планета. Когато пък опашката на дракона се намира в съвпад със злотворна планета, тя увеличава нещастията и противоречията.

Едната или другата, поставени в десетия и четвъртия домове, тяхното влияние за добро или зло според природата им, е безспорно много силно.

Когато съвпадът или опозицията на Светилата (Слънцето и Луната) съвпадне с един от възлите, то произлиза затъмнение. При съвпад имаме слънчево затъмнение, а при опозиция - лунно. И естествено е, че когато тези затъмнения станат в главата на дракона, ще имат едно влияние което и да не е съвсем благотворно, няма да е и злотворно, но когато това затъмнение става в опашката на дракона, то ще бъде зловредно и силно в злото.

Освен лунните възли някои съвременни астролози са наклонни да приемат влиянието и на възлите на планетите, т. е. на онези точки, в които планетните орбити пресичат еклиптиката. Но този въпрос още не е проучен.

Като възли с проучено влияние се вземат и асцендента, пресечната точка на еклиптиката с източния хоризонт на дадено място в даден момент, а така също и зенита - пресечната точка на еклиптиката с горния меридиан на дадено място в даден момент.

Както казах, на горния лунен възел се приписва Юпитерово влияние, а на долния — Сатурново. Асцендента има отношение към здравето, моралното и интелектуално състояние на човека, а зенитът има отношение към социалното положение и възможностите за проявата на човека в живота.

Също такива възли представят и десцендента - пресечната точка на еклиптиката със западния хоризонт за дадено място в даден момент и пресечната точка на еклиптиката с Южния меридиан.


Точката на щастието


Както Лунните възли, и другите силови центрове със значение за хороскопа, е и така наречената точка на щастието.

Тя се намира, като вземем разстоянието между Слънцето и Луната, и го нанесем от точката на Асцендента, в посоката, в която се движат планетите, т. е. в посока обратна на часовата стрелка, в посока противоположна на движението на знаците, което е в посока на часовата стрелка.

Както самото й име показва, тя е една точка, която носи щастие и успех в този дом и знак, в който се намира. Тя действува като благотворните планети Юпитер и Венера. Тя също се разглежда като планета в проявленията й и в зависимост от аспектите, които хвърля и получава, ще е и нейното влияние.


Неподвижните звезди


Говорейки за неподвижните звезди, разбираме Слънце вънка от нашата слънчева система, които са също така проявление на 12-те творчески принципи на Битието, проявени в 12-те знаци на зодиака и планетите. Понеже ние познаваме тези 12 творчески принципа, като зодиакални и планетни принципи с определена характеристика, то астрологическата практика е открила, че и различните слънца в нашата вселена, поставена в известна точка на хороскопа влияят, като всяка друга планета, според естеството си. И затова неподвижните звезди са класифицирани към седемте планетни принципи и 12-те зодиакални знаци.

Някои астролози не вземат под внимание влиянието на неподвижните звезди, но те забравят, че нашата слънчева система е част от една по-голяма система, и силите, които действуват в нея, са органически свързани със силите на по-голямата система. Древните астролози, които са били посветени, са вземали под внимание влиянието на неподвижните звезди, защото те са познавали органическата връзка между нашата система и останалата вселена. А тези, които оспорват тяхното влияние, разглеждат въпроса механически и намират, че тези слънца били далеч и не оказвали влияние върху нашия живот. Но астрологическата практика е показала, че неподвижните звезди оказват голямо влияние в нашия живот. Това се отнася особено за звездите от първа величина, които са 19 на брой и блестят като диаманти на небето.* * *


Привеждам тук една таблица с означение на имената на неподвижните звезди и съзвездията, към които принадлежат, в която е посочено и влиянието, което им се приписва.

Таблицата е взета от френския астролог Жулиано.

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображениеТъй като движението на неподвижните звезди по еклиптиката е много бавно, приблизително по 1° и 24 м. за 100 години, или приблизително по 50 секунди за година, то за определяне на тяхното място в хороскопа не е необходима друга таблица, освен горната, която ни показва положението на неподвижните звезди по еклиптиката, или геометричните дължини на тези звезди. По-голямо значение, разбира се, се отдава на звездите от първа величина. Включването на неподвижните звезди като фактори в хороскопа е необходимо, защото често намираме, че някои явления и събития не се обясняват задоволително само с другите фактори.


* * *


С изложеното дотук направих едно кратко изложение на елементите на астрологията. Споменах и за основните астрологични комбинации - именно основните отношения между знаците и планетите. Има и други комбинации, които са също така необходими, но ще ги разгледам по-късно.

В следната глава ще изложа накратко теорията и техниката на съставянето на хороскопа, за да може всеки да почне чрез практика да изучи основно теорията на астрологията.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ