НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Употрѣбление на „Вѣчния Календарь”

ГЕОРГИ ТОМАЛЕВСКИ ТОМ 18
Алтернативен линк

Употрѣбление на „Вѣчния Календарь”(Извънредна премия на „Росна Китка”).
Съ тоя „Вѣченъ Календаръ” може безпогрешно да се опрѣдѣли въ какъвь седмиченъ день се пада която и да е дата, опрѣдѣлена съ година, мѣсецъ и число, отъ Рождество Христово и до 2800 г. слѣдъ Христа - по Юлиянския календаръ - , а до 3000 г. - но Грегорианския календаръ.

За тая цѣль въ колоната отляво се тръси числото на месеца въ коя вертикална колонка се пада, а въ квадрата на мeceца се тръси въпросниятъ мѣсеца въ коя хоризонтална графа лежи. Слѣдъ това се гледа, дѣ се прѣсичатъ двѣтѣ графи (хоризонтална и вертикална). Пунктирания диагоналъ, който пресича квадратчето на прѣсѣчката, се продължава до съставения долѣ отъ букви ромбъ. По сѫщия начинъ въ квадрата отъ дѣсно се намѣрва въ коя хоризонтална графа стоятъ тия цифри отъ числото на годината, които прѣдставляватъ стотицитѣ и хилядицитѣ, а въ дѣсната колона се търсятъ десетицитѣ и единицитѣ отъ числото на годината въ коя вертикална колонка се намиратъ. Слѣдъ това се гледа въ кое квадратче долѣ се прѣсичатъ двѣтѣ графи. Пунктираня диагоналъ, който минава прѣзъ това квадратче, се продължава въ посока къмъ ромба на буквитѣ. Тая буква, въ която се прѣсичатъ продълженията на двата пунктирни диагонала (отлѣво и отдѣно) ще бѫде точния седмиченъ денъ на въпросната дата.Примери:


1. Юлиански календаръ. - а) 4 октомври 1582? 4 и октомври даватъ 6-я диагоналъ. като се смѣта отъ горния дѣсенъ връхъ на лѣвия пунктиренъ квадратъ. 15 и 82 даватъ 3-я диагоналъ, като се смѣта отъ долния дѣсенъ връхъ на дѣсния пунктиренъ квадрать. Точката на прѣсичането на двата диагонала показна, че 4 окт. 1582 г. се пада въ четвъртъкъ. - б) 19 февруари 1878? 19 и февруари даватъ 2-я днагоналъ, като се cмѣтa отъ горния дѣсенъ връхъ на лѣвия квадратъ. 18 и 78 даватъ 4-я диагоналъ, като се смѣта дтъ долния дѣсенъ връхъ на дѣсния квадратъ. Мѣстото на прѣсѣчката на двата диагонала е над буквата Н, сир., недѣля.

2. Грегориански календарь. 15 февруари 1840? Годината е високосна. Затова 15 и февруари даватъ 7-я диагоналъ, като се смѣта отъ горния дѣсенъ връхъ на лѣвия квадратъ; 18 и 40 даватъ 7-я диагоналъ отъ долния дѣсенъ ъгълъ, или 1-я oтъ горния дѣсенъ връхъ на дѣсния квадратъ. Прѣсѣчката на тия два диагонала показва, че 15 февруари 1840 се пада въ събота.

Забѣлѣжка. Въ имената на мѣсeцитѣ въ третия ред oтдолѣ трѣбва да се чете Юлий – намѣсто - юний.

Продажната цѣнa на ,, Вѣчения Календаръ” е 15 стотинки, а съ пощата 20.


Публикувано изображение, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ