НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10. Главни значения и аналогии на планетите

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

10. Главни значения и аналогии на планетите


Житно зърно, Г. XIV (1940), кн. 9 ÷ 10, с. 235 ÷ 237

рубрика АстрологияРоднински връзки и социални отношения


Главно според Морен


Слънце - Баща, мъж, водач - изобщо възрастни хора.

Луна - Майка, сестра, приятелка, съпруга, вдовица, дъщеря, леля, слугиня, неприятелка, публика - изобщо възрастни жени.

Меркурий - По-млади братя, другари, слуги - изобщо млади хора

Венера - Майка, сестра, любовница, съпруга, дъщеря - изобщо млади жени.

Марс - По-стари братя, мъжът, героят, кавалерът, открити врагове - изобщо хора на средна възраст.

Юпитер - Началници, учители, приятели, понякога деца - изобщо хора на зряла възраст.

Сатурн - Предци, дядото, бащата, по-стари братя, слуги, самотници, селяни, просяци, бедните народни слоеве, тайни врагове - изобщо стари хора.

Уран - Окултисти, изобретатели, пионери, реформатори, революционери, романтични натури - изобщо оригинални хора.

Нептун - Медиуми, утописти, измамници – изобщо тайнствени личности.Места


Главно според Морен


Слънце - Дворци, домове на водачи.

Луна - Природа, гори, море, вода изобщо, дом, улици, площади, публични места.

Меркурий - Учебни заведения, библиотеки, книжарници, печатници, редакции.

Венера - Градини, ливади, гори, места за удоволствия, театри, концертни зали и пр.

Марс - Леярници, ковачници, фабрики за оръжие, металургически юзини, арсенали, крепости, касапници и пр.

Юпитер - Палати, особено тия за правосъдието, черкви, учреждения, банки, паметници.

Сатурн - Земя, постройки, особено стари, недвижими имоти, рудници, кладенци, осамотени места, пустини, затвори, болници, клоаци, развалини, гробища, позорни места.

Уран - Модерни средства за съобщение - тренове, трамваи, автомобили, особено авиация; електрически инсталации.

Нептун - Места за окултни занимания, клубове за морфинисти и пр., болници, лудници.

Кратка характеристика на планетите

Според Барле, Кльоклер, Г. Радев, Синдбад - д-р Вайс и др.

Слънце - Първична сила, жизнена енергия, топлина; Блясък, слава, мощ, организация; Човешкият дух, индивидуалност, воля, творчество, изкуство, истинолюбие, великодушие, идеализъм, щедрост, чистота, смелост, деловитост, жизнерадост, гордост, властолюбив, деспотизъм.

Луна - Ритмични процеси, растителна сила, плодородие, наследственост, формуващ принцип; Промени, пътувания, популярност, общественост, болести на лимфатичната система; Душата, човешката личност, майчински чувства, разсъдливост, въображение, пасивният женски принцип, възприемчивост, мекота, религиозност, медиумичност, скромност, свенливост, колебливост, приспособяване, подражание, романтика, равнодушие, флегматичност, боязливост, меланхолия, капризност.

Меркурий - Движение, съобщителни и транспортни средства - пътища, телеграфи, телефони, книги, вестници, документи, кореспонденция; Размяна, посредничество, търговия, пропаганда, връзки, нервни болести; Практически ум, интелигентност, литература, критика, прозорливост, пъргавост, сръчност, хитрост, капризност, любопитство, повърхностност, непостоянство, демагогия, измама.

Венера - „Малкото щастие” - Хармония, ритъм, цъфтеж, красота; Удоволствия, лукс, връзки, венерически болести; Любов, милосърдие, доброта, чувствителност, нежност, миролюбив, изкуство, общителност, веселие, гъвкавост, разпуснатост.

Марс - „Малкото нещастие” - Двигателна енергия, огън, желязо, кръв, бързина; Борба, спорове, разпиляване, кражба, насилие, остри заболявания, разрушение, смърт; Храброст, предприемчивост, амбиция, дисциплина, нетърпение, гняв, страсти, ревност, егоизъм, необузданост, омраза, жестокост.

Юпитер - „Голямото щастие” - Равновесие, съхраняване; Изобилие, авторитет, покровителство, философия, религия, право, здраве; Висш разум, благородство, доброта, морал, достойнство, честност, толерантност, миролюбив, откровеност, любов към наслажденията, суетност, надутост, лицемерна набожност.

Сатурн - „Голямото нещастие”, планетата на съдбата - Време, старост, минало, традиция, тежест, студ, свиване, кристализация, костна система, сухота, покой, тишина, тъмнина. Стабилност, трайност, служене, съпротива, осуетяване, ограничение, оскъдност, лишение, съблазън, изпитание, грижи, депресии, разо-чарование, самоизмъчване, скръб, обезсърчение, самотност, падане, хронически болести, обрати на съдбата, унижение, затвор, разрушение, отчаяние, смърт;

Мъдрост, логика, предвидливост, самоотричане, справедливост, трезвост, напрежение, твърдост, постоянство, труд, концентриране, вдълбочаване, търпение, методичност, мълчание, простота, въздържание, свенливост, бавност, равнодушие, аскетизъм, консерватизъм, скъперничество, страхливост, тесногръдие, песимизъм, съмнение, подозрение, роптание, строгост, материализъм, егоизъм, ревност, омраза, коварство, жестокост.

Уран - Необикновеното; неочаквани събития, експлозии, земетръси; Реформи, раздяла, нервни заболявания, катастрофи, преврати, революции; Интуиция, окултни склонности, напредничавост, свободолюбив, изобретателност, оригиналност, ексцентричност.

Нептун - Тайнственото; наркотични средства; море, течности; Новаторство, интриги, съзаклятия, душевни заболявания; Висша любов, мистика, вдъхновение, медиумичност, болезнена чувствителност, илюзии, податливост на влияния, измама, хаотичност.

Към горното трябва да направим следните бележки: Дадените таблици не би трябвало да се вземат буквално. Преди всичко, в едно късо изложение не могат да се дадат всички възможни аналогии на планетите, а още по-малко техните нюанси. Тълкувателят тук има случай да покаже своята съобразителност. Ето защо, би било добре, планетните характеристики да се усвоят по дух и да се прилагат по смисъл.

Много естествено, всички изброени значения на дадена планета няма да се използват едновременно. Кои именно от тях ще дойдат под съображение в конкретния случай, ще трябва да се види от другите астрологични фактори - домове, знаци, аспекти.

Нека вземем за пример значенията на Луната от таблицата за роднински връзки. От самосебе си се разбира, че в един и същи хороскоп тя няма да представлява и майката, и съпругата, и дъщерята и пр., а само една или друга от тях. Така, ако Луната се намира в първи дом на тоя хороскоп, тя ще характеризира преди всичко самия индивид, неговата „личност”, в 3. дом - сестрата, в 4. - майката, в 5. - дъщерята, в 6. - слугинята или публиката, в 7. дом - съпругата, в 11. - приятелката, а в 12. - неприятелката на индивида.


П. М., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ