НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6. Планети и зодиакални знаци

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

6. Планети и зодиакални знаци


Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), кн. 1, с. 18 ÷ 20 ; кн. 2 ÷ 3, с.54 ÷ 56; кн. 4 ÷ 5, с. 102 ÷ 103

рубрика Елементарни астрологични комбинации
След като се запознахме с четирите астрологични елементи, с които работи астрологията - планети, знаци, домове и аспекти - нам предстои да разгледаме простите комбинации, които те образуват помежду си. Както  казахме  в последната статия,  това ще бъде само  подготовка  за пълната астрологична синтеза, в която ще бъдат застъпени и четирите астрологични фактори.


На първо място идва отношението между планетите и зодиакалните знаци, в които те се намират.


1. Едно положение на астрологичната традиция, което характеризира това отношение, гласи, че всяка планета слага своя отпечатък върху мястото на Зодиака, дето тя се е намирала в момента на раждането на дадения индивид. Тоя отпечатък остава в хороскопа на тоя индивиди след като планетата е напуснала това място. По тоя начин, позицията на Слънцето в хороскопа има слънчев, тая на Сатурн - сатурнов характер през целия живот на родения.


Това на пръв поглед странно твърдение се проверява твърде лесно при транзитите, т. е. преминаванията на небесните тела през радикалните места на планетите, значи местата, които те заемат в радикалния, рождения хороскоп.


Ако, например, един ден Юпитер премине през радикалното положение на Слънцето в един хороскоп, което може да се види от астрологическите таблици, обикновено това ще означава настъпването на едно благоприятно време за индивида, докато преминаването на Сатурн, Уран или Марс върху същото място, обикновено, ще бъде свързано с критични събития за него, както и за всички, при раждането, на които Слънцето е заемало това зодиакално положение.


Един тригонален транзит на Юлитера към радикалното място на Слънцето обикновено също така показва хармонични влияния. Така, когато Юпитер при своето движение в Зодиака стигне точката 8° от Лъв или 8° от Стрелец, той ще оповести един благоприятен период за притежателя на хороскопа, даден в по-миналия брой на списанието, тъй като тогава „големият благодетел” ще бъде в тригонален транзит спрямо мястото на Слънцето (8° от Овен) в хороскопа на това лице.


Напротив, дисхармоничните транзити - квадратура и опозиция - особено на неблаготворните планети към радикалната позиция на Слънцето, обикновено бележат неблагоприятни влияния. Така, преминаванията на неблаготворните планети през 8° от Рак (точка, която се намира в квадратен аспект с 8° Овен), през 8° Везни (като опозиционната точка спрямо 8° Овен) и през 8° от Козирог (като квадратура към 8° Овен) обикновено ще се придружават от по-големи или по-малки мъчнотии за същото лице.


Разбира се, това, което се каза за Слънцето във връзка с преминаванията на някои планети, важи по Принцип и за преминаванията на всички планети спрямо позициите на всички планети в хороскопа. само че в съответни разлики в силата и характера на получените ефекти. Но ние няма да се спираме върху тия въпроси, понеже ги споменахме само за изяснение на един факт, за който нямаме никаква теоретическа обосновка. Засега ще се задоволим да забележим, че методата на транзитите,  употребена  правилно,  представлява  едно  от  твърде  сигурните  предсказатели  и средства на традицията.


Публикувано изображение2. И друг път имахме случай да споменем за астрологичната хипотеза, според която планетите от старата серия управляват или владеят по два, а светилата - по един от зодиакалните знаци. В тоя случай знакът се нарича жилище на въпросната планета, която пък се счита негов господар (Виж фигурата).


Както се каза и по-рано, един от двата знака, които се управляват от един и същ господар, е сроден по естество с владеещата планета, а другият има допълнителен, комплементарен характер на нейния.


Следната таблица изразява тия отношения:


Публикувано изображение


Новооткритите планети - Уран, който се смята горна октава на Меркурий, и Нептун, когото считат горна октава на Венера, - нямат свое жилище. Твърди се, че Уран, на който приписват огнен характер, се чувствувал добре във Водолей, а може би и в Скорпион, а Нептун, който минава за водна планета - в Риби, а може би и в Рак.


Обратно,  е  знаците,  които  лежат срещу техните  жилища,  планетите  се  считат,  че  са  на

„заточение”. Така:

Публикувано изображение


Има още едно „достойнство”, което традицията приписва на планетите. Според нея влиянието на планетите се проявява особено силно още в някои знаци. Това са знаците на техния „подем”, които не трябва да се смесват с жилищата на планетите. Твърди се, че:


Публикувано изображение


Противоположните знаци на току-що споменатите са знаци на „падение” за същите планети. Така че,


Слънцето   се смята в падение във    Везни,

Публикувано изображение


Обикновено се приема, че планетите, разположени в свой знак, развиват най-добрите си качества, и тяхното влияние е трайно.

Планетите в заточение губят положителните си качества и проявяват по-скоро отрицателните.

Повечето автори приемат, че планетите, разположени в знака на своята екзалтация (подем), развиват едно понякога внезапно проявено, но силно влияние. Например, ако се касае за господаря на хороскопа, може да имаме едно забележително издигане на индивида.

Според същата хипотеза, планетите в падение губят значителна част от своята сила.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ