НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(Продължение)

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

(Продължение)


Житно зърно, Г. XII (1938), кн. 9 ÷ 10, с. 226 ÷ 229

рубрика Астрологични елементиТъй като планетите се движат с различна скорост по еклиптиката, една по-бърза планета ще се приближи, значи, към една бавна планета, която се намира - пред нея, ще я достигне и най- после ще я отмине, т. е. ще се отдалечи от нея.


Ето средните дневни движения на планетите.


Публикувано изображение


Действителната  видима  скорост  на  отделните  планети,  посоката  на  тяхното  видимо движение, както и техните зодиакални положения за всеки конкретен случай може да се намерят в астрологическите таблици. Най-точните и най-пълни таблици засега са тия на Raphael, които се издават в Лондон за всяка следваща година. Немските таблици, които в 3 тома обхващат периода от 1850 до 1950, са издание на Barth Verlag - Мюнхен. Най-евтини са таблиците за времето 1850 ÷

1929 г., издадени от теософското издателство в Лайпциг, но те не са така пълни - само позициите на Луната са дадени за всеки ден, тия на другите планети са дадени за всеки седем дни, следователно, позициите за междинните дни трябва да се изчисляват чрез интерполация.


Ония аспекти, които се образуват по тоя начин, че по-бързата планета се приближава към точния  аспект в рамките  на  установения  обсег  (орбис),  се  наричат приближаващи  се  - apl.  - аспекти.


Ако по-бързата планета е вече отминала границата, установена за един точен аспект без, обаче, да е напуснала още аспектния обсег, то тя образува един отдалечаващ се - sep. - аспект.


Няколко примери ще изяснят въпроса.


Нека приемем, че в даден хороскоп Луната се намира в 18° Телец. Нейният точен тригонален аспект пада, следователно в 18° Козирог и 18° Дева. Ако в същия хороскоп Сатурн се намира в 22° Дева, разстоянието между двете планети ще бъде с 4° по-голямо, отколкото установеното за един точен тригон разстояние, което Луната ще достигне едва няколко часа след момента на раждането. Луната в тоя случай се намира в приближаващ се аспект към Сатурн.


Ако, обаче, Луната бе в 26° Телец, то тя е вече отминала границата на точния тригон - 120 еклиптични градуси - когато е била в 22° Телец, но тя би се намирала все още в сферата на влияние на един отдалечаващ се тригонален аспект.


Ако  Луната би се намирала в 20° Телец, а Уран R - в 26°  Дева, то бихме имали един тригонален аспект с двойно приближение, тъй като по-бързото небесно тяло още не е достигнало позицията на по-бавното (28°) и поради връщателното движение на Уран, означено с R.


Естествено, един неточен аспект е толкова по-силен, колкото той се приближавало точния

(партилен).


Образуват ли две планети един и същ аспект с еднаква неточност, например от 4 градуса, но в единия случай имаме приближаващ се, а в другия - отдалечаващ се аспект - виж горния случай с Луната и Сатурн - то първият ще бъде значително по-силен от втория.


*

За да се  установи, дали две планети стоят в аспект помежду си, трябва да се преброят знаците, които ги отделят и да се види, дали това разстояние, взимайки под съображение орбиса, дава едно отстояние, което отговаря на някой от аспектите. Така, разстоянието от два знака (всеки по 30°) би отговаряло на един секстил; разстоянието от три знака (по 30°) дава квадрат, от четири знака би отговаряло на тригонален аспект; разстоянието от шест знака би дало опозиция.


По-напредналите трябва да свикнат да виждат аспектите, без да броят знаците.


Добре е, при това, първо да се почне с издирване аспектите на асцендента - изгряващата точка на зодиака. - Морен е на мнение, че аспектите към асцендента и зенита - кулминиращата точка на зодиака - са дори по-силни от тия между планетите.


После се издирват аспектите на всяка планета поотделно, като се почне с тия, които се намират в първи дом и се свърши с разположените в 12 дом.


Обикновено аспектите се означават с леко изтеглени или пунктирани линии. Някои отбелязват при това дисхармоничните аспекти с червен цвят, а хармоничните със син.


Самото откриване на аспектите ще посочим с един пример.


Нека предположим, че в даден хороскоп Слънцето се намира в края на трети дом в 8° от

Овен.


1. Най-силният аспект - съвпадът - може да се открие най-лесно, тъй като още на пръв поглед става ясно, дали има планети в обсега от 10° - при Слънцето и Луната 12° - от двете страни на планетата, която ни интересува.Публикувано изображениеВ нашия случай сферата на влияние на слънчевия съвпад обхваща обсега от 26° от знака от знака Риби до 20° от Овен, следователно тук имаме съвпад на Слънцето с Меркурий, който се намира в 19° Овен, значи близко до границата на аспектния орбис.


Според традицията това положение било все по-благоприятно, отколкото, ако Меркурий би се намирал много близко до Слънцето, т. е. на по-малко от 5° разстояние, в който случай планетата се счита „обгорена” от слънчевите лъчи. На слънчевия съвпад приписват още една особеност именно ако Меркурий е в точен съвпад със Слънцето - според някои с разлика в дължините до 5', според други до 1/2° - положението на планетата се смята пак добро.


Като се вземе сега предвид средната бързина на двете планети и техните положения в горния случай,  или  още  по-добре,  действителната  им  скорост  в  момента  според  астрологическите таблици, може да се установи, дали имаме един приближаващ се или отдалечаващ се аспект, какъвто е в случая.


2. Опозицията, вторият по сила аспект, също не е трудно да се открие. Касае се да се види, има ли в срещуположния знак друга планета, която да лежи в обсега от 10° от едната и другата страна на мястото, дето пада точният опозиционен аспект на интересуващата ни планета - в нашия случай 8° от Везни.


Виждаме, че в зоната, която е под влиянието на опозиционния аспект на Слънцето, а именно от 28° Дева до 18° Везни, се намира Юпитер R и то в 5° Везни, значи само на 3° разстояние от 8° Везни. Поради това считаме, че Юпитер се намира в опозиционен аспект със Слънцето и то с двойно отдалечаване, тъй като по-бързото небесно тяло - Слънцето - е отминало вече позицията на по-бавното (5°) и понеже Юпитер е ретрограден R.


3. За разпознаване на квадрата, вторият дисхармоничен аспект, трябва да се запомнят трите динамични четириъгълници, за които се говори по-рано, а именно:


675]кардинален - Овен, Рак, Везни и Козирог неподвижен - Телец, Лъв, Скорпион и Водолей и подвижен - Близнаци, Дева, Стрелец и Риби.


Знаците  във всеки динамичен  четириъгълник отстоят или  на  180 или  на 90  еклиптични градуси един от други. Дали имаме единия или другия случай, личи още на пръв поглед. Планети, разположени  в  два  съседни  знака  на  един  четириъгълник,  се  намират  в  квадратура,  ако дължинните градуси на една планета не се различават от тия на другата с повече от 8° - орбиса на квадратния аспект.


Точната квадратура на Слънцето в нашия случай пада в 8° Козирог и 8° Рак, следователно засяга зоната от 0° ÷ 16° в тия два знака. Там, обаче, няма планети, освен асцендентьт който се намира в 12° Козирог, значи, само на 4° разстояние от точната квадратура на Слънцето. И понеже Слънцето едва тепърва ще достигне 12°, то имаме една приближаваща се квадратура на Слънцето към асцендента.


4. Хармоничният тригонален аспект се разпознава лесно, като се запомнят триъгълниците на четирите елемента, за които също става дума по-рано:


- триъгълник на огъня    - Овен, Лъв и Стрелец;


- триъгълник на въздуха - Близнаци, Везни и Водолей;


- триъгълник на водата    - Рак, Скорпион и Риби;


- триъгълник на земята   - Телец, Дева и Козирог.


Знаците във всеки от тия триъгълници, както се знае, се намират на 120° еклиптични градуси един от друг. Естествено, и планети, разположени в два знака, принадлежащи на един и същ елемент, ще бъдат в тригонален аспект помежду си, ако дължинните градуси на едната планета не се различават с повече от тригоналния орбис - 8° - от дължинните градуси на другата.


В нашия случай, точният тригон на Слънцето пада в 8° Стрелец и 8° Лъв, т. е. засяга зоната от 0° ÷ 16° в тия два знака. И тъй като в 12° Стрелец се намира Сатурн R, имаме тригонален аспект между Слънцето  и  Сатурн  и  то  с  двойно  приближаване,  понеже по-бързото  космично  тяло  - Слънцето - още не е достигнало позицията на по-бавното (12°) и поради връщателното движение, означено с R, на Сатурн.


5. За да се установи, дали дадена планета получава някой секстил - вторият хармоничен аспект, трябва да се види, дали има планети в най-близките знаци от същия род, т. е. на два знака разстояние в дясно и ляво от знака, в който тя се намира, и дали те лежат в рамките на обсега, определен за секстила, именно 6°, т. е. дали тяхното ъглово отстояние е в границите от 54° до 66°.


В нашия случай, точният секстил на Слънцето пада в 8° Водолей и 8° Близнаци или сферата на неговото влияние се простира от 2° до 14° на тия два знака, а понеже Луната се намира в 13° Близнаци, казваме, че тя се намира в секстил със Слънцето и то отдалечаващ се, понеже Луната, която има по-голяма скорост, е отминала вече позицията на Слънцето (8°).


6. Дали две планети се намират в паралел, може да се види от астрологичните таблици, като се сравнят деклинациите на интересуващите ни небесни тела през съответния ден. Както се каза вече, при паралела важи орбисът от 11/2°., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ