НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ПЕТЪР МАНЕВ

АСТРОЛОГИЯ ТОМ 18
Алтернативен линк

Петър Манев


(----- ÷ 16.V.1963)
АСТРОЛОГИЯ


Публикации в списание „Житно зърно”, София

1937 год. ÷ 1941 год.
1. Астрологията в миналото и днес
Житно зърно, Г. XI (1937), кн. 4 ÷ 5, с 102 ÷ 109 ........................................................................... 137

2. Планети
Житно зърно, Г. XI (1937), кн. 7 ÷ 8, с. 200 ÷ 203 рубрика Астрологически елементи ............... 143

3. Зодиакални знаци
Житно зърно, Г. XII (1938), кн. 1, с. 13 ÷ 15 ; кн. 2 ÷ 3, с. 50 ÷ 52 рубрика
Астрологични елементи ...................................................................................................................146

4. Домове или силови полета
Житно зърно, Г. ХІІ (1938), кн. 4 ÷ 5, с. 103 ÷ 107 рубрика Астрологични елементи ...................151

5. Аспекти
Житно зърно, Г, ХІІ (1938), кн. 6, с. 140 ÷ 143; кн. 7 ÷ 8, с. 191 ÷ 194; кн, 9 ÷ 10,
с. 226 ÷ 229 рубрика Астрологични елементи.................................................................................156

6. Планети и зодиакални знаци
Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), кн. 1, с. 18 ÷ 20 ; кн. 2 ÷ 3, с.54 ÷ 56; кн. 4 ÷ 5, с. 102 ÷ 103
рубрика Елементарни астрологични комбинации ..........................................................................165

7. Планети и домове
Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), кн. 4 ÷ 5, с. 103 ÷ 104 ; кн. 6, с. 145 ÷ 147 ; бр. 7 ÷ 8, с. 181 ÷ 183
рубрика Елементарни астрологични комбинации ..........................................................................172

8. Планети в аспект
Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), бр. 9 ÷ 10, с. 237 ÷ 239; Г. XIV (1940), бр. 1, с. 17 ÷ 19 ; бр. 1,
с. 17 ÷ 19 ; бр. 2 ÷ 3, с. 55 ÷ 57; бр. 4 ÷ 5, с. 105 ÷ 107 рубрика Астрологични комбинации .......179

9. Тълкуване на аспектите по аналогия. Планетни аналогии за професия, занимания и др.
Житно зърно, Г. XIV (1940), 6р. 6, с. 151 ÷ 152 ; бр. 7-8, с. 200- ÷ 202
рубрика Елементарни астрологични комбинации ..........................................................................188

10. Главни значения и аналогии на планетите
Житно зърно, Г. XIV (1940), кн. 9 ÷ 10, с. 235 ÷ 237 рубрика Астрология ......................................194

11. Тълкуване на аспектите
Житно зърно, Г. XV (1941), бр. 1, с. 28 ÷ 30 рубрика Астрология ...................................................197


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ