НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

18. Езикът на Зодиака

ГЕОРГИ РАДЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

18. Езикът на Зодиака


Календар „Братство” за 1936 година. - Севлиево, книгоизд. Братство, 1935, с. 17 ÷ 42
Установено е от вековни наблюдения, че дванадесетте знака на Зодиака символизират дванадесет човешки типа. Описанието на тези типове е познато почти на всички от Вечния календар. Може би много от онова, което е дадено в тия популярни описания, да изглежда необосновано и наивно. Но едно е вярно — оскъдни остатъци от едно древно знание, откъслечните данни в тия описания приличат на стари, изтъркани монети, по които едва личат образи и надписи. Все пак много от тия монети са от чисто злато. Който умее да вижда и да цени, ще отличи истинските от фалшивите монети и ще разчете загадъчните надписи по тях. Това, впрочем, не е необходимо. Защото писаното по тях може да се разчете направо оттам, отдето и древните са го почерпили — от безсмъртната Книга на звездното небе.

И днес, както и в миналото, се раждат хора. Раждат се по всяко време на годината, във всеки час от денонощието. Едни през март, други през юни, трети през януари, февруари и т. н. - Сутрин, по пладне, вечер, в полунощ. А кръгът на Зодиака минава денонощно през небесния свод, и Слънцето видимо обикаля всяка година 12-те зодиакални знака. Значи, раждането на всеки човек може да се отчете по звездното небе.*

А това дава възможност да се сравняват хората помежду си, да се издири приличат ли си по нещо и защо? Такива наблюдения - от древност още и до наши дни - са показали, че хората, въпреки привидното разнообразие, попадат под 12 главни типа, които съответствуват на 12-те зодиакални знака. Затова се говори за хора, родени в „зодията” на Овена, на Телеца, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей и Риби.

Що значи това? То ще рече, че ония, които се намират под зодиакалната власт на някой от тия знаци — нещо, което зависи от момента на раждането — имат определени телесни и душевни белези и са предразположени изобщо към един определен кръг дейност. Не че тия хора досущ си приличат - по външен вид, по душа и по съдба в живота. Не. Но те попадат под един общ тип, имат - в главните линии - нещо общо, принадлежат с една реч, към една особена група, предназначена от природата да върши определена работа. Иначе, между тях има много различия - и по физиология, и по психика, и по съдба. Защото, не е само знака, който определя всичко в човека.

За да дам що-годе представа за това, ще си послужа с една аналогия от музиката. Имаме 12 мажорни и 12 миньорни тоналности. Една музикална пиеса може да е написана на една, коя да е от тях, например в До-мажор. Е, добре, в до-мажор може да се напишат безброй музикални пиеси, но общото в тях е, че звучат все в до-мажорна тоналност.

Така е и с всеки от 12-те зодиакални знака - те тонират хората в една определена гама, създават една обща нагласа у ония, които органически и душевно „звучат” в даден знак.

След тия общи указания, ще пристъпя към едно сбито описание на 12-те зодиакални типа. Нека читателите не очакват - като от Вечния календар – „разгадаване” на техния живот и съдба. И да не се разочароват, ако туй схематично описание не съвпадне напълно с онова, що те са наблюдавали у себе си и другите. Туй описание се отнася до общите, чисти типове. Но ако те са прозорливи, ще схванат, че всички хора, а в туй число и те самите, са разумно организирани, по живи пътища, от Силите на Природата и ще се помъчат да намерят мястото си в тази естествена организация на Живата Природа.ОВЕН


Слънцето минава през този знак от 21/22 март до 21/22 април.

Пръв знак от елемента Огън.

Дом на Марс - планета на динамичните сили,

които се стремят към бързо, механично устройство и

преустройство. Движение - центробежно и

ускорително. Действие - и съграждащо, и

разрушително. Сфера на животинските инстинкти за

съхраняване на живота, на борбата за съществуване и страха.


Символ на Войната


Родените под този знак имат обикновено висок ръст. Мускулести и снажни, но не пълни. Наглед дори изглеждат мършави. Това се дължи на холеричния им темперамент, който им придава по-резки черти и пo-мършав вид. Кожата им е мургаво-жълта. Ръцете - горещи и сухи. Движения - резки, отривисти, повелителни.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Във всеки съвременен труд по Астрология има повече или по-малко подробно описание на 12-те зодиакални знака, с всичките им съответствия.

Лицето изглежда триъгълно - едно, защото главата е разширена, под ушите и друго, защото брадата е трапецовидно удължена. Чело, не особено високо, коса гъста, остра и къдрава. Вежди дебели, често пъти сключени. Очите имат остър, енергичен блясък - очи на марсианци. Носът е често разширен в ноздрите, които при разгневяване пръхтят. Бърни - обикновено дебели.

Това са хора енергични и стремителни, хора на прякото действие. Бързо обмислят по в едри линии - и тутакси пристъпват към действие. Обичат да застават начело, да водят и направляват, изисквайки при това безпрекословно подчинение. И трябва да се признае, че те наистина имат инстинкт на водачи, който често ги води право към целта. Естествено е, че тяхната повелителност и самоувереност на водачи и пионери често може да се изроди в деспотизъм и насилие. Затова им трябва регулатори и спирачи - бодри съветници и способни люде, които да им импонират със своето умение и воля.

Родените под Овен обичат да заемат отговорни, ала независими постове. Често тяхната самоувереност надхвърля способностите им - и там е тяхната слаба страна. Като хора на деятелността, те не обичат подробностите и тънкия анализ. Но при разискване и обсъждане на известни проекти и предприятия, те обичат критиката и логичната аргументация. Борчески натури - те пренасят борбата и в умствения свят.

Отрицателните черти на хората от този тип са нетърпение и нетърпимост, прекомерно честолюбие, сприхавост и недомислие.

Призванието им е в областта на армията, индустрията, техниката, хирургията и приложните изкуства. Амбициозни — те обикновено се издигат в своята професия, макар и не без пречки и борби. По-оригиналните измежду тях изпъкват като пионери - било в интелектуално отношение, било в общественото или военно поприще.ТЕЛЕЦ


Слънцето преминава през този

знак от 21/22 април до 21/22 май.

Пръв знак от елемента Земя.

Дом на Венера - планета на жизнения

афинитет и привличането по симпатия.

Сфера на инстинкта за продължаване

на рода, половите, семейни, домашни и

приятелски чувства. Символ на любовта.Родените под знака Телец са хора средни, дори ниски на ръст - добре сложени, набити. Имат здрав, жизнен вид. Отличават се с къс и дебел врат, обло лице, с не особено високо чело. Устните им са месести - като на хора, които обичат добре да си хапват и да си угаждат.

Родените под тази зодия имат сангвинично-лимфатичен темперамент. Изглеждат самообладани, макар и понякога у тях да кипят силни страсти. Консервативни - те не обичат резките и бързи промени. Самоуверени - те мъчно се поддават на чужди съвети и внушения.

Склонни са дори упорито да поддържат своите вкусове, влечения и възгледи. Работят бавно, но методично и с постоянство. Работата им - спокойна, трезва, търпелива - прилича на мудното преживяне на храната от тревопасните. Пресметливи са, практични и трудолюбиви. Тяхната твърдост и постоянство, особено у по-неинтелигентните натури, често се изражда в упорство, твърдоглавие и педантизъм.

Чувствата са силно развити у тях. Отношенията си към хората те определят по симпатия. Но „телците” изобщо не издават лесно своите чувства - те са сдържани, скрити и мълчаливи.

Склонност към охолност и чувствени удоволствия - ето слабостите на родените под тази зодия. Една черта, която почти всички последователи изтъкват у родените под Телеца, е особено характерна за тях - тия люде мъчно се разгневяват, но ядосат ли се веднъж, стават яростни и бавно се укротяват. Затова у тях нерядко се заражда желание за мъст.

Родените под тоя знак, са изобщо чувствителни натури, с добре развит природен ум, с поетични, музикални и литературни дарби. Измежду тях - освен хора на практичната стопанска дейност, свързана със земята и производството - се срещат и добри писатели, художници, певци и дори оратори.

Прекомерното угаждане в ядене и пиене, прекаляването в областта на чувствените удоволствия често съкратяват техния живот, който иначе би могъл да бъде по-продължителен. Болестите, от които най-често страдат са: разстройства на черния дроб, жлъчката и бъбреците, диабет и болести на гърлото.БЛИЗНАЦИ


Слънцето преминава през този

знак от 21/22 май до 21/22 юни.


Пръв въздушен знак.


Дом на Меркурий - планета на интелекта.

Сфера на познавателните процеси,

на обмяната между индивид и околна среда,

на практическата деятелност и на разпространението.


Символ на знанието, на съобщителните и

разменни средства. Затова и в митологията

Меркурий се е считал за посланик на

боговете и покровител на търговията.Възвисоки и стройни хора, но с дребни и фино изработени гърди и форми, в които се чувства нещо обтегнато и остро. Пъргави, чевръсти и подвижни, фини черти на лицето. Обикновено високо чело, но не изпъкнало, тънък нос, тънки устни, заострена брада. Интелигентен и буден израз.

Родените под Близнаци изобщо притежават дарби и способности, които будят у тях многостранни интереси. Негли на това се дължи склонността им да се отдават на разни умствени занятия, които може би лесно им се поддават, но които те никога не задълбочават и закръглят, за да дойдат до практично прилагане на придобитите знания. Ето защо, макар и многостранни и широки, познанията им са често повърхностни.

Като се прибави и липсата на твърда воля и постоянство, лесно може да се предвиди приложната стойност на познанията, с които тия безспорно интелигентни, схватливи и прозорливи натури разполагат.

Самият симбол Близнаци вече навежда мисълта на нещо двойствено. Ала в най-добрата смисъл на тази двойственост се схваща по-скоро като съюз у тия натури на разума и интуицията.

И действително, родените под Близнаци са хора с тънък, бърз и схватлив ум и силна прозорливост. Те са любознателни и ученолюбиви - еднакво обичат науките и изкуствата, които им се лесно поддават.

Литература, изкуство, наука, право, журналистика, бюра, агентура, съобщения и търговия - ето обширния кръг на дейност, в който се подвизават родените под Близнаци.РАК


Слънцето преминава този

знак от 21/22 юни до 21/22 юли.


Пръв воден знак.


Дом на Луната - сфера на вегетативния

живот на ритмичните и периодични процеси,

на промените. Управлява фантазията.


Символизира личността в човека.Родените под знака Рак са обикновено ниски хора. Имат деликатно телосложение, форми халтави, закръглени. Преобладаващият темперамент е лимфатичния. Бял или блед цвят на лицето, обикновено сини или зеленикави очи.

Родените под Рак са чувствителни, възприемчиви, сензитивни натури, със силно развита фантазия. Впечатлителни за външните промени, те сами изглеждат променчиви и капризни - истински хора на настроението. На тази тяхна природа се дължи обстоятелството, че близките им понякога просто не могат да ги разберат и да проникнат в психиката им.

Сами по себе си те са умни, хитри, досетливи и схватливи. Външно лесно се приспособяват - като водата, която приема формата на съда, в който е налята. Но вътрешно те са упорити и си знаят своето. Пак като водата - излезе ли от съда, тя започва да се лее свободно, следвайки своето естество и наклона на терена. Тия хора - особено нисшите натури - имат донейде характера на котките - умилкват се и правят мили очи, докато получат желаното, а след това напущат равнодушно оня, от когото са добили, каквото им е било нужно. В най-добрия случай родените под Рак са хора религиозни, въздържани и благонравни – и туй укрепва нравствено тия иначе приспособими, податливи на влияние и внушение натури.

Наблюденията показват, че макар способни и паметливи, родените под Рак са повечето възпроизвеждащи, отколкото творчески производителни натури. Те умеят добре да асимилират чуждото и да го възпроизвеждат. Всред тях често се срещат писатели-белетристи и то доста плодовити, актьори, певци, музиканти виртуози - добри изпълнители, но не и творци.

Болестите, на които са изложени родените под Рак са следните - белодробни и стомашни разстройства, рак, ревматизъм и ишиас. Една характерна черта у тия люде, особено жените - те често си въобразяват, че са болни, страдат от така наречените „въображаеми болести”.ЛЪВ


Слънцето преминава през този

знак от 21/22 юли до 21/22 август.


Втори огнен знак.


Дом на Слънцето - жизненото

и организиращо начало.


Символизира индивидуалността

в човека, неговия „висши аз”Родените под Лъв са снажни, представителни хора. Имат отворено лице, светъл цвят, сини блестящи очи, високо чело, което изглежда още по-просторно поради ранното оголване на горната му част. Коси руси и къдрави - навити на едри къдрици. Гласът им е обикновено силен, звучен и отворен. Темперамент - холерично-сангбиничен.

Типовете на Лъва са отворени, прями и искрени натури. Те обичат широкия замах, рицарския жест. Величавото, грандиозното им силно импонира и те са готови да му се отдадат в служба. Понякога дори те стават страстни привърженици на известни идеи, които смело пропагандират и словом, и делом. Пламенни оратори, те обичат понякога високопарната фраза, жестикулацията и словесния блясък. Тия натури са склонни към страстни, безкритични увлечения и доверчива преданост, които нерядко им носят горчиви разочарования.

Обичат властта и високите постове, но тяхната импулсивност, гордост и самоувереност, подкопават понякога техния авторитет.

Тщеславни и честолюбиви - те обичат да блеснат пред хората. Луксът, светският живот и разкош упражняват особено обаяние върху тях.

У по-установените люде, родени под тоя знак, ние имаме налице един от най-красивите черти - твърд, прям и благороден характер, способен на жертви за справедливи каузи. Една характерна черта у тоя тип хора - подобно лъва, който ако не сполучи да улови своята плячка при първия още скок, не я напада повторно, и те не обичат да повтарят своите опити. И още една - победят ли врага си, обезоръжат ли го, те вече са готови великодушно да му простят. Те не обичат да поразяват до смърт победения враг.

Това са - едро нахвърлени - основните черти на хората, родени под този „царствен” знак.
ДЕВА


Слънцето преминава през тоя знак

от 21/22 август до 21/22 септемврий.


Втори земен знак.

Жилище на Меркурий (вж. „Близнаци”)Би трябвало да се видят два чисти типа - един „Близнаци” и друг – „Дева”, за да се установи нагледно по какво си приличат и по какво се различават тия две разновидности на „Меркуровия” тип.

„Близнаци” са по-фини, по-лекоподвижни, по-експанзивни, по-„въздушни” от „Дева”.

Типовете „Дева” са по-устойчиви, по-уредни, по-закръглени в себе си, по-съсредоточени, по-„земни”, по-тежки.

Бих ги сравнил с една добре подредена библиотека - много натрупано знание, записано в книги, наредени всяка на своето място.

И наистина, родените под „Дева4 са хора на умствения и физическия ред. Всичко у тях - и знание, и физически вещи, е добре систематизирано и грижливо подредено. Методичност, систематика, отиваща дори до догматичност и педантизъм у крайни натури от тоя тип - ето една от характерните черти на тия схватливи, съобразителни, добре ориентирани, и богато запасени с фактическо знание умове.

Ако са учени - което често се случва - те имат голяма ерудиция. Ако са писатели, редактори на вестници и списания - което също нерядко се случва - те добре подбират и подреждат своя материал. Техният ясен, трезв, пресметлив и утилитарно-ориентиран ум, им дава възможност да устройват практически отлично своите работи. И като учители те пак са строги методици. Като художници - те са хора на детайлите, установената и прецизна линия, точното възпроизвеждане на форми и багри - възпроизвеждане, което у неособено оригинални натури, се приближава до фотографско изобразяване на действителността.

Няма защо да се поменава, че те са трудолюбиви и че смогват - чрез труд и постоянство - да добият всестранни знания, при това не като у „Близнаци” само теоретични, а и практически приложими и полезни.

Една характерна черта за хората от типа „Дева” е различаването. Наблюдателни, критични, находчиви, те си служат с различаването, за да проведат всички ония тънки разграничения, без които никаква систематика не може да се постигне.

У тези натури има един „концентриран” егоизъм, един тесногръд практицизъм, който те трябва да превъзмогнат.

Тази скица на типа „Дева” е далеч от един портрет или фотография в негов стил - точен, прецизен, подробен, фотографски нагледен.ВЕЗНИ


Слънцето минава през този знак

от 21/22 септември до 21/22 октомври.


Втори въздушен знак.


Дом на Венера.По общо признание, типът „Везни” е един от най-красивите. Стройно, изящно изваяно тяло, с хармонични форми. Естествена елегантност, която се чете във всичко - и в стойка, и в жестове, и в походка. Лице - овално. Хубаво заоблено чело, тънки и красиво изписани вежди. Очи - повечето сини, рядко кафяви, но винаги светли и пръскащи магнетичен чар. Нос правилен, изящен, с фино изваяни ноздри. Устни - трептящи от руменина и свежест, хубаво изваяни. Брада изящно заоблена. Това са черти по-вече на женския тип „Везни”.

Родените под този знак са хора на изящната обхода - деликатни, нежни, учтиви. Те притежават едно естествено чувство за справедливост и равновесие. Миролюбиви, правдиви и естествено вежливи - те често застават като арбитри между хората. За едно само може да им се натекне - обичащи премного равновесието и спокойствието, те мъчно пристъпват към действие и към прилагане на хубавите си идеи. Затова понякога изглеждат нехайно-равнодушни и сякаш високомерни.

Чувствителни за грубостите, жестокостите и пошлостите в света, те изпадат понякога в меланхолия. Иначе, те са изобщо жизнерадостни натури - обичат културните удоволствия, музиката, театрите, отбраното общество, всред които забравят своите неприятности.

При добре развити умствени способности, хората, родени под знака Везни, лесно успяват в науките и изкуствата - музика, литература и особено живопис. Констатирана е склонност към архитектура, инженерство и техника.

Болестни предразположения: разстройство в черния дроб и бъбреците, а също и чревни разстройства. Вените също са обект на заболявания. Това е, разбира се, много общо казано, защото и при болестите, както и в другите случаи, играят роля и други астрологични фактори.

При добри други условия, хората от типа Везни, чието призвание ги поставя в по-тесен контакт с разните слоеве на обществото, обикновено добиват известност и обществен престиж.СКОРПИОН


Слънцето минава през този знак от

21/22 октомврий до 21/22 ноемврий.


Втори воден знак.


Дом на планетата Марс.Родените под Скорпион са телесно добре сложени. Обладаващи голяма енергия, те имат вид на здрави и силни хора. Гъста, гладка, черна коса засеня тяхното чело, което у интелигентния тип е добре развито. Цвят на лицето - възжълто-румен. Очите им са характерни - в тях дреме някаква особена хипнотична сила — като у змията. Брадата е енергична, волева.

Хората от типа Скорпион се отличават със силна воля — ако са издигнати, и със силни, буйни страсти - ако принадлежат към нисшия уровен. Изобщо у Скорпион се срещат два полярни типа - силни натури с голямо самообладание и воля, и люде на силните, необуздани страсти, на които те са играчка. Но изобщо тоя тип хора са положителни, прями, често пъти груби, резки и сурови. У нисшия тип нерядко срещаме жестокост и агресивност.

Енергични, те са способни на упорит труд. Имат критичен и твърде проницателен ум - долавят неща, за които другите често нямат око. Независими и горди, те не обичат да бъдат подвластни, но затова пък драговолно властвуват. Долавящи известни скрити страни на събитията и явленията в живота, чувствителни за контрастите в света, те често чувствуват своето превъзходство над другите и не се боят да го изразят по пътя на иронията и сарказъма. Това им поведение, очевидно сблъсква хората и им навлича тяхното недоброжелателство и дори вражда.

Като говорители те се отличават с внушителна и ярка реч. Затова и въздействуват силно. Тънката им ирония, богатата им фантазия и здравото им аргументирано разсъждаваме завладява слушателите. Но често тяхната язвителна на места реч буди у някои хора силни реакции. Те са непримирителни, а предизвикателни. Врагове на старото, отживялото - и в наука, и във философия, и в религия - типовете от тази марсова зодия често се отдават на разрушителната марсова стихия и критикуват безпощадно. Това, естествено, предизвиква бурни разисквания, спорове и пререкания.

Бликащи от енергия - знакът Скорпион е свързан с половата дейност - обикновените индивиди, родени под този знак, я пилеят безогледно в дирене на „силни усещания”. Но тук лежи и нещастието им - болестите са неизбежна последица на техния разпуснат живот.

Много химици, хирурзи, зъболекари, биолози - експериментатори, индуктивни философи, парапсихолози и окултисти, скулптори, писатели и поети, а също и механици, техници и занаятчии, които боравят с огън, желязо и остри инструменти, спадат под знака Скорпион. Ясно е общото у тия хора, макар да принадлежат към различни уровени и към различни области на дейност.

Понеже в битието е поставен като основа закона на свободата, всеки е свободен да мисли както иска, но и всеки ще си носи сам последствията на своята мисъл. Ние сме свободни в мисълта си, но ако тя не е в хармония с мировите закони, последствията на тази мисъл ни ограничават.СТРЕЛЕЦ


Слънцето преминава през тоя знак

от 21/22 ноември до 21/22 декември.


Трети огнен знак.Дом на планетата Юпитер - разпределител на благата на Провидението. В древната митология го наричат „баща на боговете”. Астролозите го считат за най-щастлива планета и го наричат „великия благодетел”. Родените под Стрелец са хора добре сложени. Те имат спортсменски вид от типа: атлети на скоростта, пъргавината и ловкостта. Овално, отворено лице, със светъл цвят. Очи обикновено сини, коса тъмно руса, но не много гъста и изобилна. Темперамент сангвинично-холеричен.

Хората от типа Стрелец са жизнерадостни, оптимистично настроени натури, с добро и великодушно сърце, способно на съчувствие и милост. Макар и да са склонни към раздразнение и гняв, те бързо се успокояват и прощават. Покровителствени, повелителни и свободолюбиви, те не обичат други да им заповядват, да им се налагат и дори да ги покровителстват. Тук често се засяга тяхното честолюбие и суетното им желание да стоят над другите. Те не обичат да тиранизират - и това е характерно за тия великодушни и благородни иначе натури - но обичат да покровителстват, да упражняват авторитет и власт.

Високо издигнатите хора от типа Стрелец имат религиозно-философски дух. Те мислят широко и често - по вдъхновение. Моралните и етични проблеми стоят на първо място в техните философски размишления. Самите им постъпки са етично мотивирани.

Все пак у тия натури често се констатира една нестабилност, едно колебание и раздвоение - само главата е човешка у Кентавъра, символизиращ тоя знак, а туловището е още животинско. Онова, което у тях е вяра, прозрение и интуиция, трябва да се подложи на опит.

У по-ниско стоящи люде от типа Стрелец, освен тщеславието и импулсивността, често се наблюдава една плиткост в чувствата и постъпките, много често те са чисто външно мотивирани. Добротата и щедростта им се проява по-скоро на един темперамент, отколкото израз на един изработен добродетелен характер. Но това са тънкости, които само един вещ характеролог може да долови.

„Стрелците” обичат спорта и движението на открито. Това е едно прекрасно средство за закрепване на здравето и за предотвратяване на известни болести, към които те естествено са предразположени (белодробни болести, ревматизъм, ишиас и нервни разстройства).

Много болести, много обществени и природни бедствия се дължат на безразборното изсичане на горите и избиване на животните.КОЗИРОГ


Слънцето минава през тоя знак от

21/22 декември до 21/22 януарий.


Трети земен знак.


Дом на Сатурна - планета на системната, конструктивна,

формално-логическа мисъл. Силите ще действуват

концентрационно, кристализиращо и втвърдяващо.

В митологията Сатурн е познат като бог на времето и съдбата.


Символизира Правдата и Закона на Възмездието.Родените под знака Козирог се отличават със силно развита костна система, което им придава сухощав вид. Имат смугъл цвят на лицето, тъмни очи, с печален и замислен поглед, ръбато чело и черни гладки коси. Изгледът им е почти винаги сериозен, още повече че говорът рядко оживява тяхното лице - те по-вече мълчат и слушат.

Хората от този тип са сериозни, затворени в себе си натури, които не обичат да се бъркат в чужди работи, но още повече не обичат другите да се месят в техните работи. Ако пък обстоятелствата им наложат да се заинтересуват за другите, те правят това или тайно, или по дипломатичен път. Там не им са чужди хитрината и лукавството.

Търпеливи, издръжливи и сдържани, действуващи скритом и с голям такт, те постигат накрай своите цели. Техният девиз е „бавно, но сигурно”. Работейки предпазливо и тактично, те рядко се оставят да бъдат изненадани. Не обичат резките промени и революционните похвати. Възгледът им за живота е чисто утилитаристичен — във всичко те дирят практичната полза.

Имат здрав разсъдък, макар че мисълта е мудна и мъчноподвижна. Стараят се да проникнат по-дълбоко в нещата и да ги овладеят здраво, с оглед на практичното им приложение. Повърхностните познания им са чужди. Лишени от сантименталност, те рядко се водят по симпатии и антипатии. Чувствата им, обаче, са постоянни - и когато са приятелски и когато са неприязнени; Слабо експанзивни, те не ги изявяват навън. И затова изглеждат студени и равнодушни.

Хора на дълга и изпълнителността, с реалистичен поглед за действителността, трезви, самообладани и издръжливи, хитри и дипломатични, те с достойнство могат да заемат известни отговорни постове. Затова измежду типовете, спадащи под Козирога, се срещат добри държавни мъже, висши чиновници, администратори и финансисти, сериозни учени, индустриалци и пр.ВОДОЛЕЙ


Слънцето минава през този знак от

21/22 януари до 21/22 февруари.


Трети въздушен знак.


Дом на Урана, а според традицията - на Сатурна.Уран е планетата на оригиналната, изобретателна и творческа мисъл, която се движи по нови пътища. Енергията й действува внезапно и непредвидено. Тя внася неочаквани и безвъзвратни промени. Планета на висшата мисъл, тя извежда човешкия ум от ограничения свят на сетивата и го издига до сферите на чистия разум и мъдростта.

Родените под знака Водолей имат възвисок ръст, но не са нито много снажни, нито пълни. Имат дори сухощав вид. Цветът на лицето им е повечето пъти светъл - или бял със сангвиничен оттенък, или само бял. Чело — високо и отворено, очи - обикновено сини, нос продълговат, уста голяма. Общият им вид - особено у чистия и издигнат духовно тип - е благороден и привлекателен.

Този тип хора са хуманни по естество, толерантни и свободолюбиви. Дори й когато принадлежат към нисшия уровен, те проявяват известна човещина и търпимост. Една слабост имат обаче - че са не дотам устойчиви в своите убеждения, неустойчивост, която у по-слабохарактерни представители на тоя знак, може да се изроди в безпринципност. Умствено са добре одарени. Склонни са към философска мисъл, към психология, към научни занятия в областта на експерименталните науки, а нерядко се занимават и с изкуство. Но тях особено силно ги занимават ония въпроси, които са свързани с новите и слабо изследвани области в науката. Клонят към новото, към онова, което се развива под влияние на окултните схващания за живота. И затова под този знак нерядко се срещат учени, които третират въпроси, намиращи се на междата, що дели официалната наука от окултизма. Метапсихика, характерология, астрология, психология, хуманни и общочовешки проблеми - ето ония области, които най-вече привличат по-високо издигнатите представители, принадлежащи към този знак. Те с ясен и непредубеден поглед търсят истината и са готови да я направят достояние и на другите. Работят за духовно издигане на човечеството, подбуждани от истинско убеждение и хуманни чувства. Така тези хора дават израз на ония възвишени качества, които лежат в естеството на този духовен знак.РИБИ


Слънцето минава през Риби от

21/22 февруари до 21/22 март.


Трети Воден знак.


Дом на Юпитер, а според съвременната

Астрология и на Нептуна - планетата на

по-тънките душевни сили, които днес се

стремят към проява: интуиция, ясновидство,

психометрия, телепатия.


Символ на всеобгрьщащата Любов.Родените под знака Риби, имат изглед на пълни хора, но те не са нито месести и набити, нито пълнокръвни - имат дребна кост и халтави, пълни форми. Рамената им са кръгли, лицето също кръгло с блед цвят и влажни, мечтателни Очи - това, което се нарича „риби очи”. Темпераментът нервно-лимфатичен.

Чувствителни и мекосърдечни натури, способни да се вживяват в чуждите състояния, хората от този тип драговолно се отдават в служение на другите. Закон на техния живот е самопожертвуванието и служба на ближните. Затова много от чистите типове, родени под този знак, напущат светския живот и удоволствията и отиват между страдащите да им помагат. Болници, затвори, квартали на мизерията и нищетата - ето местата, където често ще срещнете на служба, в една или друга форма, тоя тип люде.

Разбира се, не всички родени под тоя знак непременно се отдават на такъв род служение. Има измежду тях хора, които принадлежат към разни професии, но всички се отличават с по-голяма или по-малка състрадателност и отзивчивост към човешките неволи.

Много от родените под Риби имат добре развити музикални и поетични дарби. Те са романтични натури, одарени с богата фантазия, която им създава един вътрешен свят, изпълнен с постоянно менящи се образи и видения. Възприемчиви за външните впечатления, и не по-малко чутки за внушенията, които изхождат из областта на подсъзнанието, техните състояния постоянно се менят. Ето защо, нерядко, след състояние на душевен подем и вдъхновение - те изпадат в мрачни настроения и изпитват безпричинна тъга.

Водата, морето и звездното небе им упражняват силно влияние и те обичат да ги съзерцават. Колкото и да е благоприятна за някои от тях обстановката, всред която живеят, не може да се каже, че тия чувствителни натури са изобщо щастливи. Те често изживяват моменти на силен душевен гнет, на най-дълбок песимизъм и меланхолия. Някакъв непонятен страх ги измъчва, който ги кара да дирят самота и уединение. Изобщо, на родените под знака Риби не е съдено да изпъкнат на преден план в живота - те остават в сянка и то не поради липса на дарби и способности, а поради една властна повеля на тяхната съдба да се жертвуват и да служат.

Сърдечни, приветливи и дружелюбни натури, с тиха и скромна обхода, те правят добро впечатление в обществото, още по-вече, че винаги се стараят да доставят удоволствие на другите.

Мнозина родени под Риби имат медиумични дарби, а по-напредналите духовно са способни на дълбоки мистични преживявания. Те са може би оня дълбок душевен извор, от който произтича техния алтруизъм и тяхната воля за жертва и служение.

За да живее и прогресира, човек преди всичко трябва да има предвид общите интереси, защото личните му интереси се включват в общите. Ако всеки лист от дървото почне да мисли само за себе си, той ще изсъхне, защото соковете, които текат по дънера, са общи за всички.


Из Беседите
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Това тъкмо представя задача на Астрологията. Тя съставя хороскоп, т. е. звездна карта за момента на раждането на дадено лице и тълкува този хороскоп по известни правила, които почиват на опитно-установени съответствия. Съвременната астрология, след като привлече в своите изследвания едно от най-мощните средства за издирване в съвременната наука - статистичния метод, установи, че връзка между „небето на раждане” на даден индивид и неговия характер и съдба действително съществува. Тя провери, освен това по статистичен път много от данните на астрологичната традиция и ги включи в кръга на своите изследвания. След работата на редица научно школувани астролози, може да се каже, че научната астрология, в съвременния смисъл на думата, е в процеса на своето изграждане.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ