НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

13. Покана за записване абонати за библиотека „Водолей”

ГЕОРГИ РАДЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк13. Покана
за записване абонати за библиотека „Водолей”


Житно зърно, Г. IV, кн. 6 ÷ 7 (IX ÷ X. 1928), с. 225 ÷ 226


Днес никой не смее да пише или говори, каквото му хрумне за електричеството да речем, или за строежа на тоя или оня орган от човешкото тяло, или дори за обитаемостта на планетите - колкото и волен простор да дава последната тема на фантазията. Не смее - защото всички тия неща са обект на научно проучване и подлежат на научен контрол. Ала за човека, за човешкия характер почти всички се произнасят на презум - защото липсва научен критерий за преценка на личните мнения. Мисли се, че няма външни данни, на които да се опре изследването, нито сигурна основа, на която може да се изгради една обективна наука за четене характера и дори съдбата на човека.

А всъщност такава сигурна основа има. Тя е самият строеж и форма на човека. Неговата глава, лице, ръка, движения и жестове, почеркът като разумна система от движения, които оставят материални следи, в отличие от другите движения, чиито динамични линии се губят безследно за човешкото око след като се извършат - туй е все език на природата, чрез който тя пише характера и съдбата на човека.

Без да се впущаме в подробности, ще кажем, че от много години насам, след откриване съответствието между формите и строежа на човека и неговия характер, се натрупаха сума данни, нахвърлиха се общите линии на ред науки като Френологията - наука за четене душевните способности, заложбите и характера на човека по структурата на черепа. Хиромантия или Хирология с няколко дяла - наука за отгатване характера и съдбините на човека по строежа на ръката и линиите и знаците на дланта, Физиогномия или наука за определяне характера по лицето, Астрология - древна наука за планетните и изобщо космични влияния върху земята и човека, която днес се усилено разработва в Англия, Америка, Франция и Германия, Графология - официално призната и прилагана с голям успех наука за почерка.

Тия науки излизат вече от своята емпирична фаза на развой и се оформят в стройни системи. На запад има богата литература по тях, издават се сума списания, образувани са бюра за практическото им прилагане, а в Америка дори има Висше Училище по тия науки.


У нас, в България, по тези науки има оскъдни сведения - за Астрологията се знае по вестниците, за Хиромантията - от гладачките циганки, поради което мнозина мислят, че туй е някакво циганско изкуство, без дори да предполагат, че светли умове на запад, със строга научна подготовка правят своите научни изследвания и изграждат с търпеливо усилие основите на Науката за ръката. За Физиогномията, Графологията, Френологията също малко се знае.

Понеже тия науки имат практическо значение в живота, сметнахме, че е добре да дадем в превод на български език няколко хубави съчинения, третиращи горните въпроси. Мислим да издадем една Хирология, една Френология, една Физиогномия, по-точно Типология или наука за Физиогномичните човешки типове, една Графология и една Астрология.

Нашата мисъл не е да дадем нещо случайно и пазарско, а нещо ценно и свързано.

Съчиненията, които имаме предвид, са подбрани така, че притежават няколко достойнства наведнъж:

1) да бъдат кратки и стегнато написани, и

2) да съдържат по възможност повече и сигурно проверени данни и упътвания, за да могат веднага да послужат за практично използуване.

Книгите ще бъдат преведени на хубав български език, а не на някой от ония преводни жаргони, които пълнят българската преводна литература.

Изданията ще бъдат спретнати и придружени с необходимите клишета.

Ще излязат на първо време:

1). Хирология от Вреде

2). Четене характера, темперамента и болестните предразположения по лицето от Д-р Гастон и Д-р Андре ДюрВил.

3). Астрология от Сефариал.

Всяка книга ще струва на абонати по 30 лв. Или трите заедно 90 лв.

Абонирането може да стане поотделно за всяка книга или за трите заедно.

Срокът за внасяне на абонамента е до 1 Януари 1929 г. Или най-късно до края на Януари. След тази дата абонамента се увеличава на 110 лева. Който запише и трите книги може да внесе абонамента и на два пъти по 45 лева. Всеки, който запише седем (7) абонати получава едно безплатно течение. А който запише повече от петнадесет (15) получава и един екземпляр от романа „Занони”.

Всичко се изпраща на адрес:В. Пашов – „Оборище” № 24, София, за биб. „Водолей”, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ