НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Бележки към снимките в „Изгревът” том XVIII

ТОМ 18
Алтернативен линк

Бележки към снимките в „Изгревът” том XVIII


Публикувано изображение
Снимка № 1:  Учителят Петър Дънов

Публикувано изображение
Снимка № 2: Учителят и Георги Радев
Отляво надясно: 1. Мара Савова Чаталбашева. 2. Тодора Станчева. 3... 4. Учителят. 5. Магдалена Попова. 6. Георги Радев.

Публикувано изображение
Снимка № 3: Учителят и Георги Радев

Публикувано изображение
Снимка № 5: Учителят в молитвен Дух, в дясно е Георги Радев
1. Мара Савова Чаталбашева, сестра на Теофана Савова. 2. София Попова. 3... 4... 5. Тодора Станчева. 6. Учителят. 7. Георги Радев.

Публикувано изображение
Снимка № 6: Салонът на Изгрева. Отпред е Георги Радев, отзад е Учителят

Публикувано изображение
Снимка № 7: Георги Радев

Публикувано изображение
Снимка № 8: Георги Радев

Публикувано изображение
Снимка № 9: Георги Радев в стаята си.
Снимка № 10: Георги Радев в стаята си.

Публикувано изображение
Снимка № 11: Георги Радев свири на виолончело.

Публикувано изображение
Снимка № 12: Борис Николов, вляво, с бокала и Георги Радев, вдясно, в бяло, с книгата в ръка пред бараката на Изгрева, 1926 г.

Публикувано изображение
Снимка № 13: Георги Радев, до него Борис Николов на перилата, а под Борис, вдясно, е брат му Николай.
Снимка № 14: Георги Радев, вдясно с бялата рубашка. В средата е Дора Карастоянова, седнал на перилата до Георги Радев е Николай Дойнов.

Публикувано изображение
Снимка № 15: На Изгрева. Вторият е Георги Радев, с приятелите.
1. Генчо Алексиев. 2. Георги Радев. 3. Елиезер Коен. 4. Никола Нанков. 5. Стефан Дойнов. 6. Христо Цонзоров. 7. Цанка Екимова. 8. Борис Николов. 9. Юрдан Екимов.

Публикувано изображение
Снимка № 16: На Изгрева. Георги Радев до слънчевия часовник вдясно.
На Изгрева пред метеорологичната клетка. 1. Георги Радев пред слънчевия часовник. 2. Иван Кисьов. 3... 4. Борис Николов. 5. Иван Илиев.

Публикувано изображение
Снимка № 17: Борис Николов, Васко Искренов и Георги Радев.

Публикувано изображение
Снимка № 18: Елиезер Коен и Георги Радев.

Публикувано изображение
Снимка № 19: Учителят и Георги Радев, вдясно.
1. Учителят. 2. Райна Грозданова. 3. Маргарита Мечева. 4. Анна Шишкова. 5. Георги Радев.

Публикувано изображение
Снимка № 20: На Рила. Учителят и Георги Радев върху скалата, пред извора „Ръцете”.
Снимка № 21: На Рила. Учителят и Георги Радев, седнал долу вдясно.

Публикувано изображение
Снимка № 22: Учителят и Георги Радев, вдясно. Рила, 1931 г.
Лагерът при второто езеро Елбур в първите дни на юли 1931 г. Обед на лагера на втория ден след пристигането - 29 юни 1931 г. 1. Йордан Савов. 2. Иван Дойнов. 3. Учителят. 4. Георги Радев. 5. Боян Боев. 6. Любомир Лулчев. 7. Петър Шишков.

Публикувано изображение
Снимка № 23: Учителят и Георги Радев при чешмичката „Ръцете”, Рила, 1937 г.
1. Учителят - в средата. 2. Георги Радев - до Него. 3. Петър Пампоров. 4. Лучия Бертоли. 5. Елфиери Бертоли. 6... 7. Боян Боев. Наоколо са група латвийки. Най-отляво седнал е Елиезер Коен, а най-отпред е Йордан Савов.

Публикувано изображение
Снимка № 24: Учителят и Георги Радев до извора „Ръцете”, Рила, 1937 г.
При чешмичката „Ръцете”, 1937 г. Почти същите лица като на снимка № 23. Но тук са дошли нови хора и подреждането е различно. 1. Учителят - в средата. 2. До Него е Георги Радев. 3. Петър Пампоров. 4. Тодор Стоименов. 5. Елфиери Бертоли. 6... 7. Боян Боев. Най-отляво долу е Йордан Савов. В групата латвийки.

Публикувано изображение
Снимка № 25: На Рила, при Скакавица. Учителя в средата, до него Никола Нанков.
На път за Скакавица. Отдолу седнали: 1 Михаил Стоицев. 2. Георги Тахчиев. 3. Боян Боев. 4. Над Боян е Иван Кисьов. В средата е Учителят, до Него е Никола Нанков, Георги Радев. Най-отдясно, застанал сьс скръстени ръце, е Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка № 26: Георги Радев, Георги Константинов, Пеню Ганев, при извора Махабур до петото езеро „Бъбрека”, Рила.

Публикувано изображение
Снимка № 27: Младежката група на Изгрева - в средата е Георги Радев.
1. Верка Куртева. 2. Николай Шиваров. 3. Борис Николов. 4. Георги Радев. 5. Пеню Ганев. 6. Елиезер Коен. 7. Георги Тахчиев. 8. Стефан Дойнов. Най-отгоре вляво е Руси Петров, а отдясно - Васко Искренов.

Публикувано изображение
Снимка № 28: Младежката група на Изгрева с Георги Радев, вдясно втори по ред.
1. Руси Петров, Георги Тахчиев. 3. Никола Шиваров. 4. Борис Николов. 5. Елиезер Коен. 6. Георги Радев. 7. Пеню Ганев. Отпред е Верка Куртева, а стоящи са Стефан Дойнов и Васко Искренов вдясно.

Публикувано изображение
Снимка № 29: Петър Манев, пети поред, с приятели на Боровец.
С автобуса, пренасящ багажа за Рила на Боровец. 1. Димитър Звездински. 2. Георги Томалевски. 3. Мария Тодорова. 4. Борис Николов. 5. Петър Манев. 6. Шофьорът - Начев. 7... 8. Върху автобуса:...

Публикувано изображение
Снимка № 30: Учителят на 3-то езеро играе Паневритмия. Музикантите са вдясно и свирят.

Публикувано изображение
Снимка № 31: Петър Манев свири с цигулката на Паневритмия, в тъмен костюм, отпред вляво.
Музиканти свирят Паневритмия на третото езеро. 1. С китарата е Верка Куртева. 2. Ангел Вълков - в бяло. 3. Петър Манев - с тъмния костюм, отпред. 4. Пеню Ганев. 5. Учителят. 6... 7. Руженка Кисьова. 8. Цанка Екимова. 9. Петър Камбуров. 10. Кирил Икономов - с бялата шапка, в гръб. 11. ...

Публикувано изображение
Снимка № 32: Петър Манев с цигулката, в тъмен костюм, вляво, свири на Паневритмия.
Музикантите свирят на Паневритмия. Учителят се вижда вдясно. 1. Верка Куртева - с китарата. 2. Петър Манев - с тъмния костюм. 3. Ангел Вълков - с белия костюм. 4. Пеню Ганев. 5 ... 6. Руженка Кисьова – с шапката. 7. Цанка Екимова. 8. Кирил Икономов - с бялата шапка. 9. Петър Камбуров. 10 ... 11. Филип Стоицев.

Публикувано изображение
Снимка № 33: Петър Манев на Паневритмия, свири с цигулката, в тъмен костюм, вдясно.
Музиканти свирят на Паневритмия. Учителят е в средата горе. 1. Верка Куртева - с китарата. 2. Петър Манев - с тъмния костюм. 3. Ангел Вълков - в бяло. 4. Кирил Икономов - с бялата шапка. 5. Пеню Ганев. 6. Цанка Екимова.

Публикувано изображение
Снимка № 34: Петър Манев свири с цигулката на Паневритмия, в тъмен костюм. Учителят играе вляво.

Публикувано изображение
Снимка № 35: Петър Манев слуша обясненията на Учителя след Паневритмия.
След Паневритмия музикантите слушат обясненията на Учителя. 1. Таня Икономова гърбом на първия ред - дъщеря на Марин Камбуров. 2. Главата на Учителя. 3. Галилей Величков - гърбом с бялото яке. 4. Катя Грива - с бялата шапка. 5. Кирил Икономов. 6. Част от главата на Пеню Ганев. 7. Цанка Екимова - отпред, с лице към фотоапарата. 8. Петър Манев - отпред, държи лъка на цигулката си с лявата си ръка. 9. ... 10. Силуетът на Симеон Симеонов.


Публикувано изображение
Снимка № 36: На Рила. Учителят при облия камък, канара, край извора „Ръцете”.

Публикувано изображение
Снимка № 37: Георги Томалевски и Учителят на Рила, край облата канара.

Публикувано изображение
Снимка № 38: Георги Томалевски и Учителят на Рила, край облата канара.

Публикувано изображение
Снимка № 39: Георги Томалевски, отляво и Учителят, отдясно, с пръст клати камъка. Виж „Изгревът” том III c. 168.

Публикувано изображение
Снимка № 40: На Рила. Георги Томалевски, отляво, Учителят, Елиезер Коен, гърбом, и Георги Радев на 2-то езеро.

Публикувано изображение
Снимка № 41: Преместването на историческия камък с Учителя. Виж в „Изгревът” том III, с. 171 ÷ 172. 1. ... 2. Борис Николов - гърбом, с бялата риза и шапка. 3. Георги Томалевски - присвит под прав ъгъл. 4. ... 5. ... 6. ... 7. Учителят. 8. Михаил Влаевски. 9. Георги Радев.

Публикувано изображение
Снимка № 42: Всички, с Учителя преместват историческия камък.
Преместване на историческия камък. Виж в „Изгревът” том III, с, 171 ÷ 172, 1.... 2.... 3.... 4.... 5. Учителят. 6. Михаил Влаевски. 7. Георги Радев - придържа гредата. 8. Борис Николов - вдясно.

Публикувано изображение
Снимка № 43: Георги Томалевски с чук и длето дълбае посоката Север - Юг. До него Трифон Кунев го наблюдава. Виж „Изгревът” том III c. 171.

Публикувано изображение
Снимка № 44: Георги Томалевски с приятели на Рила - до езерото Сърцето. 1. Боян Златарев. 2. Над него - Кирчо Лъвчето (Кирил Стоянов). 3 ... 4. Мария Младенова. 5. Весела Гешева. 6. Димитрий Стоянов. 7. Георги Томалевски. 8. Над него е размазаният силует на фотографа Васко Искренов, който е направил снимките. 9. Надка Печекикова, по мъж Кьосева - най-вдясно.

Публикувано изображение
Снимка № 45: Георги Томалевски, Георги Радев и Петър Манев на лодката, Рила.
Снимка № 46: На Рила. В лодката Георги Томалевски, Георги Радев и Петър Манев.

Публикувано изображение
Снимка № 47: Учителят говори, а Георги Томалевски слуша - горе.

Публикувано изображение
Снимка № 48: Георги Томалевски.
Снимка № 49: Георги Томалевски.
Снимка № 50: Георги Томалевски.
Снимка № 51: Георги Томалевски.

Публикувано изображение
Снимка № 52: Георги Томалевски в зряла възраст

Публикувано изображение
Снимка № 53: Влад Пашов

Публикувано изображение
Снимка № 54: Влад Пашов

Публикувано изображение
Снимка № 55: Влад Пашов на Рила

Публикувано изображение
Снимка № 56: Влад Пашов, правият отдясно, с приятели на Витоша. Седнали: 1. Иван Илиев. 2. Мариус Попов. Прави: 3. Влад Пашов (вляво). 4. Васил Карагеоргиев (вуйчото). 5. Пантелей Каранмиров.

Публикувано изображение
Снимка № 57: Паневритмия над „Езерото на чистотата”. В далечината се вижда Учителя.

Публикувано изображение
Снимка № 58: Влад Пашов играе Паневритмия. В дъното е силуета на Учителя.
Паневритмия над Езерото на Чистотата под връх Харамията. Влад Пашов играе Паневритмия, а зад него е Станка, дъщерята на Иван каруцаря.

Публикувано изображение
Снимка № 59: Влад Пашов, втория, с приятели на Рила, 1939 г. пред Езерото на Чистотата. Прави: 1. Крюгер от село Вранестена, ок. Радомирско. 2. Влад Пашов. 3. Васил Карапетров (вуйчото). 4. Милан ... Седнали: непознати.

Публикувано изображение
Снимка № 60: На Витоша. Влад Пашов, четвъртия, на закуска в планината
1. Атанас Николов - есперантист, сътрудник на Сава Калименов при издаването на вестник „Братство”. 2. Елена ... 3. Сава Симов. 4. Боян Златарев - отпред. 5. Тодор Ковачев.

Публикувано изображение

Снимка № 61: Влад Пашов - седнал отпред - на почивка на Витоша.
1. Влад Пашов - отляво, седнал. 2. Боян Златарев. 3. Зиновиев. 4. Стефан Дойнов - с шапката. 5. Жечка Ковачева.

Снимка № 62: Влад Пашов - първият отдясно прав - се усмихва.
Почивка на Витоша. 1. ... 2. ... 3. Тодор Ковачев - усмихнат. 4. Стоянчо. 5. Иван Антонов. 6. Колю Драгнев. 7. Влад Пашов. Стоянка Драгнева.

Публикувано изображение
Снимка № 63: Влад Пашов на Рила.

Публикувано изображение
Снимка № 64: Влад Пашов на Витоша, с бастун и раница, готов за екскурзия за Невидимия свят.


Публикувано изображение
Снимка № 65: Учителят е горе, на прозореца, при балкона, а Иван Антонов е долу, гърбом, със сакото.

Публикувано изображение
Снимка № 66: Иван Антонов - в по-млада възраст.
Снимка № 67: Иван Антонов - в зряла възраст.

Публикувано изображение
Снимка № 68: След Паневритмия - Иван Антонов е пети, най-отдясно с дългата коса.

Публикувано изображение
Снимка № 69: Учителят играе Паневритмия над „Езерото на чистотата”.

Публикувано изображение
Снимка № 70: Иван Антонов с бялата риза играе Паневритмия над „Езерото на чистотата”.

Публикувано изображение
Снимка № 71: Иван Антонов над Учителя, с бялата блуза - на почивка при „Моста на будалите”.

Публикувано изображение
Снимка № 72: Иван Антонов на беседа при Учителя - горе, вляво с дългата коса.

Публикувано изображение
Снимка № 73: Георги Радев и Иван Антонов на Рила.

Публикувано изображение
Снимка № 74: На Рила, пред кухнята - Иван Антонов, най-отдясно, седнал.

Публикувано изображение
Снимка № 75: На екскурзия с приятели на Рила - Иван Антонов, трети отляво.

Публикувано изображение
Снимка № 76: На екскурзия - Иван Антонов, трети поред от първия ред седнали.
На екскурзия сприятели. Първи ред седнали: 1. ...2. ... 3. Иван Антонов. 4. Тодор Арабаджиев. 5. Пеню Ганев. 6. Петър Пампоров. 7. Бертоли. Най-отдясно прав е Борис Шаров.

Публикувано изображение
Снимка № 77: Иван Антонов.
Снимка № 78: Иван Антонов.
Снимка № 79: Иван Антонов.
Снимка № 80: Тодор Ковачев.

Публикувано изображение
Снимка № 81: Иван Антонов, Светозар Няголов, Величка Няголова.
Снимка № 82: Боян Златарев, Гита Стратева, Ваня, Иван Антонов и Галилей Величков.

Публикувано изображение
Снимка № 83: Иван Антонов и Тодор Ковачев на Чадър тепе.
Снимка № 84: Иван Антонов и Тодор Ковачев на Рупейте, откъм Страшното езеро, Рила.

Публикувано изображение
Снимка № 85: На Рила. Иван Антонов е в средата, с бастун.
На Рила, екскурзия с приятели. 1. Стоянчо. 2. Желю Танев. 3. ... 4. Иван Антонов. 5. Таничка - дъщеря на Жельо Танев. 6. Марчето Петрова. 7. Ружа Чернева. 8. Стоянка Драгнева.

Публикувано изображение
Снимка № 86: На екскурзия с приятели - с бастуна в средата е Иван Антонов.
На екскурзия с приятелите. 1. ... 2. Таничка. 3. Иван Антонов. 4. Софийка - съпруга на Жельо Танев. 5. Жельо Танев.

Публикувано изображение
Снимка № 87: Иван Антонов и Крюгер играят Паневритмия.

Публикувано изображение
Снимка № 88: На Рила. Иван Антонов, вляво и Васил, вдясно, пред езерото „Близнаците”.

Публикувано изображение
Снимка № 89: Иван Антонов, Тодор Ковачев, Христо Христов, Николай Монов.
Снимка № 90: Иван Антонов, Тодор Ковачев, Христо Христов, Николай Монов.


Публикувано изображение
Снимка № 91: Иван Антонов, Тодор Ковачев, Христо Христов, Николай Монов
Снимка № 92: Иван Антонов, Николай Монов, Христо Христов, Тодор Ковачев

Публикувано изображение
Снимка № 93: Иван Антонов, Христо Христов, Николай Монов

Публикувано изображение
Снимка № 94: Иван Антонов.
Снимка № 95: Иван Антонов.

Публикувано изображение
Снимка № 96: Иван Антонов на Страшното езеро, Рила.
Снимка № 97: Иван Антонов

Публикувано изображение
Снимка № 98: Иван Антонов на последна екскурзия на Маричините езера, Рила.
Снимка № 99: Иван Антонов - последна екскурзия на Рила, Маричините езера.

Публикувано изображение
Снимка № 100: Тодор Ковачев.

Публикувано изображение
Снимка № 101: Николай Монов, човекът, който записа астлологията на Иван Антонов.

Публикувано изображение
Снимка № 102: Пчелинът на Николай Монов в село Дунавци.

Публикувано изображение
Снимка № 103: Пчелинът на Николай Монов в село Дунавци., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ