НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

III. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

ТОМ 16
Алтернативен линк

III. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС


1. „ДВАТА ПЪТЯ" - 1922 г. е издадена по оригинала, който съм съхранявал, като бяха включени и някои лекции от Държавен архив. Беше поставено на стр. 4. Пояснение за сегашното и предишните издания. В „Двата пътя" - I г., том I, от 1934 г. са публикувани лекции от 24.11.1922 г. до 17.V.1922 г., като една част от заглавията са променени, поради което наредих да се сложат първоначалните заглавия по оригинала. В „Противоречия в живота", том II, от 1934 г. са публикувани лекции от 24.V.1922 г. до 2.VIII.1922 г., като и тук също някои заглавия бяха променени и аз включих първоначалните заглавия по оригинала. Всеки, който провери двете издания от 1934 г. и сегашното - по оригинала, издадено през 1999 г., ще види разликите и ще си направи сам своите заключения. За улеснение виж „Изгревът" том ЕХ, стр. 668 - 726, 783 - 789, 805 - 824.

2. „ПЪТЯТ НА ДОБРОТО", X г., 1930 - 1931 г. се издава по оригинала намиращ се в Държавен архив. През 1941 г. тази годишнина се издава много променена и коригирана под заглавие „ПЪТ КЪМ ЖИВОТА", т. I и „МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ", т, II. Ето защо бе издадено по оригинала с Пояснение на стр. 4 от моя милост.

3. „СЪЩЕСТВУВАНИЕ, ЖИВОТ И ОТНОШЕНИЕ", XI г, 1931 - 1932 г, се издава по оригинала от Държавен архив. Същите лекции са издадени през 1947 г. В томчетата: „ЖИВОТ И ОТНОШЕНИЯ", том I и „ФАКТОРИ В ПРИРОДАТА", том II, с редактирани заглавия, текст и чертежи. Ето защо на стр. 4 бе сложено Поясение от моя милост. На стр. 2 да се чете 02.10.1931 г., вместо 1930 г. Сбъркано е.

4. „ГОСПОДАР И СЛУГА", XV г., 1935 - 1936 г. Предпечатна подготовка в гр. Шумен. Цялата исторя по тази годишнина и по този том виж в „Изгревът" том XVI, глава XII от този раздел, стр. 862 - 868 (от оригиналния тект, стр. 901- 905 тук - ГСК).

5. Корицата за Младежкия окултен клас бе определена от мен - светло-синя с бели букви на заглавията, по окултните закони на „Завета на цветните лъчи на светлината". Виж „Изгревът" том XVI, глава XVIII от този раздел, стр, 888 - 889 (от оригиналния тект, стр. 924-931 тук - ГСК).


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ