НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV. УТРИННИ СЛОВА

ТОМ 16
Алтернативен линк

IV. УТРИННИ СЛОВА


1. „НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА ВРЕМЕТО", III г., 1933 - 1934 г., том I, Издателство „Бяло Братство", София 1996 г., ISBN 954-8091-51-8.
Компютърен набор: Веселина Маркова от София.
Коректор: Мая Иванова от София.
Предпечатна подготовка: Матей Тошков от Пловдив.

2. „МЛАДИЯТ, ВЪЗРАСТНИЯТ, СТАРИЯТ", III г., 1934 г, том II, Издателство „Бяло Братство", София 1996 г., ISBN 954-8091-51-8.
Компютърен набор: Веселина Маркова от София.
Коректор: Мая Иванова от София.
Предпечатна подготовка: Матей Тошков от Пловдив.

3. „НОВОТО РАЗБИРАНЕ НА ВРЪЗКАТА В ЖИВОТА", III г„ 1933 - 1934, „Жануа-98", София 2000 г. С това издание се възстановява оригиналът, за който говорихме. Виж в Бележките за „Утринни слова", ISBN 954-9589-43-9.
Компютърен набор: Даниела Станкова Корекция: Анна Стаменова, Марина Иванова.
Предпечатна подготовка: Марина Иванова от гр, София.

4. ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ", V г., 1935 - 1936 по оригинала, „Жануа-98", София 2000 г., ISBN 954-9589-41-2.
Компютърен набор: Димитър Баждаров, Иван Стойчев, Марина Иванова. Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова от гр. София.

5. „ДОБРИЯТ ЕЗИК", VIII г., 1938 - 1939 п, том I, „АСК-93", „Урания", София 1998 г., ISBN 954-9589-09-9.
Компютърен набор: Веселина Маркова.
Коректор: Мария Анастасова.
Графично оформление: Станислав Пухлев от гр. София.

6. „ИЗПИТЪТ НА ЛЮБОВТА", VIII г., 1938 - 1939 г, том II, „АСК-93", „Урания", София 1998 г., ISBN 954-9589-08-8.
Компютърен набор: Веселина Маркова.
Коректор: Капка Томова.
Графично оформление: Наталия Попова от гр. София.

7. „ПЪРВИЯТ МОМЕНТ НА ЛЮБОВТА", IX г., 1939 - 1940 г, том I, Издателство „Бяло Братство", София 1997 г. ISBN 954-8091-68-2.
Коректори: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева.
Художник на корицата: Огнян Георгиев от гр. Габрово.

8. „ОБИЧАЙТЕ И РАДВАЙТЕ СЕ", IX г., том II, 1939 - 1940 г., Издателство „Бяло Братство", ISBN 954-8091-71-2.
Коректори: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
Компютърен дизайн: Атанас Джаджев.
Художник на корицата: Огнян Георгиев от гр. Габрово.

9. „СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ", X г., 1940 - 1941, „АСК-93", „Урания", София 1998 г., ISBN 954-9589-06-4.
Компютърен набор: Димитър Зарков от гр. Казанлък.
Коректор: Димитрина Манева.
Графично оформление: Станислав Пухлев от София.

10. „ПОСЛЕДНОТО ДОБРО", XI г., 1941 - 1942 г„ том 1, „Урания", „АСК-93", София 1997 г., ISBN 954-9589-01-3.
Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Звезделина Якова.

11. „БЛИЗО И ДАЛЕЧ", XI г., 1941 - 1942 г, том II, „Урания", „АСК-93", София, 1997 г., ISBN 954-9589-02-1.
Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Звезделина Якова.

12. „ВАЖНИ И НАЛЕЖАЩИ НЕЩА", XII г., том 1, 1942 - 1943 г, „Урания", „Бяло Братство", София 1997 г., ISBN 954-8091-74-7.
Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Румяна Маринова Печат: „Урания"- София 1997г.

13. „ПЛОДОВЕТЕ НА ЛЮБОВТА", XII, том II, 1942 - 1943г., „Урания", Издателство „Бяло Братство", София 1997 г., ISBN 954-8091-75-5.
Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Румяна Маринова Печат: „Урания" - София 1997г.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ