НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

ТОМ 16
Алтернативен линк

IV. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ


1. Ден-неделя.

2. Планета - Слънце.

3. Тон - „Ре".

4. Цвят - портокал-оранж

5. Портокаленият-оранжев цвят облича от Словото на Учителя следните принципи:
„Тогаз светлината ще бъде в нас и ний всинца ще се примирим". (Краят на I беседа от I серия „Сила и живот", държана на 16.Ш.1914 г.)

6. Въздействие върху човека: Пробуждане на индивидуалното съзнание у човека.

7. Портокал-оранжевите лъчи от спектъра на Светлината носят от Отца на Светлините Духът на Обещанието, Духът Святий. Виж стр. 49 - 51 от „Завета на цветните лъчи на светлината".

8. Духът на Обещанието, Духът. Святий работи с портокал-оранжевите лъчи. Виж стр. 15 - 17 от „Завета на цветните лъчи на светлината".

9. От Словото Господне. Виж стр. 15 - 17 от „Завета на цветните лъчи на светлината". „Ако е някой в Христа, той е създание ново", II послание към Коринтяните гл. 5, ст. 17. „Едно тяло и един Дух. Да създаде в себе си двата в един нов человек", Послание към Ефесяните, гл. 2, ст. 15. „Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?", I послание към Коринтяните, гл. 3, ст. 16.

10. Определя се за корицата на Неделните беседи - оранжева корица с изписани бели букви, защотото Светият Дух влиза в Словото на Учителя Дънов и той го изнася в неделя, носено на крилата на портокалено-оранжевите лъчи. Онзи, който се свърже със Святият Дух от Словото на Учителя, произнесено в неделя, става един от онези, върху които се излива Духът Святий. И тогава той възкликва така: „Свят, свят, свят Господ Саваот!" - Исаия, гл. 6, ст. 3. Святият Дух слиза като Светлина отгоре, от Небето. На физическото поле тя се вижда като бяла светлина, в духовното поле е Виделина - там тя е синя, а в Божествения свят - там е Слава, която има диамантов блясък. И затова се казва така: „И ще видите небето отворено и ангелите Божии да възлезуват и слезуват над Сина человеческого", (Ев. Йоана, гл. 1, ст. 51). И ето защо на корицата с оранжев цвят се изписваха с бял цвят заглавията на отделните томчета, което означаваше, че това е връзката между Светият Дух горе на Небето и долу на земята.

11. И като погледнеш портокалено-оранжевият цвят на корицата, трябва да се свържеш с оранжевите лъчи на спектъра на Светлината, които се носят от Духът Святий, Духът на Обещанието.

12. Когато започнеш да четеш от Неделните беседи, от Словото на Учителят трябва Духът Святий да те води през него. Учителят често завършва Словото см в неделя така: „Благословен Господ Наш". Кой Господ? Господ на Силите. А защо? - Защотото Царството Божие не е в Слово, а в Сила. Чрез Силата Господня, чрез Словото Господне ще се пробуди човешката душа, защото Царството Божие е вътре в човешката душа. Разумният, Божественият живот е живот на душата, дето всяко нещо се извършва на своето време. Ето затова е БЛАГОСЛОВЕН, за да извърши на своето време чрез Силата на Духа да се съедини човешката душа с Божествения Дух и да изпълни волята на Бога за всяка една човешка душа. Ето защо „Господ на Силите, Той е Цар на Славата", (Псалом 24 ст. 7 - 10).

13. Святият Дух се носи на крилете на портокалово-оранжевият цвят на Дъгата небесна, в спектъра на Слънчевите лъчи. Святият Дух, като част от седемте Божии Духове и седемте Божии звезди, и като част от Небесната дъга, която опасва Божият престол. Святият Дух е като част на седемте лъча на Отца на Светлините. Те са светлите лъчи, те са белите лъчи, които през деня под въздействието на Слънцето ние виждаме. Те са обединени в едно, в един спектър на Светлината, която ние виждаме, но само ако лъчът премине през една призма, то там той се разлага на 7-те си цвята. Това обединение се извършва от Духът Христов, който обединява Небето и Земята. Затова е казано така за Христовия Дух: „Христос е сияние на Неговата Слава и образ на Неговото същество и държи всичко със Силата на Своето Слово". (Поел. Евр. гл. 1, ст. 3). Чия Слава? Славата на Отца на Светлините. Славата е названието на светлината в Божествения свят. Виделината е названието на онази Светлина в духовния свят. А Светлината на физическия свят, която ние виждаме, е сиянието на Неговата Слава, изразена чрез светлите и бели лъчи. Цветовете на Христовия Дух са диамантовите, бели цветове, които обединяват всички Добродетели на Небето и Земята. Ето защо ще се работи с белия цвят от едното рамо на цветната Пентограма, което рамо е представено от Добродетелта. Това е един от 5-тях Добродетели на цветната Пентограма. Виж „Изгревът" том XII, стр, 865 - 867.

14. В неделя се чете псалом 61.

15. В неделя се пее песента на Учителя „В начало бе Словото".

16. В неделя се чете молитвата на Учителя „Добрата молитва". Виж „Изгревът" том XV, стр. 631 - 632.

Ето защо аз определих цвета на корицата на Неделните беседи да бъде портокалено-оранжев цвят и изписани заглавията с бели букви. Като видиш портокаления-оранжевия цвят на корицата, ще се свържеш с оранжевия цвят на спектъра на слънчевите лъчи. И там ще се свъреш със Святият Дух, ще се свържеш с Отца на Светлините. Стр. 49 - 51 от „Завета на цветните лъчи на светлината". И оттам чрез Отца на Светлините ще се свържеш с Духа на Словото на Учителя, на Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно. И тогава ще разберете какво значи „Съвършенни в Едно". А, това е Плодът на Духът, на Абсолютният Дух на Битието и Небитието.

Плодът на Абсолютния Дух на Битието и Небитието е Любовта. Коя Любов?

Мировата Любов, която идва от Центъра на Вселената, от Единия, Вечен и Всемогъщ Бог на Живота.

Космическата Обич, която идва от Периферията на Вселената, и чрез човешката душа и чрез човешкия дух, за да се слеят с Божествения Дух и Божествената Душа, която ще ги отведе в Царството Божие.

„А това е живот вечний, дето да познаят Единаго Истиннаго Бога." (Ев. Йоана, гл. 17, стр. 3)

И тогава ще станете ученици на Бялото Братство и пред вас ще се представи Заповедта на Учителят, на Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно.

Заповедта на Учителя

1. Обичай съвършеният път на Истината и Живота

2. Постави Доброто за основа на духьт си, Правдата за мерило, Лювовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило.

3. Салмо тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя.

От „Завета на цветните лъчи на Светлината", стр. 61. Тя е стъкмена, тя е приготвена от Учителя Дънов през 1912 г. На първата корица са поставени иницалите на първите букви на следното мото:

"Винаги ще съм предан Раб на Господа Исуса Христа, син Божий". 15 Август, Търново, 1912 г.
Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ