НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Дневник II. 12.XII.1929 год. - 21.XII.1931 год. (извадки)

ТОМ 16
Алтернативен линк

Пеню Ганев


Дневник II.

12.XII.1929 год. - 21.XII.1931 год.

(извадки)


На 12. XII. 1929. потеглих за Водица при болната си майка. На 13й, петък, вечерта бях в село. 14й, 15й и 16й стоях у дома. Във вторник, 17.Х11., потеглих за София. На 18 й, 19й, 20й, 21й, 22й,23й вечерях у Р. и на 24й сутринта-в селото си Губеш.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ