НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

17. НЕ ОТПЕЧАТАНАТА ПЕСЕН

ТОМ 16
Алтернативен линк

17. НЕ ОТПЕЧАТАНАТА ПЕСЕН


ВК: А други някои песни да знаете, които са изменени? ПГ: Има, има. Втора година в окултните лекции, 16-та лекция. Пък никъде не е записана, никъде. Общия окултен клас. ВК: Значи, тази песен изобщо не е записана в песнопойката. Ти я знаеш? ПГ: Аз я зная.*

ВК: Та ставаше въпрос за тази песен, която я дал Учителят. ПГ: Записана е от Кисьова, записана е и от Мария Тодорова. ВК: Обаче не са я дали в песнопойките. ПГ: Не е дадена в песнопойки. ВК: Е, защо? ПГ: „Защо я няма, казвам, Мария, нали ти си дала песните тука?" - „Взели са я някои да си я препишат от папката на Учителя и не я върнали и затуй я няма в сборника."

Защото, като им казах аз, че песента е в 16 лекция, те отвориха, намериха я - в 16. лекция от втората година на Общия окултен клас, прочетоха песента. А Учителят я дал, изпял няколко пъти, пели са я братя и сестри и впоследствие е загубена. А аз ти казах сега, Митко Сотиров, бившия мъж на Мичето Златева, баща му Минчо Сотиров я е написал, когато е дадена още, и я мотирал. И той ми даде да си я препиша и аз я преписах. От него съм я преписал. Рекох: „Мен песента ми е дадена и питайте Митко Сотиров дали има тетрадката на баща си" - баща му се помина. Те имат това и като провериха - вярно, видяха, че в школната лекция песента е пята и т. н. , но я нямало в папката с нотираните песни на Учителя и затова останала ненапечатана.

____________________________________________________________________________
За тази песен виж № 8, стр. 128 ^ 130 в настоящия раздел. (Бел. на съставителя Вергилий Кръстев.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ