НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

11. „БЛАГОСЛОВЕН ДА Е, КОЙТО ЛЮБИ И ОБИЧА!

ТОМ 16
Алтернативен линк

11. „БЛАГОСЛОВЕН ДА Е, КОЙТО ЛЮБИ И ОБИЧА!


Следващият път, когато бяхме отново седнали около Учителя в разговори... Той винаги постъпваше така, че винаги да се съчетава приятното с полезното и нямаше празнодумство. Отговаряше на въпроси на приятелите, а отговорите се записваха от стенографите. Боян Боев беше неотлъчно до Него и записваше всичко. Десетки години по-късно, когато прочитах онова, което той бе стенографирал, аз мислено се пренасях в Мърчаево и всичко отново оживяваше у мене, защото това бе един свещен живот, през който бе преминала моята душа при контакта с Мировия Учител. Така, отново Учителят се обърна към мене: „Пеню, рекох, я изпей една от твоите народни песни!" И аз викнах и запях. Изпях Му песента „Люти клетви" от Георги Спасов, музикант, когото познавах и от чиято песнопойка бях научил тази песен.

Люти клетви


(стар текст)Проклет да е, триклет, мамо,

който либе люби, мамо,

люби, па не вземе!


Мойто либе, мила мамо,

друга си залюби,

друга си залюби, мамо,

друга ще да вземе.Проклет да е, триклет да е,

девет годин болен да лежи,

да лежи, ама да не умира,

да тегли, та да знае,

кога се либе лъже, мамо,

лъже и друга се вземе.


Като свърших песента, всички се бяха умълчали. Една сестра проговори: „А бре, Пеню, откъде ги взимаш тези песни и от кой джоб ги вадиш, че тук всички ни шашардиса с тях!" Аз се усмихвам. Поглеждам Учителя. И Той заговорва: „Атмосферата в България е много тежка. Най-много убийства стават на Балканския полуостров. Тук и доброто е голямо, и злото е голямо. На голямото добро съответствува голямото зло. Сега те вървят заедно в тази епоха. По отношение на отрицателното, българите са много силни. Надали има друг народ, който да е толкова силен в разрушението. Външната среда в България е много, чрезмерно груба. При усилията, които правите, тази среда прониква вътре и изменява средата на Школата. Затова всеки от вас може да извади от джоба си много такива песни."

Учителят спира за момент. Всички вече ме поглеждат по друг начин, малко по-доброжелателно. Вече имат друг поглед на нещата и на проблема с българската народна песен. Разбират, че нещата са много по-трудни за разбиране и проумяване от всички.
„Тази песен, за клетвите, тя съвсем не е вярна по съдържание. У нея нищо няма истинно. Не може един човек, който дълго време е любил някого, изведнъж след това така да го намрази, че да желае смъртта му. Не само смъртта му, ама да го прекара през голямото тегло, та да тегли и да се мъчи девет години. Любовта това нещо не прави. Човек не може да измени Любовта, която е протекла през него, понеже Любовта не се променя. Любовта не се изменя. Тя е единствена, която е Божествена на Земята и Бог никога не намразява. Каквото и човек да направи, Бог не го намразява!"

Учителят ни изгледа. Вероятно някой мислено Му бе задал въпрос и както обикновено в такива случаи, Учителят се прехвърли на друга вълна и започна да отговаря на поставения въпрос, защото той трябваше да се разреши, за да може да се отприщи всичко онова, което задръства нашето човешко естество и не позволява на Божественото у нас да протече.

„Някой пита: нали съм казвал, че на голямата любов съответствува и голямата омраза. Да, това е така, но то се отнася за света на човешките чувства, за човешкото сърце, а това е съвсем друг свят от проявлението на човека на Земята. Затова се казва: чисти мисли, чисти чувства, чисти действия - това е чистотата, която е идеалът на човека. А Абсолютната чистота се отнася за човешката душа. Душата пребивава в свят на Абсолютна чистота, което представлява Виделината на духовния свят. Затова не може един човек да обича една душа в духовния свят и после да я мрази.

Тази песен е забатачена в един биволски гьол, както биволите лежат лятно време в гьола и се търкалят в калта. За да се измъкне тази песен от този гьол, е необходимо 3 чифта биволи да се впрегнат във впряг и да се извади. И понеже мелодията на тази песен е хубава, то заслужава да се впрегнат 3 биволски чифта волове и да я извадим. Понеже тази песен по съдържание не е вярна, то аз ще ви продиктувам нов текст и така ще я извадим от гьола. Ще дадем нова редакция на думите. Заглавието на тази песен не е вече „Проклет да е", а ще бъде: „Благословен да е!"

Благословен да е!Тъй се мъчех, мила мамо,

и таз песен пеех,

докат дойде светъл ангел

и вест ми донесе:Че любовта, мила мамо,

нивга се не мени,

нивга се не мени, мамо,

никога не чезне.Че вси моми, мила мамо,

са все светли души,

светли души, мила мамо,

кои либе ми люби.„Благословен, рече, мамо,

който добре люби

кой добре люби, мамо

и добре обича."Мойто либе, мила мамо,

много добре люби.

В мойто либе, мила мамо,

Бог всички люби.


Записахме песента. Учителят ме накара да я изпея с новия текст. Аз усетих, че тази песен се пееше вече по друг начин, имаше едно възходящо начало и възходящ край, който се оказа финал на следващата епоха - тази на Шестата раса. Учителят я бе измъкнал сам и бе я насочил в друга посока и във възходящо направление, към непознатите за нас, човеците, висоти на Духа!

След като изчака да се убедим лично в ефекта на новия текст на песента, Учителят продължи:

„Благословен да е този, който люби и обича. На Земята няма по-голямо благословение от това. В българския език, в думата „Любов" липсва онази линия, която уравновесява силите. Българите за любовта си нямат линия на уравновесяване, равнодействуваща сила нямат, вследствие на това цялата страна е размирна - не че не искат да бъдат постоянни, но техните чувства се видоизменят. Българинът не е намерил още равнодействуваща сила.

Коя е тази равнодействуваща сила? Това е Истината. А това е свят, който прониква навсякъде, отгоре надолу и отдолу нагоре, в Битието. Значи, има я необходимата сила на Духа, Който да обедини всичко, и Битие и Небитие, у тях. Но това ще стане в една друга епоха - тази на Шестата раса. В Шестата раса няма да има ревност, няма да има условия за ревността. Ще се радваме. Щом имаш приятел и той се залюби с друга мома, то първом ти ще се радваш, че любовта му се е разширила и преминала върху друга мома. И ревността у тебе ще изчезне в онзи момент, когато кажеш: „Моят приятел, любовта му се е разширила, преминала е върху друга, залюбил се с друга. Благословен да е, който люби и обича!" Чак когато човек стигне до такова разбиране на нещата, животът ще се прояви в своята небесна чистота на Земята. А сега какво е: смъртна омраза, че някой ти откраднал я момата, я момъка. Сегашната епоха не е за тази Велика Божествена Любов. А как се изразява тази Божествена Любов ли? Много просто: виж само тези два реда от новите думи на песента: „В мойто либе, мила мамо, Бог всички люби!" Да, това е вашият висок идеал: Благословен е този, който люби и обича!"

Изминаха много години от онзи ден, в който благословението на Великия Учител се изсипа върху нас, присъствували при даването на текста на тази песен. Понякога я пеех на приятелите и със стария, и с новия текст. Те ме слушаха в знак на уважение към Учителя, че е дал този нов текст. И само толкова. Понякога се питах: защо е така? Според някои нещата съм ги пресилил и малко повече пресолил. А нещата опираха до това, че те нямаха моите непосредствени преживявания. В тази песен, с предишния текст, с онези люти клетви, песента бе много силна, понеже мелодията е поставена в по-висока октава и действува разрушително. Разлюбената мома му желае да се мъчи 9 години, докато хората му желаят да умре и да се освободи от мъченията.

Аз непосредствено наблюдавах един случай с един мой братовчед - тъжна и мъчителна картина. Шест години лежа болен на гърба си и не можеше нищо да прави с ръцете си, че трябваше жена му денонощно да седи при него и над главата му. „Тури ме наляво, тури ме надясно, обърни ме насам, обърши ми устата! Дай ми да пия, дай ми да ям!" Всичко - все жена му. И тя умря и не можа да издържи, защото трябваше да има 3 жени, да се сменяват на 8 часа. Беше каил да умре, но не се умира, а погребахме жена му. Замести я дъщерята, но тя се ожени втори път за един офицер и той протестира пред дядото: „Умря майката, понеже нямаше кой да я смени. Дядо, сега и дъщеря ти Дафина ще умре, понеже няма кой да я смени. Ти искаш ли това, защото аз не го искам!" Тогава решиха да го сложат в старчески дом в гр. Берковица, обаче дадоха друг съвет: да отиде в старческия дом на Горнобански път. Отидоха и провериха условията там, а той имаше голяма пенсия, тогава около 320 лева, които се равняваха на две докторски заплати, понеже беше живял във Франция, в Лион, Беше по професия шивач, но беше участвувал в комунистическото съпротивително движение, беше основал комунистическо ядро и това му се призна тук като актив, от властта. Аз бях видял как се лежи на легло 9 години и се мъчи човекът. И затова ценя и двата текста на песента. Заради актива си като комунист получи голяма пенсия, а заради голямата пенсия се съгласиха да го вземат в този старчески дом, като му бе осигурена хубава стая. Управителят на дома им каза: „Не го карайте в Берковица, а го докарайте тук и може винаги да идвате, да го виждате и наглеждате." Речено-сторено. И те го закараха, ама той започна да плаче ден и нощ, че никой няма да го гледа така, както жена му и дъщеря му. Плака, плака две нощи и получи удар и си помина, та го погребахме ние, които бяхме останали живи. Та, жена му се пожертвува за него, а ние, останалите, също видяхме какво е теглило и мъчение. Какво той плащаше, ние това не знаем, това знае неговата съдба и карма. Но видяхме какво означават клетвите, ако се сбъднат и някой да лежи 9 години да се мъчи и тегли.

Та, клетвата е страшна работа, дано не ти я пращат и дано не те достига и стига. Иначе - горко ти. Учителят не случайно каза за песента: „Тя не е вярна по съдържание и трябва да се измени!" И тя бе променена лично от Него. Аз бях свидетел и видях и едното положение на тази песен, и видях и другото, възходящо движение на песента като Дух и Сила.

Благословен да е този, който люби и който обича!


Само човешкият дух може да люби!


Само човешката душа може да обича!


Само Бог всичко люби и обича!


В мойто либе, мила мамо, Бог всичко люби и обича!


Това е идеалът на идното Човечество!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ