НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6. „ПРИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА" - БЪДИ ВЕРЕН

ТОМ 16
Алтернативен линк

6. „ПРИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА" - БЪДИ ВЕРЕН


Бях преместен като селски учител в село Алдомировци и имах условия да прихождам в София всяка седмица. Правех това в събота, та в неделя да бъда сутринта в 5 часа в салона, В този ранен час Учителят говореше беседи, влезнали в поредицата „Утринни слова". В 10 часа сутринта държеше обикновените беседи, които бяха разрешени и за гости от града, за гражданството. Така че аз вече редовно присъствувах най-малко на тези две беседи.

Случи се веднъж, че Учителят даде една песен пред целия клас - имаше към 300 човека. Тази песен се казваше: „При всички условия на живота". Аз я записах - имах много добър слух и музикална памет и много точно я запомних, научих я и като си тръгнах за село, все си я тананиках.

На другата седмица, като си дойдох - защото аз можех да идвам само в неделя, нали тогава учениците не учат, а училището е затворено, - гледам, приятелите седнали в салона и пеят същата песен, но вече е изменена. Как можа да стане такава промяна с песента за една седмица, аз не разбрах и досега, толкова години минаха оттогава. И те я отпечатаха така, променена. И това не разбирам - а тя е дадена другояче от Учителя. Да не би да мислите, че аз съм сбъркал или съм се заблудил? Няма такова нещо. И ще докажа, като ви дам единия, променен, нотен текст и другия, който е истинският и който аз зная. А вие ще прецените. Онзи, който познава песните на Учителя, много точно ще да се определи. А аз съм длъжен да кажа как стоят нещата.

Аз тогава я нотирах и я дадох на Борис Николов. Той я даде на Мария Тодорова, но понеже аз бях селски учител, а тя бе завършила консерваторията, то онова, което аз бях нотирал, се прие като опит на някакъв самоук слухар и толкоз. Дадох я и на Ирина Кисьова, но тя я изгубила. Те отхвърлиха моя труд. Но както винаги се случва в Школата, когато отхвърлиш нещо, така се завъртяват нещата, че това, което си отхвърлил, ще ти потрябва и ще бъдеш зависим от него. Целта е да си научиш урока, че Духът се изявява в единствено число, както това бе с Учителя, а се проявява в множествено число, т. е. чрез нас, и всеки от нас си имаше своето място и значение.

Ето така се случи, че аз присъствувах тогава, както и много други, но аз веднага нотирах песента, а друг това не го стори, макар че имаше и по-големи музиканти от мен. Отхвърлиха моя нотен текст и след това преработиха песента и я отпечатаха променена. Така е в песнопойката на Кирил Икономов. По-късно и Мария Тодорова в нейната песнарка също я даде така, както я беше дал Кирил Икономов. И тя направи същата грешка. Аз отивам при нея и я питам: „Мария, защо сте изменили песента „При всички условия на живота?" И тя ме пита: „А ти как я знаеш?" И аз я изпях няколко пъти пред нея и тя седна на пианото и така я записа и си я остави при себе си. И с това приключи - и сега песента седи в песнопойката променена. Да е някоя много мъчна мелодия и да не може да се запише - разбирам, но не разбирам защо искаха да променят песните на Учителя. Ако промениш мелодията на някой автор без негово позволение, той ще те даде под съд и ще отговаряш за това, а тук се променя музиката на Великия Учител и всеки си мисли, че като е Учител на Любовта, ще мине така, ненаказан. Наказва окултният закон и безпощадни са тези закони. Някои от нас ги опитаха на гърба си, а другите наблюдаваха отстрани как става това. Бог не наказва, но законът не прощава, когато го нарушиш. Кой закон ли? Този окултен закон, чрез който се провеждат силите в природата, та да действуват чрез човешкия живот. Без тях човешкият живот на Земята не може да се прояви. Учителят на Любовта и Бог е Любов е едно, а окултният закон е друго. Тези неща са казани в Словото на Учителя!

Така че, имаше много спорове за допълненията, разработките, които бяха направени върху някои песни на Учителя. Ето, сега аз зная първата, истинската редакция на тази песен - „При всички условия на живота". Ще ви дам онова, което е вярно, и онова, което е променено според мен. А вие ще си прецените сами, като я изпеете и проучите.

Песента се състои от две части. В първата част текстът е следният:

„При всичките условия на живота
не губи своя мир, своя мир!"

Тук, в тази част на песента, думите и нотният текст са верни - така, както ги даде Учителят тогава и така, както и аз я зная. Тук нямам забележка.

Но във втората част на песента само думите са верни, но песента като мелодия е променена и не е вярна така, както е отпечатана, а песнопойката и на двамата автори. Ето и откъде започва промяната в мелодията на песента:

„Животът е красив,
когато човекът е смел."

А беше дадена по друг начин пред 300 човека. Ето така я измениха. Питам ги тогава: „Защо?" Вдигат рамене. Но аз имам друго мнение. А какво е то? Та то е дадено в думите на песента, а то е следното: „При всичките условия на живота - бъди верен!" Та, ето сега се обръщам към вас, да бъдете верни на Духа на песента.

През време на Школата на Учителя, нашите музиканти на Изгрева, така да се каже „модерни музиканти", защото те държаха на това, не можаха да разберат особеното в музиката на Учителя. Кое бе това особено ли? Има някои работи, които музикантите ги откриват сега, а Учителят ги казваше тогава, употребяваше ги тогава и ние ги слушахме и бяхме свидетели на това. А нашите модерни музиканти на Изгрева тогава Му шлифоваха песните по модерния начин. И така измениха някои Негови песни. Тука грешката бе в тях, че не можеха да схванат някоя песен така, както Учителят я даваше, и така да я запишат в нотния текст. Учителят говори за четвърт тон, а в българската музика, аз не съм чул някъде за четвърт тон. А те, нашите музиканти, не можаха да схванат, чуят и да сложат и турят онова, което трябваше в четвърт тон, а ги туриха с цели ноти и така, по този начин ги измениха. Измениха ги не поради незнание, а поради непослушание. Учителят говори за четвърт тон в някоя песен - ами нали си школуван музикант, завършил музикална консерватория и като нещо не ти е ясно и не можеш да го направиш, ще отидеш при Учителя и ще попиташ: „Учителю, как да запишем тази песен?" Това бе най-лесният начин. А те Го питаха за какви ли не посторонни неща, а за най-главното не Го питаха. Като си помисля за какво Го питаха само, че ми се приплаква: питат Го как да се облекат за еди-кой си ден сестрите, как да си ушият роклите, с какъв цвят и кройки да бъдат, какви шапки да си купят и какви ли не неща. А да Го питат как да запишат някоя песен, която не се удава да се запише, не Го питаха. Това не го разбирам и досега. Да ми простят приятелите, които си заминаха и онези, които са още на Земята, ама аз не мога да се съглася с променените песни и затова казвам как стояха нещата през времето на Школата на Учителя.

Много жалко е това, че музикантите не можаха да използуват Учителя като оригинал и да предадат песните Му за следващите поколения като жив оригинал. Ние бяхме свидетели и очевидци на живия в плът и Дух оригинал на Великия Учител. За нас нещата са ясни и категорични и те са вместени в думите на тази песен: „При всичките условия на живота - бъди верен!"


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ