НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ 16
Алтернативен линк

СЪДЪРЖАНИЕПосвещение за разменната монета........................................................................................................9  
За баща ми................................................................................................................................................11

Пеню Ганев - I. При седмострунната лира на Живото Слово.......................................................13  


1. РОДЪТ ДЕЛИПЕНЕВЦИ.................................................................................................................14

2. РОДЕН КЪТ. УЧИЛИЩЕ И ДОМАШНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.........................................................15

3. СТАРАТА ЧЕШМА..........................................................................................................................16

4. ЛЕКАРСТВОТО................................................................................................................................17

5. ЯСНОВИДСТВОТО НА КОРТЕЗА И ПРОМЯНАТА С МЕН....................................................17

6. КОБИЛАТА УБИЙЦА.....................................................................................................................18

7. ВРЕМЕ ЗА ВОЙНИКЛЪК И ЗА ВОЙНА. ОФИЦЕРЪТ ПРОПОВЕДНИК................................19

8. ГЛАДЪТ ПРЕЗ ВОЙНАТА..............................................................................................................20

9. В СКОПИЕ, ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА ЛЕЧЕБНИЦА. ЗАПОЗНАНСТВО С ХОРА ОТ БЯЛОТО   БРАТСТВО...........................................................................................................................21

10. ПРОМЯНА В ХРАНЕНЕТО..........................................................................................................22

11. ПЪРВА СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ.......................................................................................................24

12. САМООПРЕДЕЛЯНЕ....................................................................................................................25

13. ДВА ПОРЯДЪКА В СВЕТА..........................................................................................................26

14. НА ДОБРО ПОЛЕ...........................................................................................................................27

15. ИЗПИТАНИЕТО.............................................................................................................................29

16. КОНЯТ ПОЗНАВА СТОПАНИНА СИ........................................................................................30

17. НА КРЪСТОПЪТ. СЪВЕТЪТ НА УЧИТЕЛЯ.............................................................................31

18. БРАТСКИ КРЪЖОК В РОДНИЯ КРАЙ......................................................................................32

19. ПЪРВОТО МИ ОТИВАНЕ НА МУСАЛА...................................................................................33

20. СЪБОРЪТ ПРЕЗ 1922 г. В ТЪРНОВО..........................................................................................34

21. В ЧИТАЛИЩЕТО „АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"..............................................................................36

22. КОРТЕЗА ОТКРИВА АЯЗМО......................................................................................................37

23. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА КОРТЕЗА................................................................................38

24. МАТУРАТА.....................................................................................................................................40

25. МАГНЕТИЧНАТА ОБВИВКА......................................................................................................41

26. ИДЕАЛИ И КОМУНИ....................................................................................................................41

27. ГОТОВ ЗА САМОЖЕРТВА..........................................................................................................42

28. ПОЛИВАНЕ НА КАМЪНИ...........................................................................................................43

29. ЕКСКУРЗИЯ И СРЕЩИ НА ВЪРХОВЕТЕ СВЕТИ НИКОЛА И ЮМРУКЧАЛ.....................45

30. МОЗАЙКАДЖИЯ ПРИ БЕРТОЛИ...............................................................................................46

31. УЧИТЕЛ В РОДНОТО СЕЛО.......................................................................................................46

32. УЧИТЕЛ В СЕЛО КРЕПЧА...........................................................................................................47

33. ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА.....................................................................................................47

34. РЕПРЕСИЯ ОТ СОФИЙСКАТА МИТРОПОЛИЯ......................................................................48

35. РАЗДЯЛА С ТУРСКОТО СЕЛО...................................................................................................50

36. НОВ ТИП ОТНОШЕНИЯ..............................................................................................................50

37. ЧОВЕШКОТО В ЛЮБОВТА........................................................................................................51

38. РУШВЕТИ И ВЛАСТВУВАЩИ...................................................................................................51

39. БОКЛУЦИТЕ НА СВЕТА И БОКЛУКЧИЙСКАТА КОФА......................................................53

40. ТАРИФАТА.....................................................................................................................................54

41. ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ.....................................................................................................................54

42. ЩАСТИЕ ЗА ХОРА И КОНЕ........................................................................................................55

43. ЕДИН ДЕН НА РИЛА....................................................................................................................56

44. ХАРМОНИЯ, ДИСХАРМОНИЯ И БУРЯ....................................................................................56

45. УСТРОЙВАНЕ НА ЛАГЕРА.........................................................................................................57

46. НА ЕКСКУРЗИЯ ДО КАЛИНИНИТЕ ВЪРХОВЕ......................................................................58

47. ДЪРВА ЗА ЛАГЕРНИЯ ОГЪН.....................................................................................................59

48. УПАНИШАДИ НА РИЛА.............................................................................................................60

49. КОЙ ДОКАРА БУРЯТА.................................................................................................................61

50. НА ЕКСКУРЗИЯ ДО ЕЛЕНИН ВРЪХ.........................................................................................61

51. ПЕНТАГРАМЪТ В ПАНЕВРИТМИЯТА....................................................................................62

52. СНИМКАТА „УЧИТЕЛЯТ В ЖИТОТО".....................................................................................63

53. ГОЛЕМИЯТ РАЗКОЛ....................................................................................................................64

54. РАЗПРАТА......................................................................................................................................66

55. БРАТСТВОТО В ЧУЖБИНА........................................................................................................67

56. ОПИТИ ДА МЕ ПРИКОТКАТ ЗА ЖЕНИХ................................................................................68

57. ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ОЛГА СЛАВЧЕВА....................................................69

58. МАЛКАТА БУБОЛЕЧКА НЕ Е СЪГЛАСНА.............................................................................70

59. МАГНЕТИЧНАТА ОБВИВКА НА БАЛТОВА И ДУХОВЕТЕ.................................................71

60. МОСТЪТ НА БУДАЛИТЕ.............................................................................................................72

61. ЖИВОТНИТЕ СА ЯСНОВИДЦИ.................................................................................................73

62. ПЪТУВАНЕ В ДРУГ СВЯТ...........................................................................................................73

63. КАК СЕ ОЖЕНИЛИ ДЪЩЕРИТЕ НА ДЯДО ТИХЧЕВ............................................................74

64. ЖИЗНЕНИЯТ КРЕДИТ НА ЧОВЕКА..........................................................................................74

65. ПСУВНИ И ЗВЕРСТВА.................................................................................................................75

66. САМОУНИЩОЖЕНИЕТО............................................................................................................77

67. ОБЪРНАТАТА КОЛА....................................................................................................................77

68. АНГЕЛИ И ДЯВОЛИ.....................................................................................................................78

69. ОЩЕ ЗА ЯСНОВИДКАТА КОРТЕЗА ОТ СЛИВЕН..................................................................79

70. ГЛАДЪТ Е ОБЩ ЗА ВСИЧКИ......................................................................................................80

71. ЕВАНГЕЛИЕТО..............................................................................................................................81

72. ПЪРВАТА СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ.................................................................................................82

73. СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ В СЛИВЕН................................................................................................83

74. ГИМНАЗИСТ..................................................................................................................................84

75. ДИСПУТЪТ НЕ СЕ СЪСТОЯ.......................................................................................................85

76. ДВЕТЕ СЛУЧКИ ОТ МЪРЧАЕВО...............................................................................................86

77. ИЗВОРЪТ НА ДИАНАБАД...........................................................................................................87

78. ДОМ ГОСПОДЕН...........................................................................................................................88

79. ГЛАДУВАНЕ ЗА ПОСТ.................................................................................................................89

80. НА ЕКСКУРЗИИ С БРАТЯТА......................................................................................................89

81. „ИЗКУСИТЕЛЯТ"...........................................................................................................................90

82. ВЕЛИКОТО ОПЛАКВАНЕ И ПЛАЧЪТ НА УЧИТЕЛЯ............................................................92

83. КАК СЕ РАБОТИ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ...................................................92

84. КАК СНИМАХ УЧИТЕЛЯ НА РИЛА..........................................................................................93

85. ЗАВЪРЗАНИТЕ ДУХОВЕ И ЗАТВОРЕНИТЕ ДУХОВЕ..........................................................94

86. ЧУЖДИ ПО ДУХ............................................................................................................................95

87. КЪДЕ Е БИЛА ШКОЛАТА НА ОРФЕЙ......................................................................................96

88. С УЧИТЕЛЯ НА ОПЕРАТА „КРАЛИ МАРКО".........................................................................96

89. КАК СЕ ПОСТРОЯВА КЪЩА......................................................................................................97

90. ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА.....................................................................................................97

91. УЧИТЕЛ В ТУРСКО СЕЛО...........................................................................................................98

92. КОЙ ПОСРЕЩА ЧАЙНИЦИТЕ.................................................................................................100

93. ЦЕКО И КАЛИНКА.....................................................................................................................101

94. ЛЕТЯЩИЯТ КРЕВАТ..................................................................................................................101

95. КИХАВИЦАТА.............................................................................................................................101

96. ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ПЕСЕН...........................................................................................................102

97. СПАСЕНИЯТ ПАРАХОД............................................................................................................102

98. ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА.............................................................................................................103

99. ВЪЗКРЕСЕНИЕ.............................................................................................................................103

100. КОЙ ПРЕДИЗВИКА БУРЯТА...................................................................................................103

101. ПАРАХОДЪТ ОТ АМЕРИКА...................................................................................................104

102. СТЕНОГРАФКАТАСАВКА......................................................................................................105

103. КЪДЕ Е УЧИТЕЛСТВУВАЛ ПЕНЮ ГАНЕВ.........................................................................105

Пеню Ганев - II. С песните на Учителя...........................................................................................107

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ МУЗИКАЛНИ МЕТОДИ ОТ УЧИТЕЛЯ..................................................108

2. „МАХАР БЕНУ АБА" - МОЛИТВАТА НА УЧЕНИКА (ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ НЕБЕТО)..................110

3. ЛЕТЕН ДЕН - ЖЪТВА Е...............................................................................................................113

4. БУКВАТА НА НЕЩАТА И ДУХЪТ НА ЖИВОТА...................................................................115

5. ДУША НА ДЕВОЙКА И ДУХ НА ВОИН...................................................................................116

6. „ПРИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА" - БЪДИ ВЕРЕН.....................................................117

7. „МАЛКАТА БУБОЛЕЧКА"...........................................................................................................118

8. „С ТЕБ Е БОГ! ТИ ЩЕ ПОБЕДИШ" - ПЕСЕНТА НА УЧЕНИКА...........................................120

9. ЗАТВОРЕНИЯТ МУЗИКАЛЕН КРЪГ И „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ"...............................................122

10. ТАТУНЧО И БЕЛИЯТ БРАТ......................................................................................................126

11. „БЛАГОСЛОВЕН ДА Е, КОЙТО ЛЮБИ И ОБИЧА!".............................................................128

12. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ДУХА И ЛЮБОВТА ЧРЕЗ СЛОВО, МУЗИКА И ЖИВОТ.............131

13. СЪДБАТА НА СВЕТА ЗАПОЧВА ОТ ДОМА ГОСПОДЕН...................................................132

14. „БОЖИЕТО СЛЪНЦЕ ГРЕЕ ДНЕС ЗА ТЕБ, БЪЛГАРИНО!".................................................135

15. ПОДАРЪК ЗА МУЗИКАНТА......................................................................................................136

16. ОБРАЗЦИТЕ НА ШКОЛАТА - ТОВА СА ПЕСНИТЕ НА УЧИТЕЛЯ...................................137

17. НЕ ОТПЕЧАТАНАТА ПЕСЕН...................................................................................................138

18. „ПРИ СЕДМОСТРУННАТА ЛИРА"..........................................................................................138

19. „ПО РИЛСКИТЕ ВЪРХОВЕ"......................................................................................................139

20. „ТРЕПКАТ СРЕБЪРНИ ВЪЛНИ"...............................................................................................139

21. „ФИЗКУЛТУРЕН МАРШ"..........................................................................................................140

22. „ПО ВИТОША НАГОРЕ ВЪРВИМ"..........................................................................................140

Пеню Ганев - Приложения към раздел II. С песните на Учителя..............................................141

Трупай, трупай, снежко бял...............................................................................................................142

В летен ден (Ставай, дъще!)..................................................................................................................143

При всичките условия (според Песнарката на Мария Тодорова)..................................................144

При всичките условия (от Учителя според Пеню Ганев)...............................................................145

Малката буболечка (според Песнарката на Мария Тодорова).......................................................146

Малката буболечка (от Учителя според Пеню Ганев)....................................................................147

Слънчеви лъчи.....................................................................................................................................148

Хайдушка песен..................................................................................................................................153

Татунчо.................................................................................................................................................154

Люти клетви .......................................................................................................................................... 155

Благословен да е....................................................................................................................................156

Мамо, речи тату...................................................................................................................................157

Духай ветре (оригинал)......................................................................................................................158

Божието слънце грее днес..................................................................................................................159

Духай ветре..........................................................................................................................................160

Духай ветре..........................................................................................................................................161

Песен на житното зърно.....................................................................................................................162

Всичко в живота е постижимо...........................................................................................................165

Всичко в живота е постижимо...........................................................................................................166

Всичко в живота е постижимо...........................................................................................................166

Блага дума............................................................................................................................................167

ПЪРВИТЕ ПЕСНИ..........................................................................................................................................169

Тебе поем.............................................................................................................................................169

Ангел вопияше An angel sang..........................................................................................................171

Друго Ангел вопияше - гл. V от Свещ. К. Дъновски......................................................................173

При седмострунната лира на Рила....................................................................................................177

По рилските върхове...........................................................................................................................178

Трепкат сребърни вълни.....................................................................................................................179

Трепкат сребърни вълни.....................................................................................................................180

Дишай дълбоко....................................................................................................................................182

По Витоша нагоре...............................................................................................................................184

Пеню Ганев - III. Дневници................................................................................................................185

Дневник за всеки ден I. 20.Х1.1922 - 29.V1.1929 год.....................................................................186

1922 година......................................................................................................................................186

1923 година......................................................................................................................................188

1925 година......................................................................................................................................196

1929 година......................................................................................................................................222

Дневник II. 12.Х11.1929 год. - 21.Х11.1931 год.................................................................................270

1930 година......................................................................................................................................270

Лятото на 1930 година....................................................................................................................274

1931 година......................................................................................................................................279

Дневник III. 12.V.1932 - 12.ХП.1932 год..........................................................................................288

Дневник IV. 27.ГХ.1933 год. - 21.IV.1934 год..................................................................................302

1934 година ...................................................................................................................................... 336

Дневник V. Наченат на 22.IV.1934 год. Завършен на 18.ХГ1934 год............................................390

Дневник VI. 19.ХГ1934 год. - 10.III.1937 год..................................................................................431

1935 година......................................................................................................................................441

1936 година......................................................................................................................................471

1937 година......................................................................................................................................495

Дневник VII. 24.ХГ1941 год. - 14.ХП.1943 год...............................................................................500

VIII. Документи на Пеню Ганев........................................................................................................544

IX. Каменка Несторова - съпруга на Пеню Ганев и майка на трите му деца................................567

X. Бракът на Изгрева..........................................................................................................................571

Пеню Ганев - IV. Разговори с Учителя............................................................................................575
От тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова..................................................................576
Пеню Ганев - V. Учителят за музиката............................................................................................617

Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи

Григорова ............................................................................................................................................. 618

Извадки от окултни лекции I и II година на общия окултен клас..............................................681

Приложение I. Т. Н. Караваневски Мазаров и творческият дух на българина София, 1940 г. ... 691

Приложение II. Игнац Падеревски (1860 - 1941) от Иван Минчев...............................................695

Пеню Ганев - VI. Учителят за Паневритмията..............................................................................700

От тетрадки на Пеню Ганев...............................................................................................................701

1. Описание на упражненията Паневритмия................................................................................701

2. Из писмо от 25 май 1955 година................................................................................................702

3. Вътрешен смисъл на Паневритмията........................................................................................703

4. За Паневритмията:......................................................................................................................704

5. Каква е ползата, целта и задачата на Паневритмията (Въпроси и отговори).......................705

Пеню Ганев - VII. Вътрешна индивидуална работа на ученика.................................................707

1. Теми на учениците..........................................................................................................................708

2. Мисли, извадени от ученика от Словото на Учителя Петър Дънов..........................................721

3. Отворените сърца............................................................................................................................729

4. Слово на Учителя на братската вечеря на 29.VIII.1941 год., петък...........................................733

5. Бистрица и бъдната Паневритмия.................................................................................................736

6. Приложение на оригинална песен................................................................................................737

Пеню Ганев - VIII. 21 упражнения от Учителя..............................................................................740
Пеню Ганев - IX. Бележки от Вергилий Кръстев...........................................................................747
Вергилий Кръстев - X. Пеню Ганев и Пророчеството на Духа Господен.................................758
XI. Бележки към снимките в „Изгревът" том XVI........................................................................762
XII. Духът на Истината в Словото на Всемировиет Учител Беинса Дуно и Духът на заблуждението в человеците земни и подземни ....................................................................................................................................................... 862

I. ЧОВЕКЪТ ЗА ТАЗИ РАБОТА.......................................................................................................863

II. ПО ДУХ И ЧРЕЗ СЛОВО..............................................................................................................864

III. ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ИМАШЕ ПЛУТОН В ОСМИ ДОМ В ЗНАКА ЛЪВ..............................866

IV. КАК СЕ ОТПЕЧАТА ТОМ ПЪРВИ НА „ИЗГРЕВЪТ"............................................................871

V. ДЯВОЛЪТ И НЕГОВИТЕ ДВА КРАКА.....................................................................................875

VI. БЯЛАТА И ЧЕРНАТА ЛОЖИ НА ИЗГРЕВА И ПЪРВОТО ИЗДАДЕНО ТОМЧЕ ПО ОРИГИНАЛИТЕ НА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ....................................................................................................................................880

VII. КАК СЕ ПОЯВИХА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ОРИГИНАЛИТЕ ЗА НАБОР НА КОМПЮТЪР. КРАЖБАТА И НАМЕСАТА НА НЕБЕТО....................................................................................................................884

VIII. КАК БЕШЕ ОТКРАДНАТ ОРИГИНАЛЪТ НА ТЕКСТА НА ПАНЕВРИТМИЯТА, ОПИСАН ОТ ТРИТЕ СЕСТРИ ЯРМИЛА, МАРИЯ И ЕЛЕНА........................................................................................................................890

IX. ОНЗИ, КОЙТО ОТКРАДНА АРХИВА ОТ СЕМЕЙСТВО ГОБО ОТ ФРАНЦИЯ, ИЗДАВА ПРОМЕНЕНО СЛОВО.......................................................................................................................892

X. ЗАЩО ИЗДАТЕЛСТВО „БЯЛО БРАТСТВО" ОТКАЗА ДА ЗАПЛАЩА ЗА ТРУДА НА ОНЕЗИ, КОИТО ПОДГОТВЯХА ЗА ПЕЧАТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ................................................................................................893

XI. ЖЕНИХЪТ И ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ.......................................895

XII. ГОСПОДАРЯТ И СЛУГАТА.....................................................................................................902

XIII. ОБЯВЕНАТА ВОЙНА..............................................................................................................907

XIV. КОЙ ИСКАШЕ ДА УГАСИ ЗАПАЛЕНАТА СВЕЩ?...........................................................909

XV. НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БИСЕРИТЕ ПРЕД СВИНЕТЕ (Ев. Матея, гл. 7, ст. 6).............................913

XVI. КАК ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО ЗАВЕДЕ ДИМИТЪР ЗАРКОВ ОТ КАЗАНЛЪК ДО НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО..............................................................................................919

XVII. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ........................................................921

XVIII. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА, ПЛАНЕТНИТЕ ДУХОВЕ И ДНИТЕ, В КОИТО ТЕ СА ОБЛЕЧЕНИ В СВЕТЛИНА ОТ ДЪГАТА, КОЯТО Е ОТЦА НА СВЕТЛИНИТЕ, И СЛОВОТО НА ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО.......................925

I. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС...............................................................................................................925

II. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС................................................................................................926

III. УТРИННИ СЛОВА....................................................................................................................927

IV. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ..................................................................................................................929

XIX. КАТАЛОГ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕОТПЕЧАТАНОТО ДОСЕГА СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ПО ОРИГИНАЛ............................................................933

I. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ....................................................................................................................933

II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС..............................................................................................................935

III. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС...............................................................................................937

IV. УТРИННИ СЛОВА....................................................................................................................938

XX. БЕЛЕЖКИ На ръководителя на Програмата за издаването на оригиналното, неиздавано досега Слово на Учителя Петър Дънов - Вергилий Кръстев............................................................940

I. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ .................................................................................................................... 940

II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС..............................................................................................................942

III. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС ............................................................................................... 942

IV. УТРИННИ СЛОВА.................................................................................................................... 943  , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ