НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XVI

ТОМ 16
Алтернативен линк

Снимки и бележки към снимките на "Изгревът" том XVI

Публикувано изображение
Кръщелно свидетелство на Пею Ганев

Публикувано изображение
Лична карта на Пеню Ганев като запасен младши подофицер

Публикувано изображение
Препис-извлечение от акта за женитба на Каменка Несторова и Пеню Ганев, сключили граждански брак на 14.I.1949 г

Публикувано изображение
Свидетелство на Каменка Несторова за учителска правоспособност в народни първоначални училища от 1943 г.

Публикувано изображение
Снимка 1. Учителят на Рила - 1.VIII.1932 год.

Публикувано изображение
Снимка 2. Учителят на Рила - 1.VIII.1932 год.

Публикувано изображение
Снимка 3. Учителят пред второто езеро „Елбур", Рила - 22.VIII.1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 4. Учителят на скалата при второто езеро „Елбур", Рила - 22.VIII.1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 5. Учителят при второто езеро „Елбур" на Рила - 22.VIII1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 6. Учителят при скалата с котвата и извора „Ръцете които дават" на Рила - 22.VIII.1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 7. Учителят пред извора „Ръцете които дават" на Рила -22.VIII.1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 8. Учителят пред второто езеро „Елбур" - в дъното е палатковия лагер - 30.VII.1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 9. Учителят при второто езеро „ Елбур" - вдясно, част от палатковия лагер.

Публикувано изображение
Снимка 10. Учителят при шестото езеро „Сърцето"- 1932 год

Публикувано изображение
Снимка 11. Пеню Ганев седнал, вляво, с Учителя на Рила.
Седнали: 1. Пеню Ганев; 2. Катя Грива; 3. Учителят; 4. Неделчо Попов; 5. Мария Савова. Прави: 6. Асен Арнаудов; 7. Теофана Савова.

Публикувано изображение
Снимка 12. Пеню Ганев над Учителя, Рила - 1.VIII 1932 год.
Седнали: 1. Дора Карастоянова; 2, Йордан Савов; 3. Учителят; 4... 5. Олга Славчева. Прави: 6. Райна Христова (шивачка); 7 Пеню Ганев; 8. Димитър Цеков. Седнали втори ред до Учителя: 9. Драган Попов; 10. Здравка Попова (съпрузи). Дата: 1.VШ.1932 год.

Публикувано изображение
Снимка 13. Пеню Ганев над Учителя, на Рила при бялата маса - 19.VIII.1939 год.
Прави: 1. Тодор Стоименов; 2. Пеню Ганев; 3. Кръстина Петрова (съпруга на Начо Петров); 4. Начо Петров. Седнали: 5. Учителят; 6, Марийка - внучка на Тодор Стоименов.

Публикувано изображение
Снимка 14. Пеню Ганев пред нозете на Учителя – 23.VІІІ.1938 год.
Седнали: 1. Маргарита Мечева; 2. Пеню Ганев; 3. Сийка Динова; 4, Димитрина Атанасова. Прави: 5. Анка Каназирева; 6. Севда Николова; 7. Учителят; 8. Анна Динова; 9. М. Маргаритова - лекар; 10, Славчо Печеников-Славянски. Дата: 23.VІІІ.1938 год.

Публикувано изображение
Снимка 15. Пеню ГанеВ, вдясно, в разгоВор с Учителя
Учителят; 2...; 3. Д-р Жеков; 4, Стефана Грива (сестра на Димитър Грива); 5. Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 16. Пеню Ганев над Учителя - 5 VIII.1931 год.
Седнали: 1. Стоянка Илиева; 2. Наталия Чакова; 3. Теофана Савова; 4. Учителят; 5. Крум Няголов; 6, Йордан Савов. Прави: 7. Мария Савова; 8. Пеню Ганев; 9. Иван Кисьов. Дата: 5.VІІІ.1931 год. На екскурзия до Калинините върхове - за гъби при Пазар-дере.

Публикувано изображение
Снимка 17. Учителят на екскурзия за гъби, до Пазар-дере, на фона на Калиновите върхове - 5.VIII.1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 18. При извора „Махабур" с Учителя, на фона на второто и третото езеро - Пеню Ганев до Учителя - 13.VIII.1931 год.
На екскурзия до новата чешма - изворът Махабур, с фон второто и третото езера. Дата: 13.VIII.1931 год. Първи ред седнали: 1...; 2...; 3. Тодор Абаджиев. Втори ред седнали: 4...; 5. Боян Боев; 6...; 7...; Прави: 8...; 9...; 10. Пеню Ганев; 11. Учителят, 12...; 13...; Последен ред: 14...; 15...; 16...; 17. Елена Хаджи Григорова; 18. Иван Кисьов. 19...

Публикувано изображение
Снимка 19. При извора „Махабур" с Учителя - Пеню Ганев, горе, разкрачен, с елече - 14.VIII.1931 год.
Изпращане на Учителя заедно с братя и сестри за София след завършване на лагера, на 14.VІІІ.1931 год. при новата чешма „Изворът Махабур".
Седнали: 1...; 2. Иван Кисьов; 3...; 4. Васил Константинов; 5. Никола Нанков; 6. Учителят; 7. Митко Сотиров; 8. Катя Зяпкова; 9...; 10. Елена Хаджи Григорова; 9...; 10 ; Втори ред: Между № 2. и № 3, е Михаил Иванов. Над № 4 е Георги Радев. Над № 7 е Георги Константинов, Вдясно 3-ти ред: Георги Тахчиев, Михаил Стоицев, Ганка Парлапанова, Мария Златева, а накрая с препасания колан е Олга Славчева.

Публикувано изображение
Снимка 20. Георги Радев, Георги Константинов, Пеню Ганев при извора „Махабур" до петото езеро.

Публикувано изображение
Снимка 21. При скакавица с - Пеню Ганев е вдясно.
На път за х. Скакавица. Отпред седнали: 1. Михаил Стоицев; 2. Георги Тахчиев; 3. Боян Боев; 4. Над него е Иван Кисьов. В средата: Учителят, Никола Нанков, Георги Радев. Най-отдясно е Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 22. С Учителя при „Моста на будалите”

С Учителя при „Моста на будалите". Виж съответния разказ на Пеню Ганев на стр. 74 (от оригинала и стр. 71 тук)


Публикувано изображение
Снимка 23. С Учителя при „Моста на будалите”

Публикувано изображение
Снимка 24. Чам Кория, на екскурзия за Мусала - третият е Пеню Ганев - 13.VII.1924 год.
Екскурзия на Мусала на 13.VII.1924 год. 1. Бахчеванова; 2. Михаил Влаевски; 3. Пеню Ганев; 4. Елена Андреева; 5. Антоний ...; 6. Пенка Влаевска; 7. Борис Николов шие с шило обувката на някого.

Публикувано изображение
Снимка 25. Чам Кория, на екскурзия за Мусала с приятели - третият е Пеню Ганев - 13.VII.1924 год.
Същата екскурзия със същите лица. 13.VII.1924 год.

Публикувано изображение
Снимка 26. Младежката група на Изгрева - вдясно е Пеню Ганев.
Младежката група на Изгрева. Седнали: 1. Руси Петров; 2. Георги Тахчиев; 3. Николай Шиваров; 4. Борис Николов; 5. Елиезер Коен; 6. Георги Радев; 7. Пеню Ганев. Прави: Стефан Дойнов - брат на Борис Николов, Васко Искренов - фотографът. Най-отпред е Верка Куртева.

Публикувано изображение
Снимка 27. Младежката група на Изгрева - в средата е Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 28. Пеню Ганев на първото езеро „Махарзи”.

Публикувано изображение
Снимка 29. Пеню Ганев пред палатковия лагер при второто езеро „Елбур" - 1932 год.
Пеню Ганев вдясно пред палатковия лагер, 1932 год. На брега на езерото, голямата квадратна палатка в средата е палатката на Учителя.

Публикувано изображение
Снимка 30. Пеню Ганев пред палатковия лагер при второто езеро „Елбур" - 1932 год.
Пеню Ганев пред палатковия лагер. Вляво, на брега на езерото е палатката на Учителя с белия навес, пред нея - приятели при Учителя.


Публикувано изображение
Снимка 31. Палатковия лагер при „Елбур" - 1932 год.
Палатковият лагер през 1932 год. при второто езеро. На брега на езерото е палатката на Учителя, с вдигнатия покрив. Отпред: Жечо Панайотов, Веска Панайотова и майката на Жечо - сестра Руска Жекова.

Публикувано изображение
Снимка 32. Пеню Ганев пред второто езеро „Елбур".

Публикувано изображение
Снимка 33. Пеню ГанеВ пред второто езеро „Елбур" и палатковия лагер - 1932 год.

Публикувано изображение
Снимка 34. Пеню Ганев пред второто езеро „Елбур" и палатковия лагер.

Публикувано изображение
Снимка 35. Пеню Ганев с приятели при второто езеро „Елбур" пред палатковия лагер.

Публикувано изображение
Снимка 36. Пеню Ганев пред третото езеро „Балдер-Дару".

Публикувано изображение
Снимка 37. Пеню Ганев, вдясно, с братя и сестри.
Първи ред седнали: 1...; 2. Амалия Вайланд от Латвия; 3...; 4. Михаил Иванов; Втори ред стоящи: 1...; 2...; 3. Стоянка Илиева - седнала; 4...; 5...; 6... ; 7...; 8. Тереза Керемидчиева; 9. Олимпия Янкова. 10. Пеню Ганев. 11. Анна Мазурс от Латвия. Трети ред: 12....; 13. Елена Хаджи Григорова; 14....; 15. Михаил Стоицев.

Публикувано изображение
Снимка 38. Пеню Ганев с Учителя пред езерото Бъбрека – „Махабур” – 1937 год.
С Учителя пред езерото Бъбрека - „Махабур" през 1937 год. Над Учителя са Николина Балтова и Дора Карастоянова (с белата шапка). По средата е Боян Боев с бялата рубашка. Първи ред седнали: 1. Бертоли; 2. Тодор Стоименов; 3. Катя Грива; 4...; 5...; 6...; 7. Учителят; 8. Петър Пампоров. 9...; 10. Стефана Грива; 11...; 12...; 13. Йордан Савов; 14. Елиезер Коен - най-отпред, Пеню Ганев е най-отдясно, прав - горе.

Публикувано изображение
Снимка 39. Пеню Ганев с приятели при езерото Близнаци - 1931 год.
Пеню Ганев пред езерото „Близнаците". Седнали: 1. Донка Спиридонова; 2. Петър Арабаджиев. 3. Елена Хаджи Григорова; 4...; Седнали втори ред: 5. Минко Тонев; 6. Боян Боев. Прави: 7. Пеню Ганев; 8. Георги Тахчиев. 9...; 10. Георги Радев. 11. Димитър Цеков.

Публикувано изображение
Снимка 40. Салонът на Изгрева - София.

Публикувано изображение
Снимка 41. Учителят пред приемната с разцъфналите кремове.

Публикувано изображение
Снимка 42. Приемната на Учителя с разцъфналите кремове.

Публикувано изображение
Снимка 43. Елена хаджи Григорова пред приемната на Учителя в първите години.

Публикувано изображение
Снимка 44. Музикантите и Учителя на поляната на Изгрева - Пеню Ганев вдясно.
Музиканти на поляната на Изгрева. 1. Отляво с кларинета е Йордан (Данко) Симеонов. 2. По средата се виждат главите на Гагшлей Величков и Симеон Симеонов. 3. Вдясно е Пеню Ганев. 4. Най-отдясно е Учителят.

Публикувано изображение
Снимка 45. Музиканти свирят Паневритмия на Изгрева - 1936 год. - Пеню Ганев вляво.
Музиканти свирят на Паневритмия на Изгрева. 1. Пеню Ганев между два дирека; 2. Симеон Симеонов; 3. Катя Грива; 4. Ангел Вълков; 5. Галилей Величков в гръб с шлифера; 6. Пенка Михайлова; 7...; Отпред диригентът е Матей Калудов - бивш военен капелмайстор.

Публикувано изображение
Снимка 46 а,б. Учителят играе Паневритмия на Изгрева - Пеню Ганев, вдясно, свири на цигулка.
а) Учителят играе Паневритмия. В дъното до стълба са музикантите и диригентът с бялата коса - Матей Калудов. С гръб е Пеню Ганев.
б) Учителят е вляво. Отдясно се вижда гърбом Пеню Ганев. По средата е стълбът с лампите.

Публикувано изображение
Снимка 47. Учителят играе Паневритмия на Изгрева.
Учителят играе упражнението „Красота" от Паневритмията. На единия крак се пружинира, този, който държи тялото, а другият крак, десният, е във въздуха.

Публикувано изображение
Снимка 48. Паневритмия на второто езеро „Елбур", Рила - 19.VII.1939 год.
Паневритмия на второто езеро - Елбур. В средата са камъните на огнището за лагерния огън вечер, Учителят е в средата, вдясно е „Спиралата с охлюва", върху която е сложена шапката на Учителя. Дата: 19.VІІ.1939 год.

Публикувано изображение
Снимка 49. Учителят играе Паневритмия при второто езеро - Пеню Гаиев, отдясно, свири на цигулка.
Учителят играе „Паневритмия" при второто езеро. Вляво свирят: Ангел Вълков, до него - Кирил Икономов, а отдясно е Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 50. Учителят играе Паневритмия при второто езеро, Рила.
Учителят играе Паневритмия при второто езеро. Отляво е Ангел Вълков, пред него е китаристка. След това е Кирил Икономов, а най-отдясно е Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 51. Паневритмия на третото езеро „Балдер-Дару", Рила - 1932 год.

Публикувано изображение
Снимка 52. Пеню Ганев с музикантите свирят на Паневритмия на третото езеро, Рила.
Учителят играе Паневритмия при третото езеро - Балдер-Дару. 1. С китарата е Верка Куртева; 2. Ангел Вълков в бяло; 3. Петър Манев - астролог; 4. Пеню Ганев; 5. Учителят; 6...; 7. Руженка Кисьова; 8. Цанка Екимова; 9. Петър Камбуров; 10. Кирил Икономов с бялата шапка.

Публикувано изображение
Снимка 53. Пеню Ганев с музикантите свирят на Паневритмия на третото езеро.
Паневритмия при третото езеро - Балдер-Дару и музикантите. 1. Верка Куртева с китарата. 2. Петър Манев; 3. Ангел Вълков; 4. Пеню Ганев; 5...; 6. Руженка Кисьова; 7. Цанка Екимова; 8. Кирил Икономов; 9. Петър Камбуров; 10...; 11. Учителят; 12. Филип Стоицев.

Публикувано изображение
Снимка 54. Пеню Ганев с музикантите свирят на Паневритмия на третото езеро.
Учителят играе Паневритмия на третото езеро. 1. Верка Куртева - с китарата; 2. Петър Манев; 3. Ангел Вълков; 4. Кирил Икономов с бялата шапка; 5. Пеню Ганев; 6. Цанка Екимова.

Публикувано изображение
Снимка 55. Пеню Ганев свири на Паневритмия

Публикувано изображение
Снимка 56. Пеню Ганев с музикантите разговарят с Учителя след Паневритмия.
Разговор след Паневритмия на третото езеро. 1. Пеню Ганев; 2. Кирил Икономов. 3. Катя Грива - с плитката; 4. Цанка Екимова; 5. Галилей Величков; 6. Учителят; 7. Таня Камбурова - дъщеря на Марин Камбуров и съпруга на Кирил Икономов.

Публикувано изображение
Снимка 57. След Паневритмия, разговор с музикантите.
Разговор след Паневритмия на третото езеро. 1...; 2. Таня Камбурова-Икономова - гърбом; 3. Учителят; 4. Галилей Величков - гърбом, със светлото яке; 5. Катя Грива - с бялата шапка; 6. Кирил Икономов; 7. Част от главата на Пеню Ганев; 8. Цанка Екимова с лице към фотообектива; 9. Петър Манев; 10...; 11. Симеон Симеонов.

Публикувано изображение
Снимка 58. Пеню Ганев с музикантите в разговор с Учителя след Паневритмия.
Разговор с Учителя след Паневритмия с музикантите. 1. Симеон Симеонов; 2. Галилей Величков; 3. Учителят; 4. Филип Стоицев - гърбом, с презрамките; 5. Главата с плитката е на Катя Грива; 6...; 7. Димитър Грива; 8. Кирил Икономов; 9. Пеню Ганев; 10...

Публикувано изображение
Снимка 59. Гимнастически упражнения под върха „Харамията" - „Харно ми е" - Пеню Ганев, вдясно - 26.VII.1932 год.
Гимнастически упражнения на поляната над Езерото на Чистотата и под връх Харамията. Учителят нарича този връх „Харно ми е". 1. Елиезер Коен; 2. Стефан Дойнов; 3. Пеню Ганев. Дата: 26.VІІ.1932 гад.

Публикувано изображение
Снимка 60 а,б. Учителят играе Паневритмия на поляната под връх „Харно ми е".

Публикувано изображение
Снимка 61. Паневритмия на поляната под връх „Харно ми е".
Паневритмия на полянката под връх „Харно ми е" (Харамията). Води с бялата шапка - Писинова; 2. Чужденка от Латвия; 3. Наталия Чакова с тъмната рокля; 4. Буча Бехар с бялата шапка без периферия; 5. Петра Шилингозова - с бяла шапка и бяла блуза; 6. Пенка Кънева - с широкополата шапка.

Публикувано изображение
Снимка 62. Паневритмия на поляната над „Езерото на Чистотата


Публикувано изображение
Снимка  63. След Паневритмия на полянката - отляво е Учителят, а отдясно и напред е Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 64 за,б,в, г. Пеню Ганев в различни моменти от житейски си път.

Публикувано изображение
Снимка 65. Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 66. Исусовата проповедница Кортеза Стефанова - пред откритото от нея аязмо в Борисовград.

Публикувано изображение
Снимка 67. Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 68. Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев пред училището в село Равна, Царибродско - 1932 год.

Публикувано изображение
Снимка 69. Пеню Ганев с учениците си.

Публикувано изображение
Снимка 70 а, б. Пеню Ганев с учениците си.

Публикувано изображение
Снимка 71. Елена хаджи Григорова и Пеню Ганев с учениците си в село Равна, местността „Дупките", на 11 май 1931 год, деня на св. св. Кирил и Методий.

Публикувано изображение
Снимка 72. Пеню Ганев на учителска конференция - седнал, вдясно.

Публикувано изображение
Снимка 73. Учителски летен курс по пеене в София - Пеню е седнал вдясно.

Публикувано изображение
Снимка 74. Елена хаджи Григорова - 12.VII.1934 год.

Публикувано изображение
Снимка 75. Пеню Ганев и Елена хаджи Григорова - 1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 76. Пеню Ганев и Елена хаджи Григорова - 1931 год.

Публикувано изображение
Снимка 77. Елена хаджки Григорова и Пеню Ганев на Рила.

Публикувано изображение
Снимка 78. Пеню Ганев, прав, Елена хаджи Григорова, Катя Грива, Ангел Янушев и Коста Гнатюк, лютиер - 7.IV.1942 год.

Публикувано изображение
Снимка 79. Елена хаджи Григорова, Катя Грива, Коста Гнатюк, Ангел Янушев и Пеню Ганев, прав.

Публикувано изображение
Снимка 80 а. Пеню Ганев запасен войник, в средата с каската.
Снимка 80 б. Пеню Ганев запасен войник, вдясно с обикновена военна униформа.

Публикувано изображение
Снимка 81. Бащата на Пеню Ганев, отбелязан с кръгче - Ганю Бобев Пенев.
Заграденото с колелце лице, седнало на масата, е бащата на Пеню Ганев, назоваем Ганю Бобев Пенев. Снимката е направена пред кафенето на Христо Сташев Керанаджията в село Водица, Поповско.

Публикувано изображение
Снимка 82. Помен за заминаването на родоначалника Ганю Бобев Пенев портрета е на бащата на Пеню.
Помен за заминаването от този свят на Ганю Бобев Пенев, баща на Пеню Ганев, с целия род, държащи портрета на родоначалника Ганю.

Публикувано изображение
Снимка 83. Къщата на Пеню Ганев на Изгрева.

Публикувано изображение
Снимка 84. Сватбена снимка на Каменка и Пеню Ганев - 14.1.1949 год.

Публикувано изображение
Снимка 85. Сватбена снимка на Каменка и Пеню Ганев с кумовете Браткови - 14.І.1949 год.

Публикувано изображение
Снимка 86. Каменка Коцева Несторова - съпругата на Пеню Ганев.

Публикувано изображение
Снимка 87. Каменка, като учителка, със своите ученици, с червени пионерски връзки и ученически престилки.

Публикувано изображение
Снимка 88 а). Пеню Ганев с трите си деца, майката на Каменка и съпругата си Каменка.
Снимка 88 б). Пеню Ганев с трите си деца.

Публикувано изображение
Снимка 89 а. Каменка Несторова
Снимка 89 б. Елена Ганева
Снимка 89 в. Петър Ганев
Снимка 89 г. Иванка Ганева, по мъж Ненкова

Публикувано изображение
Снимка 90. Синът на Пеню, Петър Ганев, свири на Салоните на Рила 16.VIII.1962 год.

Публикувано изображение
Снимка 91. Петър Ганев и съпругата Божанка свирят в Айтос - градината.

Публикувано изображение
Снимка 92. Пеню Ганев пее.

Публикувано изображение
Снимка 93. Пеню Ганев свири.

Публикувано изображение
Снимка 94. Пеню Ганев свири.

Публикувано изображение
Снимка 95 а, б. Пеню Ганев пее и свири.

Публикувано изображение
Снимка 96. Пеню Ганев пее., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ