НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

НАРЯД за 1901 година

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

НАРЯД

за 1901 година1. Добрата молитва.
2. Писмо от Шумен от 27.1.1901 г.
3. Писмо от 7. II. 1901 г. до Пеню Киров.
1)
Така се молете:
Добрата молитва
„Господи Боже наш, Благий ни небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве, да Ти се радваме. Молим Ти се изпроводи Духът Си, да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име, и да Те славословим винаги.
Осветявай духът ни, просвещавай сърцата и умът ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост. Животът Си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни, съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим, да е за успеха на Твоето Царство на земята. Храни душите ни с небесния Си хляб и укрепявай ни със Силата Си, за да успяваме в живота си. Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Теб принадлежи Царството, Силата и Славата завинаги. Амин."

Любезни братя, това е нашата Лозинка от Господа. Ние ще отправяме всеки ден тази молитва към Господа, и Той ще ни слуша, когато Го призоваваме от сърце и душа. Пазете тази молитва като зеницата на очите си, защото е продиктувана от Духа Светаго. „Опитай Ме, и ще ме познаете, призовете Ме и ще ви отговоря, защото съм благ и благоутробен." Приех писмото ви, подвизавайте се в Добрия подвиг. Каквото и да мислят хората за нас, то е маловажно, нашето призвание е любовта Божия. Да се молим за всички, да ги просвети Бог. Трябва да знаем: Грехът, Плътта и Светът са три наши врагове. Но Господ е верен, в Него сянка и промяна няма, на Него ще се уповаваме, на Неговата Сила, Той няма да ни остави. Няма пречка, която Той да не може да отмахне. Временните промени в живота са преходни. В живота ни става това, което става и в природата. Днес може да е бурно, облачно, дъждовно, утре пък ще е слънчево и ясно. Вярата, Надеждата, Любовта - те са основата. Сега е мрачкаво, но иде зорницата. Ние сме пришълци и странници в този свят, нашето отечество е другаде. Като свършим своето поприще ние ще се отправим към дома на нашия

Баща.
Ваш верен П. К. Дънов
***

Шумен, 27.1.1901 г.
2)
Еклис. 3:10-11,4:11
II книга на летоброенето 21:12 и 23:16.
Затвореното ви писмо от 11 того получих навреме. Всичко, което ми съобщавате, така трябва да се свърши. Все що Господ отрежда е добро. Думите казани ще се утвърдят, имайте вяра. Днешната тъмнина ще се обърне в духовна виделина. Сега временно се намирам тук, дойдох да свърша една работа, и когато я свърша, ще се върна. Всичко върви добре. Някои от последните съобщения, които съм придобил, ще ви ги предам в друго писмо. Има силна борба, но Онзи, Който е към нас е силен. Ние ще приемем помощ отгоре и наскоро, силата ще се удвои и делото ще тръгне. Верност, преданост, единодушие в любовта, това е важното. Скръб или радост все що е в ръцете на Бога.

Поздрави брат Тодор. Молете се усърдно за успехът на общото дело. Искайте от Господа сила и мъдрост и ще ви.се даде. Той ще ви научи да работите, пазете се от всяка дяволска измама. Знайте ние ще победим и то скоро.
Ваш верен П.К. Дънов
***

3) 7. II. 1901 год.
Люб.бр. Киров,
Надявам се да сте получили моето отворено писмо от Шумен. „Божиите думи ще се изпълнят." Това е цялата истина. Ние ще сме свидетели на това изпълнение. Господ е близо и Той е наша опора и крепост. Неговата крепка ръка ни води. В тези усилни времена Бог ни пази, Имайте всяка радост и веселие, да не ви блазни нищо; стойте твърди в обещанията си и ще видите славата Божия. Нашето воинствуване е в Господа и за Господа. Неговата сила е наша сила. Все що има Господ то е наше. Ние сме неразделни с Него. Всичко, което сме придобили, то е от Неговата любов. „Бог ни люби" - каква велика мисъл. Той се грижи за нас; благото Му сърце всякога ни има пред себе си; благият Му Дух е готов всякога да ни помага. Божията мъдрост ни ръководи. Искайте и Господ ще ви даде сила и мъдрост. Бих желал да зная как прекарвате сега, как е бр. Тодор, имате ли нови приятели? Господ тук е привлякъл трима души към Истината. Имали сме две заседания, в които се дадоха добри неща. Прилагаме ви двете съобщения, пазете ги-те са писани от нашия млад приятел - изпращам ви ги така, както са. Пътят ни се разчиства. Това е Духът на обещанието. Молете се усърдно Бог да изпроводи повече работници в своето поле. От Козлов имали ли сте писмо? А от д-р Миркович? Уверен съм, Господ ще ви благослови, ще имате повече мир и радост. И дано Господ помогне да се видим пак - има много да се каже, но устно. Когато наскоро бях в Шумен, станаха някой важни спиритически явления в една къща, където живееше прокурора, на които явления бяха свидетели и заседателите на окръжния съд - за тези събития се говори из целия град. Мнозина учители, офицери, ученици и други са повярвали, че има задгробен живот. Бог работи по различни начини. Към края на миналата година една госпожа, доста образована, от Велико Търново, ми писа, че от известно време се занимавала със спиритически опити и е достигнала до някои важни резултати. Обеща да ми пише пак и ако ми пише, ще ви съобщя. Нека да дойде царството Божия и Неговата правда. Ние сме добре тук засега и благодарим на Бога за Неговата милост и благост.

Поздрав на всички ви.
Ваш верен П.К. Дънов


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ