НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

V.II.Молитвите на Всемировият Учител Беинса Дуно за Школата на Всемирното Велико Бяло Братство

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

Молитвите на Всемировият Учител Беинса Дуно за Школата на Всемирното Велико Бяло БратствоТе, молитвите имат дълга история датираща от преди 100 години, с която сегашното поколение не са запознати. Знаеха я отчасти поколенията от Школата на Учителя. Всеки знаеше по нещо. Но когато се събраха тези части, достигна се до цялото познание, което представяме.

Първите молитви са дадени от Учителя Дънов по времето,, когато от Божествения свят са изпращани Вестители и Посланици при Него, за да му съобщят, че му предстои да се новороди от Дух и чрез Сила.

В тези разговори и послания с Духът Господен, чрез различни посланици и служители, ангели, дошли от Божествения свят той получава и първите молитви. Тези молитви още не са публикувани.

Други молитви представляват разговори между Неговия Дух и Душа е Духът Господен. И тези не са публикувани. Публикувани са 7-те разговора с Духът Господен в „Изгревът" том 2, стр. 1-101.

След започване на първите събори, т.е. на членовете на синархическата верига от 1899 год. до 1922 год., с известни прекъсвания са давани от Учителя и първите молитви на членовете на веригата. Всеки участник си я записва в специално приготвено тефтерче, наречено по-късно „Молитвено тефтерче". Всяка молитва има своя история, която трябва да се опише, за да се знае. В един по-следващ етап това ще бъде направено.

Постепенно молитвите се увеличават. По време на Европейската война Учителят нарежда да се напише собственоръчно от всекиго молитвата „Добрата молитва" и „91 псалом". И да се пришият в куртките на братята заминаващи на фронта. Всички се завръщат живи и здрави. Скрижалите на Бога и Силите Господни са ги охранявали. Има много записани опитности на тези първи приятели за силата на молитвите на Бялото Братство, публикувани сега в поредицата „Изгревът"' том XI.

Отначало Учителят е диктувал лично молитвите, а първите членове на духовната верига от съборите са ги записвали. По-късно Той е изпращал лично някои молитви написани с неговия почерк и подпис до приятелите. Някои от тях са запазени до сега.

След отварянето на Школата 1922 година в някои от отпечатаните томчета от съборите са дадени няколко от молитвите. В много от беседите има понякога кратки молитви. Те трябва да се извадят впоследствие, когато се отпечата по оригинал цялото Му Слово.

В частните си разговори в София и в провинцията Учителят е давал някои молитви на отделни братя, които по-късно са ги преписвали на ръка. И тези молитви са запазени в отделни ръкописи и в „Молитвени тефтерчета".

Какво представляват молитвите на Учителя? Той е говорил много и има записано и отпечатано също толкова много. Накратко може да се изрази така:
1. Молитвата е общение на човешката душа с Бога.
2. Молитвата е велико състояние на душата, чрез която човек влиза в съзнателна, разумна връзка със същества, които са завършили своето развитие. Да се моли човек, това значи да влезе във връзка с Великият.
3. Молитвата, както и връзката с Бога са непреривни процеси. Тя е Божествен лъч, който излиза от душата на всеки човек устремена към Бога. Молитвата е дихание на душата. Молитвата е Божествен акт. Молитвата е най-силният акт в човешкия живот.

Учителят е дал няколко правила:

1. Всеки ученик да има свое молитвено тефтерче, където собственоръчно да си напише молитвите.
2. Молитвите да се напишат с печатни букви, а не ръкописни, защото азбуката, кирилицата е дадена от Невидимия свят в печатни букви и има окултно значение. (Това ще го намерите в беседите.)
3. Молитвеното тефтерче се носи в специален джоб на сакото.
4. То се държи на специално място у дома.
5. Не се дава на други да го докосват и да четат от него.
6. Молитвите не се предават на външни хора, а само на членове от веригата на Бялото Братство.
7. Молитвите са запечатани с 9 печата на Духа, за да не бъдат осквернени!
8. Човек се моли, когато се сдобие с молитвен Дух, когато пристига в определено време и си заминава също в определено време. Той е, който взима молитвата и я занася в средището на слънцето Алфиола, където се събират всички молитви отправени към Бога.
9. Молитвеният Дух се изсипва върху онзи чиято човешка душа прави връзка с Божествения Дух.

С годините тези правила са забравени. Заминават си няколко поколения преди и след Школата. По време на Школата молитвите са преписвани и предавани от човек на човек. От 1944 година, започват да се преписват на пишуща машина като постепенно се осъвременява правописа с преписите. През 1943 година се отпечатва „Добрата молитва" и „91 псалом" и се дава на онези, които отиват на фронта или са останали в София под американските бомбардировки. Отпечатани са на 1 октомври 1943 година в София.

Появяват се няколко ръкописа и се получава осъвременяване и промяна на текстовете. Заминалите възрастни приятели си оставят молитвените тефтерчета и при проверката им с останалите преписи се забелязват различия. А те се увеличават с времето и с преписите.
През 1991 година по идея и настояване на Весела Маркова от град Айтос трябваше да се направи едно издание на молитвите на Учителя. Това бе един много труден въпрос. Дали трябва изобщо да се отпечатват. В разстояние на шест месеца трябваше денонощно да разрешавам този въпрос. Трябваше да се сложи край на различните видоизменения, неточни преписи и да се дадат оригиналите. Но напечатани тези молитви можеха да попаднат в неподходящи ръце. Знаех много драматични случки с приятелите от Школата, които са заплащани скъпо и то с живот, когато са давали молитвите на Учителя на враговете му, които са се подигравали с тях. Дълго се колебах. Но когато научих, че ще бъдат издадени молитвите на Учителя от хора, които не знаеха как са нещата, които нямат знание за тях, нито пък са работили с предишните поколения, нито пък ги имаше тези хора през последните 45 години след заминаването на Учителя, то от мен решението бе взето.


Беше съставена една работна група от Мария Арсова, Весела Маркова и Вергилий Кръстев и се започна проверка на молитвите от различните молитвени тефтерчета на предишните поколения. Оказа се, че всеки беше променял текста волно или неволно. Молитвите бяха променени.

Тогава взех решение да се работи по оригинала. Намери се от мен едно фотокопие на молитвеното тефтерче на Учителя.Той с печатни букви си бе написал всички молитви. Оттук се взеха молитвите.

Аз трябваше да изпълня едно поръчение на предишните поколения от времето на Школата. А то бе, че на всяка молитва да се номерират изреченията, така както са в псалмите, за да не се даде възможност да се променят или изхвърлят изречения. И това бе направено. Но когато бяха подготвени за печат от Весела Маркова, и дойде времето да се предадат за печат, то внезапно се намесиха други лица, които освен че нямат право да се месят в тази работа, то те нито знаеха как са нещата, нито имаха ценз - професионален, духовен нито познание за историята на отделните молитви. Аз се изненадах от този преврат. Казаха ми: „Ние решихме това". Питам ги: „Кои сте вие? Аз не ви познавам. Вас ви нямаше 45 години и сега ви няма". И тогава казах на Весела, че първо трябва д а стане сестра, след това да стане духовна сeстра и накрая да стане съработница на Бога. И чак тогава човек работи за Бога.

Така ме излъгаха и ме окрадоха по всички правила на Черната ложа.
Весела Маркова с много трудности успя да направи едно издание от 300 броя, които сама финансира, с ISBN 954-8091-08-09. Така кражбата бе осъществена и узаконена. И Духът се оттегли от молитвите. По-късно, Елена Николова, без да ме питат ги преиздадоха от издателство „Бяло Братство" - и сега никой не знае, дали това са оригинали и непрекъснато се задават ненужни въпроси, поради наличието на предишни преписи. И на двете издания си сложиха ISBN и сложиха емблемата с котвата, която предварително бяха променили и изопачили. Това беше печата на Черната ложа с погрешната емблема. Беше и красноречив знак. Неотразим. Доказателство неоспоримо.

Послужиха си с лъжа, кражба и измама. Откраднаха ги от мен. И тогава Светият Дух се оттегли от двете издания на молитвите. На всички направи впечатление, че са книжки, но напълно обикновени, молитви без Дух. Сега възстановяваме Божията Правда чрез „Изгревът" том XI. Светият Дух ще ги очисти от лъжата. Чрез това издание ще се изхвърли пошлостта. Защото Святият Дух от Бога е огън всепояждающ отвътре и отвън. Чрез него нечистото се изгаря, очиства се и се избелват душите чрез Отца на светлините. Но само за онзи, който има в себе си Святият Дух.


Всяка една молитва е запечатана с девет печата от Святият Дух. Само онзи, който има светли мисли, чисти чувства и праведни действия може да се доближи до тях. Но ще ги разпечати печатите, когато посвети живота си чрез Дух и дела на Бялото Братство, и Словото на Учителя. Само тогава молитвеният Дух ще се яви у ученика и Святият Дух от Отца на Светлините ще изпрати Благодатта Христова, която е Дух на Обединението между небето и земята. Амин.

В „Добрата молитва" има един израз - „да е за успеха на Твоето царство на земята". Така е записано в оригиналното тефтерче на Учителя. По-късно в някои собственоръчно изпратени молитви до учениците Учителят отбелязва така: „да е за успеха на Царството Ти на земята". Така се знаеше от предишното поколение. Но оригинала е Неговото тефтерче. Не пречи на никого да бъде по едното или по другото. По избор. Трябва да се спазва оригинала.

И когато Учителят ме запита: „Ти с тези ли две ръце им даде молитвите и скрижалите на Духа?". То ще отговоря: „Да, аз ги предадох на онези души, които бяха определени и изпратени да приемат Словото от Вас, и да го предадат чрез живота си на следващите поколения, защото това Слово е Слово на Бога за идното човечество. А молитвите са Скрижалите на Духът Господен."

И ако тези Скрижали, които публикувам в „Изгревът" том XI, поради невежество, невнимание, немарливост някой отвори печатите на Духът, с които са запечатани и ги предаде на онези, които са дошли да обругаят, да кощунствуват чрез тях, то ще се обърна към оногова, чието име е само едно - предател - и ще му кажа: „Ти с коя ръка предаде молитвите на обругание и кощунство? Ти забрави ли думите на Христовия Дух - „Не хвърляйте бисерите на свинете!" Тогава ще му предам думите на Великият Учител, какво е казал по този повод - „Нито едно престъпление на Изгрева няма да остане ненаказано, защото съдбата на света започва от Дома Господен". А Домът Господен бе Дом на Божествения Дух, на Господния Дух, на Христовия Дух, Дом на Светата Троица и всичко бе в Едно изявено и в Едно проявено, чрез Словото на Всемировия Учител. Защото то обемаше все и вся, т.е. всичко и навсякъде. Небето и земята в едно, чрез Словото Му.

А „Изгревът" е там, където има пробудена душа, която чете Словото на Всемировия Учител и живее чрез Него, и чрез живота си претворява това Слово в Живот на Словото и дела праведни человечески.

През декември 1998 година, когато се задействуваха аспектите на Меркурий съвпад на Плутон в Стрелец, на 22 декември 1998 година бе завършен целия този процес с подготовката на молитвите, мота и формулите дадени от Учителя Дънов.

Всички молитви са обозначени с числа, за да не се променят изреченията, така както са дадени псалмите. Това е мое решение и аз имам правото да го взема и осъществя. Това е мое решение и на никому другиго. Комуто не му харесва, да си препише молитвите без номера. Всяка отбелязана мисъл е числово изречение и е измерение, което има своя смисъл и се подчинява на окултни закони. Затова не пипайте числовите знаци. Те са огнените знаци на Молитвения Дух на Бога, който е Святия Дух. И Този е, който поддържа вечния огън Господен.

Голямата част от молитвите са взети от оригинала на Учителя от преснети на фотокопие молитвени тефтерчета. Една малка част са взети от молитвените тефтерчета на първите ученици от синархическата верига. Всяка молитва бе сверявана от няколко тефтерчета и тогава бе написан от моя милост окончателния текст, сверяван нееднократно.

Вероятно в бъдеще ще излезнат и други молитви дадени от Учителя, намиращи се в Неговото Слово, което сега се издава под мой контрол и моя организация, и програма. И то по самият оригинал. Отпечатва се дословно дешифрираното от стенографките Слово на Учителя Дънов.

Предоставям на следващите поколения ученици от синархическата верига на Всемирното Велико Бяло Братство, молитвите на Духа Беинса Дуно -Всемировият Учител на Вселената.
Запечатвам ги със Святият Дух, с Молитвения Дух, който ги свали от Отца на
Светлините.


Аз, Вергилий, който ви предоставям Скркижалите на Духа- Беинса Дуно, съм част от Синархическата верига. Вие, които ги приемете и ще ги разпечатите чрез Молитвения Дух, сте другата част от веригата. Ние сме части от веригата души дошли на земята, които идват винаги със Всемировият Учител и чиито задачи при въплътяването ни в плът и кръв като человеци, са строго определени. Най-важната задача е съхранение на оригиналното Слово на Великия Учител и предаването му чрез печат за следващото поколение. А дали някой ще се възползува от това Слово, то това е въпрос, който се разрешава от Духът на Словото, който изхожда от Отца на Светлините.

В разстояние на 30 човешки години, аз, Вергилий съхранявах Словото на Всемировият Учител Беинса Дуно. Онова, което ми бяха предали аз успях да издам под печат до края на 1999 година. И то по оригинала. И всеки българин може да си го купи и да го чете. И никой не може да се оправдае, че не знае, че не е чул и не е видял.

Чрез „Изгревът" предавам живота на Школата и човешките съдби на последователите на Учителя Дънов, които съдби определят пътят Господен на человеците земни.

А пътят на человеците небесни започва със Скрижалите на Духа Беинса Дуно, които публикуваме в „Изгревът" том XI и XII.
А животът на человеците земни започва с отпечатаното Слово на Учителя Дънов по оригинала и продължава в претворяване на това Слово в Живот Вечен на човешката душа.
В името на Всемировия Учител Беинса Дуно, запечатвам с девет печата Скрижалите, които отпечатвам в „Изгревът" том XІ, както и Словото му, което съм отпечатил по оригинала до края на 1999 год. Ще остане за онези, които ще бъдат родени, чрез Духът на Истината.
Само онзи, в когото е Молитвеният Дух на Господа Исуса Христа може да отпечати, да отвори печатите и Благодатта на Живия Бог да се изсипе върху него и чрез Благодатта Небесна да влезе в Царството Божие.
Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ