НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

АНТИМИНСЪТ, „ОТКРОВЕНИЕТО" И КОНСТАНТИН ДЪНОВСКИ

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

АНТИМИНСЪТ, „ОТКРОВЕНИЕТО" И КОНСТАНТИН ДЪНОВСКИ1. Антиминсът е сказание за епохата, започваща от Първия завет на Бога с Аврама до идването на Великия Учител на Вселената Беинса Дуно и откриването на Школата Му.

2. Повече от 30 години беше събиран този материал, но да се подреди, бе необходимо да му дойде времето. Не може човек да работи върху тази духовна материя, ако няма развити подходящи мозъчни центрове. Имаш ли център, то имаш вътрешен духовен път, за да стигнеш до знанието, заключено за човешките умове. Стигаш, отваряш и четеш и проумяваш!

3. Антиминсът и Откровението могат да се четат и възприемат само от човеци с пробудено съзнание и с отворени мозъчни центрове за тази област. Ако нямаш сетива, нямаш уд за възприемане - усилията ще са безплодни. Ще го отхвърлиш, защото не е за тебе.

4. Антиминсът и Откровението са откровения на Святия Дух. В тях човешкото е дотолкова човешко, доколкото човек прави общение със Святия Дух, а чрез него с Христовия Дух и след това с Бога.

5. Константин Дъновски е свещеник на живия Бог, Който бе наредил на Своите служители да напишат за него и да опишат епохата на Възраждането. И то бе направено от тях. Онези, които целуваха ръката на Учителя Дънов, не направиха нищо. Те се оказаха безплодни. Другите, които бяха в света, откликнаха на повика на Духа и те бяха, които свършиха работата. И само те!

6. Аз не заварих нито един от последователите на Учителя Дънов, които да знаеха за целия този материал, който аз сега отпечатвам, като запазвам авторския текст на тези заслужили българи.

7. Към 40 години той бе събиран, проучаван и подреждан. Отначало смятах да го ползувам и от него да направя студия, на която аз да бъда авторът, като цитирам само авторите на публикациите. Но колкото повече време минаваше, виждах, че на онези, които си свършиха работата, трябва да им се поклоним. Затова реших да публикуваме целия материал, който е публикуван от тях за Константин Дъновски. Поклон и на колене пред тях!

8. Включих материали за Възраждането, защото това всичко е свързано с една духовна верига, започваща от Антиминса, Откровението, Константин Дъновски, Възраждането и накрая Освобождението на България от турското иго през 1878 год.

9. Възможно е в бъдеще да се открият по архивите на частни лица или на други места още сведения. Те ще се довабят впоследствие. Но моята цел бе да се включи всичко в един том от „Изгревът" и който прояви интерес, да може да чете. И най-важното е да се пресечат всички опити на самозванци да крадат материалите на заслужилите българи, които материали публикуваме, и да си правят дисертации, докторати, публикации и тем подобни. И онези, които посегнат да крадат, да променят, да обсебват, ще бъдат посечени от Меча на Словото. „Мечът на Духът е Словото."

Амин.
Вергилий Кръстев


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ