НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

І.02.16. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ И ПАСХАТА НА ТРЕТИЯ ЗАВЕТ

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

16. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ И ПАСХАТА НА ТРЕТИЯ ЗАВЕТ


Петър Дънов е роден на 12 юли 1864 г. в село Хадърджа от баща Константин Дъновски и майка Добра хаджи Атанасова Георгиева. Това е Всемировият Учител на Вселената Беинса Дуно, който за пръв път слиза на земята в плът, за да даде Словото на Бога за идното човечество от Vl-та раса. На 7 март 1897 г. в присъствието на дядо поп Константин Дъновски слиза Божествения Дух върху него. Той става Учител на Бялото Братство на цялата Слънчева система. Той нееднократно в частни разговори заявява: „Ако преди 2000 години дойде Синът, то сега дойде Бащата." Тази истина и до сега не може да се възприеме от мнозина, защото нямат още орган, с който да възприемат понятието „Учител" и нямат очи, за да видят и уши, за да чуят, че сега е дошъл самият Отец, т.е. Бащата, облечен в кръв и плът.

Още от самото начало на учредяване на съборите от т.н. синархическа верига, която се ръководи от Духа Божий, започват да се правят общи обеди и вечери. На всеки събор се прави Господнята вечеря и тя се отбелязва в протоколите на съборите. И което е най-интересното, че не само се възстановява Господнята вечеря по времето на Исуса Христа, но тя се освещава от Духът с ново значение.

На 15 август 1907 г. в 19.30 часа има Господня вечеря в горницата във Варна. Поставена е маса с пасхални съсъди, и до нея три стола за невидимите посетители: Господ Исус Христос, Йехова - Елохим и Адонай -Святият Дух. Молят се на Святия Дух - Адонай да дойде и да ги изпълни с всяка мъдрост. Правят три поклона за тримата невидими посетители, четат от Библията. Застават пред масата и преломяват хляба, и подават чашата с вино с надписана буква, означаващо името на този, за когото е предназначена чашата. Учителят Дънов им говори, но това не е отбелязано в протоколите. На следващия ден сформират веригата в астралния свят.

На 14 август 1908 г. във Варна се извършва Господня вечеря, на която присъствува само Господ - Христос, невидим за тях. На масата има плодове, хляб, преломяват хляба и дават чаша с вино. Застават пред престола по трима човека, като са улавяли трите разноцветни ленти, слагали са ги на главите си и г-н Дънов слагал десницата върху главите им: „Мирът да пребъде с теб."

На 16 август 1909 г. в 19.30 часа в град Търново. На този събор се дават трите закона на синархическата верига, Свидетелствата на веригата, Божието обещание. На Господнята вечеря Господ се изявява на присъствуващите. При преломяването на хляба чрез г-н Дънов, Господ казва: .Аз съм, който съм ви водил в миналото. Аз съм същият, който ви водя и в бъдеще... Бъдете благословени от Отца Моего. Този хляб е символ на моята Любов и така искам да пребъде вашият живот за нашите братя."

При подаването на чашата с вино казва следното: „Тази е чашата на спасението, тази чаша е Вечната Любов и моят Дух, Който работи във вас и Който ви повдига, и който просвещава вашите умове и освещава вашите сьрца. Пийте от нея и бъдете благословени. И като се раздаде хлябът, каза се: „Това е Божествената любов за вашето спасение. Да благослови Бог всички страдащи, които имат нужда от този хляб."

На 15 август 1910 г. в 20.00 часа в град Търново. На Господнята вечеря на масата са сложени съестни пордукти. След прочитане на стихове от книгата Господня г-н Дънов раздава хляба и виното. При подаване на хляба г-н Дънов каза: „Това е тялото Христово, което за вас се даде и за вашето спасение", това се повтаряло на всекиго. При подаването на виното г-н Дънов казал: „Тази е чашата, която се изпива за вашето спасение."

На края на събора им казва Духът: „Ако Ме любите, ще упазите закона и Аз ще помоля Отца да ви даде утешители."

На 14 август 1911 г. в 19.00 часа в град Търново. На Господнята вечеря на масата са сложени виното, хляба и плодовете. Г-н Дънов казва: „Хлябът означава животът, който Господ изпраща, трябваше да дойде Христос, за да установи живият хляб. Виното, това е Божественият Дух, получаващ дара на Духа, и когато го приемем в сърцата си ще поемеш плодовете на Духа." При подаване на хляба г-н Дънов казваше: „Това е живият хляб на живота, който е слезнал от небето за спасение на твоята душа." А при подаване чашата с виното изговаряше: „Това е чашата Господня, Духът Господен, което се дава за твоето спасение."

Съборът завършва с думите на г-н Дънов:

„Думите Господни, които отправям към вас са тия: Вярвайте в думите ми. Аз ще бъда с всекиго едного от вас. Моят мир ви давам. Моят мир ви оставям. Работете в нивата, в която сте поставени и Отец Мой ще ви утвърди във всяко добро дело. Ходете в пътя на Истината и Живота, в който аз пребъдвам. Отец ще промисли всичко за вашите души. Той ще ви даде според изобилието на своите щедрости. Спънките във вашия живот аз ще изгладя и ще преобърна всичко за добро. Вярвайте и ще ви се даде всичко!"

19 август 1912 г., град Търново. Преди Господнята вечеря г-н Дънов измива в един леген краката на 12 души. След това четат различни стихове от книгата Господня. Раздава се хляба и виното. Г-н Дънов казва: „Този обичай на вечерята е обичай на Братството и съществува от 10000 години насам. Хлябът представлява Добродетелта, а виното представлява Правдата. Умиването на нозете е пак стар обичай. Нозете, както знаете, вече представляват също Добродетелта, а ръцете Правдата."

Преди събора Христовият Дух влиза в г-н Дънов и той става Миров
Учител на Битието и Небитието, управител на Черната и Бялата Ложа. На срещата на веригата присъствуват и Христос, и Мойсей. Учителят Дънов говори: „Затова придържайте се у закона на Любовта, защото, който не иска да прости на хората, повдига се вече Мойсей и настава кармичния закон. Господ е между нас. Той ни слуша, радва ни се и ни обича. Христос през тази година ще свидетелствува във вашата душа и ще ви даде толкова доказателства, колкото искате, само отворете очите и ушите си. Хора, които слугуват на Бога, те светят, а хора, които не слугуват - те тъмнеят."

14 август 1914 г. Търново. Господнята вечеря се предхожда с нощно бдение от 12 часа през нощта до 12 часа на обяд. Господнята вечеря започнала в 19 часа. Г-н Дънов казва: „Хлябът означава Учението Христово, а виното неговата Любов, чрез която ние се повдигаме и ставаме едно с него. Житното зърно, това е Христос. Житното зърно е емблема на Христа. Житните зърна са Неговото тяло." Г-н Дънов раздава от хляба и чашата всекиму: „Да ви благослови Господ Бог мой. Да пресветне ума ви, сърцето ви и душата ви, заради вашето послушание, да ви благослови Господ." „Аз ви проповядвам един Христос, Който е между вас, слушате гласа Му и не го виждате."

Христовият Дух е в Учителя Дънов. Той е Миров Учител на света, на Битието и на Небитието, на Светлината и на тъмнината. Само Христовият Дух дава Словото на Бога. И от 1912 г. Христовият Дух чрез Учителя Дънов започва да дава Словото си. А то бе Слово на Бога!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ