НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Забележка на редактора Вергилий Кръстев:

ТОМ 9
Алтернативен линк

Забележка на редактора Вергилий Кръстев:Многобройните забелязани впоследствие грешки се дължат на три причини:

1. Редакторът и коректорът са едно и също лице.

2. Авторите на „Изгревът", том VIII много трудно се набираха като текстове, защото те бяха представители на 8-то племе на Израил т.е. на левитите и не се подчиняваха да влезнат доброволно в том VIII. И бяха вкарани в „Изгревът", том VIII, със Сила и Мощ. И вързани там със собствените си спомени.

3. Поради противодействието, което имаше редакторът се прибави и това, че имахме проблеми с направените коректури. Бяхме изненадани от необикновеното противодействие от авторите на „Изгревът", том VIII, което се проектира чрез направените грешки. И то от левитите на Мойсея, заради които на времето той разби плочата с 10-те Божий заповеди, когато се върна от планината и видя как народа еврейски заедно с левитите си бяха излели от златото на накитите, на жените си едно златно теле и му се кланяха, като на идол. Мойсей заради тях изгуби благоприятните условия дадени от Йехова, заради което изрече думите, че те ще останат в пустинята и няма да влезнат в Ханаанската земя. И така стана по времето на Мойсея. Същото стана и днес. От 1945 до 1990 год. цели 45 години тези автори са в пустинята на забравата и сега чрез „Изгревът" се извеждат от пустинята и се прехвърлят в Ханаанската земя чрез едно историческо присъствие. Всеки том на „Изгревът" е представител на едно от племената Израилови. С том VIII се изведе осмото Израилово племе от пустинята, на времето и забравата. Със Сила и Мощ се вкара в Историята и в „Изгревът", том VIII. И оттам излизане няма.

4. Бяха изведени от пустинята, където бяха бродили от 1945-1990 год. в едни по-благоприятни условия. Това са техните спомени оставени за следващите поколения българи. Чрез своите спомени те ще оживяват в следващите поколения българи и в следващите векове от историята на човечеството. И чак тогава ще оценят Онзи, който ги изведе по времето на Мойсея от пустинята, както и Онзи, който ги изведе днес от същата пустиня и ги преведе през река Йордан в Ханаанската земя.

Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ