НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ИЗУЧАВА МУЗИКАТА НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

29.03.1999 г. ТОМ 9
Алтернативен линк

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ИЗУЧАВА МУЗИКАТА НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

29.03.1999 г.


1. Аз заварих всички музиканти от времето на Школата на Учителя Дънов. Единствено аз работих с тях и свърших тяхната работа и техните спомени се намират в „Изгревът", том I - IX. Това направих аз, но не и другите!

2. Онези, които трябва да изучават музиката и песните на Учителя, ще трябва да знаят как са дадени тези песни. Трябва да знаят историята на всяка една песен. А те са дадени в „Изгревът". Искам да заявя, че днешните музиканти изобщо не знаеха нищо за историята на песните. И мойте любими въпроси към тях бяха: Кога и как е създадена еди коя си песен? Чия е мелодията и чий е текста? Мълчаха и вдигаха рамене. А защо ли? Отговорете си сами.

3. След това ще намерят датата отбелязана в коментара в песнарката на Мария Тодорова, кога е дадена съответната песен. И след това ще търсят към съответната дата, коя беседа и коя лекция Учителят Дънов е изнесъл. Ще я намерят и ще я разучават ред по ред. Защото Духът на Словото, което е Духът на Истината се е изливал в строго определена дата и изявата му е строго специфичен и неповторим. Онова, което Словото дава във всеки момент е нещо неповторимо и незабравимо. Духът се изявява в строго определено време, по строго определена програма, за да даде своето знание. И затова към тази дата и седмица ще се изучава Словото на Учителя. И когато се сравни с историята за създаване на песента от „Изгревът" ще се види, че едното влиза в другото, едното обхваща другото, защото е един и същ процеса на изявата на Святият Дух чрез Словото на Учителя Дънов. Словото навлиза в музиката!

4. В Словото си Учителят е дал много голямо знание за окултната музика, както и за някои от песните му. Това трябва да се намери, да се извади и да се знае наизуст от онзи, който иска да изучава музиката на Петър Дънов.

5. Следващият етап е да се прочете „Космогонията" в „Изгревът", том I, стр. 633-672. Трябва да се научи наизуст, а статията „Великият Учител Беинса Дуно и Космогонията на музиката Му /стр. 658-664/ трябва три пъти да се знае наизуст - през деня, през нощта и по време на сън. Без нея няма да минете!

Не може един музикант, както са днешните музиканти да не знаят кое предхожда първо - Словото или Музиката? Не знаят. Не може един музикант да не знае откъде и чрез кого слиза Словото на Учителя Дънов и да не знае кой е Онзи, който носи и сваля музиката на Учителя Дънов. И откъде се сваля? Как се сваля и чрез кого. Тези въпроси зададени на днешните музиканти са без отговор. Не знаят и толкоз. А защо не знаят? От къде дойде невежеството?

6. За да се влезе в Духа на Словото, който ще ги заведе в Духа на времето и на Песните на Учителя е един труден процес. Днешните музиканти не пеят и не свирят песните на Учителя в Духа на песните му, както поради онова, което изложих и поради отклонение от Школата на Учителя. Единствено изключение прави цигуларката Йоанна Стратева, но при условие да е отпочинала, да не е заангажирана със странични неща, за да влезе в Духа на песните. И тогава се вижда, усеща и слуша как Духът на Песните слиза върху нея и чрез нейния етерен двойник се извлича звук от струните, чиито вибрации те повдигат в един друг свят - в света на Музиката на Учителя. Бил съм свидетел на 2-3 такива изпълнения от нея, когато е имало музикално присъствие слезнало от Небето върху нея и върху слушателите. Но това не винаги се случва в живота на музиканта и това са неговите най-свещени мигове. А за слушателите е цяло живо изявление на Духа на песните на Учителя. Откровение, което е

неповторимо!

7. Музиканите от времето на Учителя Дънов завариха онази техника, чрез която можеше да се запише техните изпълнения. Но това не се направи нито от тях, нито от младите музиканти, които днес са на възраст от 55-65 години. Не се направи, а защо? Отговорете си. Държа за вашият отговор. А трябва да се прослушат тяхните изпълнения, защото те са свирили и пеели по времето на Школата. Някой да е направил това? Никой. Единствено има един запазен запис от 1971 год., който е описан в „Изгревът", том VIII, стр. 669. Успях да запиша изпълнението на цигулка на Галилей Величков. А за пианиста Мария Тодорова също е записано нейно изпълнение. Но от мен, който не съм музикант, но не от други. Това е също важно да се знае. Не може да започне да свири или да пее един музикант, ако не познава, не е прочел нито е чул как са се изпълнявали песните на Учителя. Това е изключено. Особено като се знае, че някои от песните не са записани точно поради различни причини, които са описани в „Изгревът". Питам: „Къде ви са записите на всички музиканти по времето на Учителя?" А защо не ги направите? Къде бяхте? И къде спахте?

8. Трябва да се чете Словото на Учителя в неговия оригинал, за да влезе човек в Духа на Школата. След това, след като са проучили всичко, което е описано дотук в т. 1-7 трябва да търсят и да извикат онези същества, чрез които са дадени песните от Невидимия свят. Те трябва да дойдат, да застанат над музикантите, да се слеят с тях, да влезнат в тях, да се слеят с първоизточника на песента и тогава изпълнението ще бъде в Духа на песните на Учителя. Това е пътят, друг път няма и не може да има за музикантите по Дух.

9. Искам да се спра за музикалния архив на Филип Стои цев. Единствено той работи от 1945-1990 год. и неговите разработки са в Духа на песните на Учителя. Само неговите. Не само вчера, не само днес, но важи и за утре. Но той направи една груба грешка, като си даде нотните листове на различни музиканти и те сега са пръснати. Те трябва да се съберат и да се издадат. Ако ми се предадат, аз ще ги издам. Много пъти му говорих да ми предаде целия си архив, но той смяташе, че при музикантите ще имат бъдеще неговите разработки. Това е вярно, но не при днешните музиканти, нито при утрешните, а в следващите векове. Аз съм разпитвал всички музиканти от времето на Учителя и всички до един възторжено приемаха неговите разработки, защото в тях бе запазен Духа на песните на Учителя. Всички без изключение ги приемаха, като се вземе предвид, че на Изгрева всички свиреха на някакъв инструмент и бяха музикално що-годе грамотни. А десетки бяха певиците, които бяха школувани в музикално отношение. Пееха, но не им записаха гласовете!

10. От излизането на песнарката на Мария Тодорова, досега не може да излезе втора оригинална песнарка. Този проблем е описан в „Изгревът" подробно в спомените на Мария Тодорова в „Изгревът", том I и том V. Единственото лице, което може да издаде тази песнарка е моя милост. Но затова онези, които взеха оригиналната песнарка на Мария Тодорова, на която тя си бе отбелязала и коригирала допуснатите грешки, трябва да ми се предаде. Трябва да ми се предадат двете папки с оригинални листове на песните, както и черният тефтер - записаният оригинал на песните. А защо на мен? Защото аз съм този, който е свършил всичката работа на музикантите по времето на Учителя, аз съм този, който е записвал тяхните изпълнения, аз съм този, който събира музикалния архив от приятелите. И аз съм този, който е изпратен да свърши тази работа. Доказателство. От 1990-1998 год., аз организирах и 90% финансирах 20 концерта по песни и музика на Учителя Дънов в музикалните салони на София посетени винаги от 300-400 човека.

Затова предайте ми горепосочените материали да се довърши работата по песните на Учителя. Ако не ми се предадат това поколение музиканти и последователи на Учителя Дънов ще се окажат неговите най-големи врагове. Такъв е изводът. Аз търся последователите Му, но срещам само враговете Му.

11. А що се отнася за „Паневритмията" случаят е вече подробно описан в „Изгревът", том I - IX. Трябва да ми се предадат снимките на Паневритмията, които е направил Васко Искренов на двете сестри Мария Тодорова и Ярмила Менцлова. И тогава ще се издаде оригиналната Паневритмия, защото оригиналния текст е при мен. Ще се включат като документация снимки от Паневритмията по времето на Учителя, където ще се види как се играят някои упражнения. Затова аз чакам да ми се предадат. Ако това не се направи, имената на злосторниците са отбелязани в „Изгревът" и всички ще си носят своите последствия като врагове на Учението на Учителя. Заклети и люти!

12. Опитите на днешните музиканти за разработка на песните от Учителя, за хармонизации и т.н. с формите и музикалните средства, които са усвоили е несполучлив. А защо? Защото всичко това, което е описано от точки 1-11 те не познават и не знаят. Онова, което те изпълняват е подражание на онова, за което всеки музикант е закачен и го проектира чрез звук или слово. Но от веригата, невидимата верига, за която е прикачен и закачен. И то от неговата!

За да дойдат истинските по дух музиканти трябва да проучат онова, което съм отбелязал в точките 1-12. Друг път те нямат. Рано или късно ще четат „Изгревът" и онова, което чрез мен се е реализирало в Дух и Слово за съхранение и описание историята на Школата на Учителя Дънов.

Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ