НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ПРОТОКОЛ

ТОМ 9
Алтернативен линк

ПРОТОКОЛ


Днес, 21 март 1999 год. в 20 часа в дома на Марийка Марашлиева, а по паспорт Марийка Великова Иванова, живуща в гр. София, ул. „Люлякова градина" № 6, „Б", ап. 34 се състави следния протокол:

1. В дома на Марийка Марашлиева бяха се събрали във връзка с разглеждането на текущи въпроси следните лица: Марийка Марашлиева -домакиня на срещата, Вергилий Кръстев, Вихър Пенков, Ефросина Ангелова-Пенкова.

2. Пред горните лица Марийка Марашлиева разказа как днес 21.111.1999 год. след обед към 16.30 Ч.-17.00 ч. на вратата се позвънява и се появява непознат за нея мъж. „Същият носеше със себе си ски и щеки, с раница на гърба", като е казал, че идва от Мусала и че носи два пакета и една кутия дискети, които да бъдат предадени на Вергилий Кръстев.

3. Същото лице заявило, че трябвало да ги предаде на Жана Иванова, но поради това, че нямало време ги предава на Марийка Марашлиева. Интересно е откъде е научил адреса на Марийка Марашлиева, когато той друг път не е идвал при нея. Тя заяви, че лицето по физиономия го е виждала някъде.

4. Туристът предаде пакетите и каза, че ги изпращат от Казанлък, като не спомена кой ги изпраща. Марийка Марашлиева приема пакетите с кутията дискети, за да ги предаде на Вергилий Кръстев.

5. При работната среща от 18 часа на горепосочените лица по други въпроси, Марийка Марашлиева съобщи и разказа целия случай описан в точки -1,2,3 и 4. Всички горепосочени лица бяха изненадани от този ход на Димитър Зарков и го възприеха като целенасочено измислен, за да постави на изпит онзи, който е ръководител на програмата по отпечатване на Словото на Учителя.

6. Вергилий Кръстев най-категорично отказа да приеме дискетите. Той бе дал инструкция на Жана Иванова да приеме оригиналните текстове, а да върне дискетите на онзи, който ще донесе материала, като му се каже, че Виргилий Кръстев не желае дискетите.

7. Вергилий Кръстев заяви, че Димитър Зарков е направил три груби нарушения спрямо програмата, която ръководи Вергилий Кръстев. Първото нарушение е, че той раздава материала на други лица да го четат и разучават.

На него му бе лично упоменато, да не раздава на никого материала в присъствието на Жана Иванова и Иван Мавров. Второ нарушение: Вергилий Кръстев му се обажда по телефона и му нарежда да прекъсне работата и да върне материала, като в петък да го изпрати по пощата, където да има на пакета клеймо от пощата за този ден. Той категорично отказа и заяви, че той не може да се съобразява с решението на Вергилий Кръстев. И че е той, който взима решение. Трето нарушение: Димитър Зарков не изпраща материала, а продължава да работи по него. Същата вечер се обажда на Жана Иванова и първия въпрос, който той дискутира е следният: „Кой е Вергилий Кръстев, че да взема решение и да му се подчинявам. Ако вие можете да търпите Вергилий Кръстев, аз няма да го търпя". Вергилий Кръстев е този, който ръководи програмата при отпечатване оригиналното Слово на Учителя. Той е съхранявал тридесет години този материал, отговаря за него и го раздава на екипи, които да работят по набирането на Словото. Димитър Зарков досега набра четири годишнини оригинално Слово на Учителя, като две годишнини излязоха от печат, а другите излизат през месец март и месец април 1999 год. Правеше впечатление, че в последните две годишнини, той имаше вече много пропуски при набора, а това се дължеше на това, че той имаше вече друг ръководител, който го ръководеше да работи срещу програмата на Вергилий Кръстев. На въпроса, кой е Вергилий Кръстев се отговаря, че той е онзи, който му е дал материала да набира и който движи програмата.

8. Димитър Зарков наруши програмата и изпращането на този турист-скиор при Марийка Марашлиева е целенасочен ход, за да затрудни Вергилий Кръстев. Но понеже Небето взима мерки, един час след предаването на материала пристигнаха Вергилий Кръстев, Вихър Пенков и Ефросина Ангелова-Пенкова, и Марийка Марашлиева докладва целия случай. Те не бяха уведомени и никой не знаеше за този случай освен Марийка Марашлиева от 17-18 часа.

9. Вергилий Кръстев отказа да приеме дискетите, които бяха опаковани в присъствието на горните лица и оставени на Марийка Марашлиева да ги изпрати препоръчано до Димитър Зарков по пощата. Горните лица удостоверяват, че никой не се е докоснал до дискетите, дори нито една дискета не бе извадена от кутията, дори да бъде разгледана.

10. Дискетите се връщат, понеже е нарушена програмата на Вергилий Кръстев. Той не желае дискетите набрани от Димитър Зарков. Вергилий Кръстев ще даде на друго лице да набере целият материал. А това са оригинали на Боян Боев към 1054 страници от така наречените „Разговори с Учителя Дънов".

11. Следващият ход на Димитър Зарков е, че той ще извърши истинското предателство като предаде дискетите| на други лица да го издадат, като по този начин ще докаже, че той е който взима решенията.

12. Това е един от поредният опит на „Духът на Заблуждението" да отклони онези, които работят по програмата на Вергилий Кръстев. Според Учителя Дънов предателството се наказва по законите на „Бялата Ложа" и на „Черната ложа" в зависимост кой къде е закачен и кому служи.

Подписали протокола: Марийка Марашлиева, Вергилий Кръстев, Вихър Пенков, Ефросина Ангелова-Пенкова.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ