НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ДЯВОЛЪТ И НЕГОВИТЕ ДВА КРАКА

ЕДИНИЯТ МУ КРАК В СОфИЯ ТОМ 9
Алтернативен линк

ДЯВОЛЪТ И НЕГОВИТЕ ДВА КРАКА

ЕДИНИЯТ МУ КРАК В СОфИЯ

Този случай е разказан в „Изгревът", том I, стр. 616-617, при което Учителят Дънов говори, че единия крак на дявола е в София, а другия в провинцията. Сега ще се спрем какво прави единия крак на дявола в София и как я тъпче ежедневно.

1. През пролетта на 1994 год. в дома на Марийка Марашлиева присъствуваха Благовест Жеков, Весела Маркова, Мария Арсова и им разказах за съхранението на непечатаните беседи на Учителя, че те се съхраняват у мен. Аз реших да ги предам на Елена Николова да ги отпечатат чрез издателство „Бяло Братство", но при условие да бъдат по оригинал. Съгласиха се всички.

2. На 01.06.1994 год. предадох на Елена Николова две оригинални годишнини от Общ окултен клас 1936/1937 и1938 и в рамките натри години не направиха нищо и аз след големи трудности си ги взех на 30.05.1997 год. Точно след три години. Нищо не направиха.

3. А защо не ги издадоха? През 1994 год. в дома на Йотка Младенова бяхме се събрали аз, Марийка Марашлиева, Мария Арсова, Нестор Илиев, Петър Ганев и чакахме да дойдат членовете на така нареченото издателство „Бяло Братство", които заседават в клубчето в един трафопост. Идва внучката на Йотка и предава: „Братският съвет нареди да слезете долу". Аз скочих и заявих, че Братски съвет не съществува в учението на Учителя Дънов и си тръгнах. А бях се приготвил да им покажа как Лалка Кръстева е променила

Словото на Учителя. Носех доказателства, но не ги пожелаха.

Всички онези, които бяха долу в трафопоста като представители на Варна и Бургас започнаха да издават променено Слово на Учителя Дънов. Целенасочено и умишлено. Доказателствата ги цитирахме!

4. След като написаха отворено писмо срещу мен - виж „Изгревът", том IV, стр. 614-624, аз отговорих както трябва на стр. 625-645. Нашите пътища се разделиха, защото аз имах един Учител, а те друг Учител и всеки си тръгна след своя Учител. И днес резултатите са налице.

5. Бяха предадени на Весела Маркова да набира две оригинални годишнини от „Утринни слова" 1933-1934 и 1938-1939 год. След като набра на компютъра материала, съответно два пъти проверен, тя по свое усмотрение без да ме пита го предава на издателство „Бяло Братство", като смята, че тя може да взима решения. Аз бях отстранен от нея. Аз реагирах остро, защото за мен това бе предателство. От въпросното издателство решават да правят цветна корица за томчето. Тогава се намесих и при една среща избрах онзи вариант, който бе подходящ. В следващия етап Весела бе елиминирана от Матей Тошков, който странира материала, извади го на паус и подготви томчето за печат, и плачеше пред мен, понеже я изгонили. Книжката се отпечати със заглавие „Ново разбиране за времето" като тя се бе осмелила да промени заглавието на беседите поставени от стенографките. Оргиналното заглавие е „Ново разбиране за връзките в живота". И като похлупак на всичко бе сложена „Емблемата на котвата", като е променена с цел да се получи онази врата през която да преминават духовете на Черната Ложа. Емблемата е непрекъснат кръг, а те нарушиха кръга. Така това томче носеше печатът на Черната ложа, с променено заглавие и променена емблема. Остана с ISBN 954-8091-51-8 като един документ. Издание 1996 год.

6. През 1998 год. излезна от печат „Утринни Слова" 1938-1939 год. подготвена от Весела Маркова. Преди това се уточнихме, че отгоре се изписва в пълен член „Учителят Петър Дънов". Но тя го написа с непълен член, понеже се подчини на някой си Джеджев от Варна, понеже бе закачена за него. Аз се намесих, като на корицата ние сложихме оригиналното заглавие. Излезна 1998 год. с ISBN 954-9589-09-0, том I със заглавие „Добрият език" и „Изпитът на Любовта", том II с ISBN 954-9589-08-8. Бяха и показани оригинални заглавия отпечатани още по времето на Учителя с пълен член на името му. Но тя не се подчини на оригинала, но на онези от Варна, за които бе закачена. И които я провалиха.

7. Имаше предварителна уговорка да ми се предават дискетите с набрани материали от издателство „Бяло Братство", но не ми предадоха нищо от годината 1933-1934. През 1998 год. предадох отново оригиналния материал на Весела Маркова от годишнината с промененото заглавие от 1933-1934, на „Утринни слова", да си поправи грешката и да коригира онова, което е променила. Но тя ми върна оригинала и отказа да се коригира. Помолих я да ми предаде дискетите с направения запис на онова, което бе набрала, но отказа да ми ги предаде. А такава бе уговорката. Сега ще се чака онзи човек, който да се яви и да се набере материала по оригинал.

8. През 1998 год, Павел Желязков след като бе получил от семейство Гобо разпечатка на архива на Анина Бертоли от франция /виж „Изгревът", том VII, стр. 575-596 и по-точно стр. 594, 595, 596/ отпечатва същата годишнина 1933-1934 на „Утринни слова" под заглавие „Красивата страна на живота" с ISBN 954-8785-18-18, като променя Словото на Учителя, като обръща словореда, променя думи и изречения.
9. През 1994 год. Павел Желязков получава от една сестра една годишнина от непечатани беседи и ги отпечатва, като променя Словото на Учителя, обръща словореда, променя думи, изречения. Тази годишнина излезе под следните заглавия:

1. „Към Обетованата земя" - Общ окултен клас, год. XIX (1939-1940), том I, с предговор, който няма нищо общо със Словото на Учителя и Школата му. Издание на „Алфа-Дар" 1994 год. с ISBN 954-8785-01-3.

2. „Вътрешният Господар" - Общ окултен клас, год. XIX (1939-1940), том II без предговор с ISBN 954-8785-07-02. „Алфа-Дар" 1996 год.

10. В тези години Духът на Заблуждението се задействува и отпечатани са чрез дадени лица към 10 заглавия с променено Слово на Учителя. Освен това бяха подведени ръководителите на братствата от страната да изпратят пари и хора за ремонтиране на къщата на Райна Калпакчиева на Изгрева, за да се направи централа на Братския съвет. По този начин се закопават пари, отклоняват се последователите на Учителя да дават десятъка си за строеж, а не за издаването на Словото Му, и така да не четат оригиналното Слово на Учителя. Така си дават десятъка към една обща каса, която има за цел да закопае тези пари. Този план сега действува успешно.

11. Освен това тази къща, която ремонтират има своя история, която никой не я знае. Не се знае с какви пари е купена, как е строена, кои са живяли там и какъв е бил живота им. Това нещо ще бъде описано по-късно в „Изгревът". И там не може да има никакъв братски живот - това е изключено. Ще си го проверят онези, които са подведени. И които закопават братски пари дадени в името на един висок идеал, те ще отговарят пред Небето.

12. Непосредствено след 1990 год. ръководителите на братствата от страната се бяха събрали в София и гласуваха резолюция за десятъка, който ще се събира да отива за отпечатване на неиздадените беседи и то по оригинал. По-късно се събраха в Айтос и потвърдиха същото. През тези 3 години две годишнини от Общия окултен клас стояха в издателство „Бяло Братство" и не отпечатаха нищо. А къде отидоха тези пари? Бяха целенасочено и умишлено закопани в имоти и строежи.

13. В момента от две години оригиналното слово на Учителя се издава по моя програма и то по оригинал. Имената на екипите, които работят са отбелязани в отпечатаните томчета. Досега сме издали 30 заглавия. Имаме готови за издаване още 10 годишнини, но нямаме пари. А защо нямаме? Последователите на Учителя не купуват оригиналното Слово на Учителя. Те са умишлено подведени и отклонени от Духа на Заблуждението в друга посока. Събират пари да правят къщи, да финансират онова, което Учителя е отрекъл като форма, която се е отживяла. Мнозина са лицата, които са чули волята му, лично от Учителя и това е описано в „Изгревът", том I - IX. Но не искат да го четат, защото не им изнася, защото имат друг Учител. А Словото на Учителя Дънов е Слово на Бога.

На този етап Духът на Истината също работи, движи и издава оригинално Слово на Учителя Дънов - Беинса Дуно. Това е най-важно. Вчера, днес и утре до веки веков.

Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ