НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XV. ДОКАЗАТЕЛСТВА И ФАКТИ ЗА ПРОМЯНАТА, ПОДПРАВЯНЕТО И ПОДМЕНЯНЕТО СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

ПРИМЕР ІX ТОМ 9
Алтернативен линк

ПРИМЕР ІX


Тук поднасяме пример как три лекции изнесени от Учителя на Рила в дните на Младежкия окултен клас - петък са публикувани като съборни беседи в томчето „ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА" -1939 год. София.

Понеже бяха предоставени да се набират оригиналите на Младежкия окултен клас, Год XVIII (1938-1939) на Боряна Пенкова, която извършва предпечатната подготовка, то аз реших те да бъдат включени в това томче, което ще излезе от печат до излизането на „Изгревът", том IX. Помолих Ефросина Пенкова, която извади на ксерокс копия следните лекции от Държавния архив и бяха предоставени да се наберат.

фонд 1534, опис 1, архивна единица 681:

1) С ВЯРА БЕЗ СМУЩЕНИЕ: Беседа държана на 21.VII.1939, петък 5 ч.с. на Молитвения връх, Езерата.

Лекцията е отпечатана, силно редактирана в томчето „Езикът на любовта": Беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера през лятото

на 1939 г. - София, 1939 - под заглавие „И в мене", страница 80-95.

фонд 1534, опис 1, архивна единица 688:

2) ТЪРПЕНИЕ: Беседа държана Ha4.VIII.1939 г. петък 5ч.с. на Молитвения връх, Езерата.

Лекцията е отпечатана в същото томче, в редактиран вариант, под същото заглавие на стр. 21-224.

фонд 1534, опис 1, архивна единица 691:

3) ГОСПОДАР И СЛУГА: Беседа държана от Учителя на 11.VIII.1939 г. на Молитвения връх, 5 ч. с., петък.

Лекцията е отпечатана пак в томчето „Езикът на Любовта" под заглавие „СЛУЖЕНЕ" - стр. 272-284 и е доста далеч от оригинала.

И трите лекции ще бъдат отпечатани в оригиналния им вид в томчето „СКРЪБ И РАДОСТ": Лекции на Младежкия окултен клас; Год XVIII (1938-1939).


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ