НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV. КАК ДЕЙСТВУВАТ ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО И НА РАЗРУШЕНИЕТО

Бележки на Редакторът: ТОМ 9
Алтернативен линк

IV. КАК ДЕЙСТВУВАТ ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО И НА РАЗРУШЕНИЕТО

Бележки на Редакторът:

Беше описан целият процес на промяна Словото на Учителя Дънов, най-подробно. За да онагледим целия този процес то публикуваме графика на Лалка Кръстева, който бе предаден на майстор Борис и който бе после така добър да ми го предаде заедно с всеки оригинал, който се връщаше при него придружено с едно копие променено Слово.

Всеки ще се убеди, че промяната на Словото на Учителя Дънов се движи от Духът на Заблуждението по строг план и график.

ОПИС НА ИЗРАБОТЕНИ БЕСЕДИ

От 24.XII.1976 г. до края на 1980 г.

Готови и предадени


Незапочнати /на лице/


В процес на работа


Предстоят да се работят

Думи на Свещеното начало Извънред. беседи Мисли за всеки ден:1979-80год. 1980-81, 1981-82 г.


Неделни-1934-35 Неделни-1939-40 Неделни-1941-42 Неделни-1942-43


Мл.кл.-1938-39 Клас на добродетелите


Неделни-6 годишн. Утринни-3 годишн.

Общ клас-4 годишн. Млад.кл.-7 годишн.

Утринни-1942-43

Неделни-1932-33 Неделни-1933-34 Неделни-1940-41


Общ кл.-1936-37 Общ кл.-1940-41 Общ кл.-1941-42

Утринни-1933-34 Утринни-1940-41


Млад.кл.-1941-42

Общ клас-1938-39 Общ клас-1933-34 едната половина Общ клас-1937-38 Общклас-1939-40 Общ клас-1934-35 едната половина

Млад.кл.-1935-36 Млад. кл. 1936-37 само 10 беседи

1. Готови и предадени: 9 цели годишнини и 3 половинки.

2. Не са готови още 13 годишнини, но са налице.

3. Липсват засега още 17 цели годишнини и 3-те половинки. Или: още предстои да се изработват общо 30 годишнини.

Забележка на Редактора: Това е списъка на преработеното и изменено Слово на Учителя Дънов, направени от Лалка Кръстева.

ЗА ИЗДИРВАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ

/по години/

От 7.XII.1930 г. до 22.IX.1931 - неделни От 22.1Х.1931Г. до 25.IX.1932- неделни

1933-34 - Младежки клас

1933-34 - Общ клас

/от 17.1.34 до 24.IX.34/

1934-35 - Младежки клас

1934-35 - Общ клас

/от 22.IX.34 до 22.ll.35/

1935-36 - Неделни

1935-36 - Общ клас

1936-37 - Неделни

1936-37 - Младежки клас

/От 19.11.37 до 22.IX.37/

1937-38 - Неделни

1937-38 - Младежки клас

1938-39 - Неделни

1938-39-Утринни

1939-40 - Утринни

1939-40 - Младежки клас

1940-41 - Младежки клас

1941-42-Утринни

1942-43 - Общ клас 1942-43 - Младежки клас

Или ОБЩО:

6 годишнини Неделни

7 годишнини Младежки 4 годишнини Общ клас 3 годишнини Утринни

Забележка на Редактора: Това е списъка по онези годишнини, които са трябвало да бъдат издирени, да се изработят и така да се промени Словото на Учителя Дънов.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ