НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ЗАПИСВАНЕ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

магнетофонен запис от Вергилий Кръстев ТОМ 9
Алтернативен линк

Записване Словото на

Учителя Беинса Дуно

магнетофонен запис от

Вергилий Кръстев

ЗАПИСВАНЕ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНОI. Подготвителен период от 22 години /1900-1922 год./

II. Отварянето на Школата и записване Словото на Учителя

III. Как се подготвяше Словото на Учителя за печат

IV. Животът в „Параходът"

V. Построяване салона на Изгрева

VI. Отпечатване на беседите

VII. Редактирането Словото на Учителя Дънов

VIII. Условия за живот на Учителя Дънов

IX. Учителят си заминава

X. Животът на Братството в Новата епоха

XI. Бележки към записването Словото на Учителя

- Въпроси и отговори -

XII. Мисли на Учителя / от тефтерчетата на Елена Андреева/

XIII. Как се издаваше списание „Житно зърно".

XIV.Как се издаваше и отпечатваше Словото на Учителя Дънов.

Бележки на Редактора:

Разделът „Записване Словото на Учителя Беинса Дуно" се представя в дадената форма. Елена Андреева беше стенографирала целият този материал и тя го четеше от своята стенограма и аз го записвах на магнетофон.

Аз записвах, задавах въпроси и тя отговаряше и доизясняваше. При прехвърлянето от магнетофонния запис на машинописен текст от Марийка Марашлиева, беше дословно предадено всичко, което бе записано.

При подготовката на материала за печат аз сравних папката с магнетофонния текст, който Елена Андреева беше диктувала на машинописка и който текст тя ми беше връчила. Нямаше разлики. Оставих материала с въпросите и отговорите.

Освен това включен е материал с други допълнителни бележки към този раздел, изваден също от магнетофонния запис.

Елена Андреева ми връчи 3 копия издиктувани от нея на машинописка от 1 - 54 стр., като отзад бе записала: За съхранение на Вергилий - 31 май 1987 год. и нейният подпис.

На едното от 3-те копия тя написа следното: „Настоящето мое изложение от 54 стр. предавам на д-р Вергилий Кръстев за съхранение и евентуална публикация, като средствата от публикацията да бъдат използвани за издаване на други материали от Словото на Учителя Беинса Дуно. Подпис: Елена Адреева, 27 април 1983 год."

Едновременно с този раздел тя ми бе връчила и други 2 раздела издиктувани от нейните стенограми на машинописен текст „Образът на Учителят" и „Моят роман", които ще поместиме отделно с направените бележки лично от Елена Андреева. На зададените от мен въпроси към съответни пасажи на машинописния текст, тя допълваше и беше записвано от мен на магнетофонна лента.В.К.=Вергилий Кръстев. Е.А=Елена Андреева.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ