НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ПИСМА НА САВКА КЕРЕМИДЧИЕВА ДО ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

ТОМ 9
Алтернативен линк

ПИСМА НА САВКА КЕРЕМИДЧИЕВА ДО ЕЛЕНА АНДРЕЕВА


Бележка на Редактора:

Елена Андреева е в с. Макоцево и работи като учителка в прогимназията. Останалите две стенографки Паша и Савка са в „Параходът" на Изгрева. Животът там продължава и те записват Словото на Учителя. Но в животът на „Параходът" се чувствува липсата на Елена. Те не прекъсват връзките си и писмата хвърчат до село Макоцево. Тук прилагаме три писма на Савка до Елена от: 3.XI.1931 год., 12.IV.1932 год. и 14.1.1934 год. На „Изгрева" вече се дават упражненията с музика т.е. се дава Паневритмията. Школата живее със Словото на Учителя.

С. П. Б. Л. А. Н. П. Ж. /Само Пълната Божия Любов Носи Пълния Живот/. 3.XI.1931 г., Изгрев

Мила Еленке,

Хайде, нека първо петелът ти пропее: КУ-КУ-РИ-ГУ УУУУ!!! се обажда нашият „бас-баритон", тъй е името на червеният петел, който едва от скоро време пропя, но пее тъй тежко, дълбоко и старателно. Докато белият петел се обажда с един чист, лек, сопран-глас. Този червеният - изтежко и мощно, пропява: КУ-КУ-РИ-ГУ У У У! Какво да правиш, той е нашият „алт-баритон", или „бас-баритон". Нека бъде това моето ДОБРО-УТРО- към тебе, мила Еленке.

Сега по-нататък. В „Парахода" само твоето легло го няма, но не и ти. Загуби ли се нещо, търси се Еленка, да каже къде е то. Няма ли нещо приготвено, търси се Еленка, защото, ако би била тя тука непремено тя щеше да го направи, да го приготви. Сутрин студено ли е вика се Еленка, защото тя най-бързо би приготвила печката да пее и топли без /стенографски текст/. И ние наготово, на топличко ще станем и т.н. и т.н., защото имам и друго да ти пиша. Не само това. /Стенографски текст/.

Сега един интерес и към тебе, гори ли твоята печица; занимаваш ли се с приготовления за държавния си изпит. Как ти върви и работата с училището? Как много ми се иска, тя да ти бъде една приятна и лека работа. А всичко това ще ти бъде една належаща смяна и отмора, все пак от много отрудености на твоята психика. Слуша Еленке, едно малко Словце, което Учителят казва: „Всичко е за добро! Да търси човек доброто, то значи да види де Бог се е скрил. Защото няма нещо дето Бог да не е вътре. А човек е човек само затова, защото той може да открие и намери потайното и скритото намерение на Бога. Защо това стана тъй? Да се поучи от него и да възблагодари на Разумното Начало за всичко." Сигурно вече имаш много страници написани на вътрешна опитност, Светлина и просвета духовна. Дълбок е животът и много работа има човек над себе си.

Еленке, няма да ти се види ни чудно, ни чуждо, ако ти кажа, че ще прекъсна писмото си, защото трябва да сляза в града, но на връщане ще го довърша, това сама ще прочетеш и узнаеш в писмото. За малко: Довиждане! Току и Марето се завъртя в „Парахода" и си излезе бързо и двете с Паша, заети, пишем, работим.

Сега нещо от Словото:

/от сряда/: „ Това, което отличава животните, то е тяхната сила, когато пък това, което отличава човека от всички, това е Търпението! Само човек може да търпи! Това е негово право! И онзи човек, който може да търпи, той е най-умният. Ако ти не можеш да търпиш и смокът седи по-горе от тебе. Но колко голям нос има той.

Да подобри човек главата си, значи да подобри отношенията си към Божествения свят. Трябва да подобрим и дихателната си система. Нашите отношения с ангелите да бъдат разумни. И да подобрим стомаха си. Нашите отношения с растителното царство да бъдат в изправност.

Да се гневи, право има само Бог! Човекът няма право да се гневи! Човекът има друга работа - да благодари на Бога и само добро да мисли! Сега за една седмица не мислете за никого лошо. Само доброто мислете! Както и да ви предизвикват, който и да ви предизвиква, гледайте да видите само Доброто! Защото Добро има навсякъде. Когато се прилага един Божествен закон с него се благославя вашия живот. Ако вие внесете в живота си да изпълните Волята Божия, ще видите, чудесии ще станат. Ще кажете: Аз трябва да бъда съвършен, както Бог е съвършен! Като човеци, ще прилагате Търпение навсякъде! Законът на смирението ще учиш! Законът на Мисълта!

Сега всички ще теглите носът си! Да стане по-дълъг, но не заострен. Българите знаят това, затова те се секнат, да се удължи носа. Най-грамадната работа за сега върши носът, целият ден. Пфу, пфу, пфу. И ние трябва да облекчим малко своя ум от ненужните процеси, да не спъваме Божественото в нас."

Сега, това е моето писмо към тебе. Слушай сега още нещо. Еленке, Добра Еленке, Димитровден иде, но е неделя, а тя все пак иска да иде някъде, дали ще бъде неделя вечерта или понеделник сутринта сега не мога да ти кажа, но тя ще дойде. Предполагам и Паша се гласи за тогава. Както да е, но тя ще ти приготви нещо много хубаво за ядене, то се нарича „Хубаво папице", но ще ми трябват 5 яйца и масло една бучка. Сега бъди добра и весела, всичко хубаво над тебе и вътре в тебе.

Поздрав от Учителя!

Б.А. носи радост и светлина. /Б.Л. = Божията Любов/

Бре, не остана място за да се подпиша. Савка.

*

* *


Изгрев, 12.1V.1932 год

Петък, 8.15 ч.с. Вятърът духа.

Мила Еленке,

В последният момент аз останах. По мисъл и с тебе ходя на Бабутица, а досега редовно всеки ден с Паша ходим до Бивака, палим огън, пием вода, ядем, мием си краката, молим се и връщаме се. Пътят за всеки случай до бивака е проучен добре. Т.е. готови сме даже и за нощно шествие към планината. Еленке, сега поръчка като дойдеш: донеси моля ти се твоята тетрадка, в нея се един петък и една сряда, които искам да пиша. После друго, аз казах на Учителя как и в кой час ти си се наредила за възлизането на планината, думата ми е, че с Него ще тръгнеш понеже „Нямало" N за тебе; пък то си е и така. Всичко е добре и за добро.

Савка.

Еленице-же, пликът на писмото ти е от мене. Значи и аз имам чувствителен дял в това. Навярно Савка ти е писала за нашия поход „отиде-дойде" до Витоша. Днес, обаче, петък няма да отидем. Като написах „петък", веднага ми дойде главната мисъл от тазутринната лекция на Учителя: „ Човек трябва да мисли, като природата, да чувствува като природата и да постъпва като природата". Довиждане, Еленуца!

Сърдечни поздрави и Витошка целувка от Паша! Много здраве на Верка, ако я видиш. /Почерк на Паша/. Еленке, докато отида до кухнята да пия една гореща вода, понеже е студено и връщам се да си допиша писмото, обаче Паша превзела правителството и написала свое писмо в моето. Както и да е сега продължавам. Мисля си и ти ходиш всяка сутрин до Бабутица и обратно до школото. Паша иска да върви, че ми иска писмото да го вземе, нали утре трябва да го получиш. Сърдечни привети и добропожелание.

Савка.

Вече гимнастическите упражнения ги правим с музика. Като дойдеш това

ще бъде новото, което ще видиш и чуеш.

*

* *

14.1.1934 г. Изгрев - София

Мила Еленке,

Пак нещо от известния поет: Неделя 10 ч. пр.об. „Слушай сине мой и приеми думите ми".

„Човек има три вида отношения: Божествени, духовни и материални. Доброто не съществува вън от красотата; Красотата е в доброто. Примирение на богатство със сиромашия, това е светийство. Чистият въздух приемайте го всякога, ще станете по-здрави. Човешкият живот или животът на природата съдържа началото на целокупния живот. Любовта се отличава с едно качество: Онзи, който ни обича, той ще внесе един нов живот, едно ново разбиране, една нова светлина във вашия живот. Ние не можем да кажем: „Аз те обичам", защото Любовта е на Бога. Човек може да бъде само проводник на Любовта. Метод на природата. Природата си служи с музиката. Тя е крайно музикална. Знанието трябва да го приемаш отвсякъде! Човек, който се усмихва и ви гледа право в очите, той е ангел."

Поздрав имаш от Учителя.

От Надя, Кольо, Аня, мама и мен Савка.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ