НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

БЕЛЕЖКИ КЪМ „ МОЯТ РОМАН"-6

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ (Магнетофонен запис от Вергилий Кръстев) ТОМ 9
Алтернативен линк

В.К.: Да разкажеш нещо за Магдалена? Като образ. Е.А.: Магдалена дойде в Братството още в „Турнферайн" като бяхме. Не бях я виждала. Но на събранието сутринта, така както беше неделята, по едно време Учителят говореше нещо както винаги, беседа държи и тя стана, отиде и се хвърли в краката на Учителя. Това така ни смути малко нали. Учителят се наведе кротичко, тихичко към нея и тихичко й говореше да стане, и да си отиде на мястото. Тя така доста постоя в нозете Му, но по едно време стана и си отиде на мястото. И това беше първото нейно изявление като.. В.К.: Медиумична. Е.А.: Като медиумична, като оргинална, като, да ти кажа, като неорганизиран човек. Мога да го кажа, защото тя и Учителя не зачиташе. Магдалена говореше така как да е, но най-многото, което мога да кажа за нея е, че тя след като идва на беседи в тая епоха в „Тунферайни", накрая тя отиде в Пловдив. Тя е от Пловдив, учителка по немски език. Тя знаеше и други езици, френски, така, иначе езиците й вървяха. И сега как е станало не знам, но тя е отишла при поповете и се е съгласила да държи една беседа срещу Учителя. Каква е била беседата можеш да си представиш. Щом поповете й плащат, значи е рогателна беседа. И тя дълго време след това не идва на беседа. Но какво да ти кажа по едно време пак цъфна. Или бяхме в нашия салон на ул. „Оборище" 14, или бяхме на Изгрева. Не знам къде вече сме били. Не, трябва да е било на Изгрева. И Магдалена, даже почна да идва на беседи, но тя виж какво правеше. Възразяваше на Учителя, пресичаше Го, говореше така невъздържано и срещу Учителя говореше пред приятелите. И с това тя си спечели неодобрението на повече приятели и даже те искаха да я хванат, да я махнат, но Учителят не позволи това да я махнат, защото каза така: „Ако тя се махне на нейното място ще дойде друг. Той може би ще бъде и по-лош". Защото това, което тя прави, това е отпушване на лошите мисли на братята и сестрите. В.К.: Тя представлява канална тръба. Е.А.: Да, точно това. Тя е канал. В.К.: През която всичко, което е мръсно от Изгрева преминава през нея. И в следващите години. Е.А.: В следващите години почти до края на живота си, тя така прекара. Тя ходи и в чужбина някъде. В.К.: Да, ние по тоя въпрос сме говорили вече.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ